ရခုိင္ျပည္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ သယံဇာတ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားက အခ်ိဳးက် အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လက္မွတ္ ၃ သိန္းေကာက္ခံၿပီး ႏုိင္င့ံအႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ဥကၠဌမ်ားထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တီခ်ပ္အက်ၤ ီမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ကာ ရခုိင္ျပည္ကထြက္သယံဇာတမ်ား ေဒသခံရခုိင္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တီခ်ပ္အက်ၤ ီမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ကာ ရခုိင္ျပည္ကထြက္သယံဇာတမ်ား ေဒသခံရခုိင္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ား အခ်ိဳးက်ခံစားခြင့္ ရရွိရန္ လူထုဆႏၵလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းရွိ ေဒသလူထုတုိ႔အား ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီမ်ား အသီးသီးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လူထုလက္မွတ္ ၃ သိန္းကုိ ေကာက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိ အထက္ပါ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ဦးမွ ေျပာသည္။
" အဲဒီ ၁၈ ရက္ေန႔ကစလုိ႔ လာဖုိ႔ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ လက္မွတ္ ၃ သိန္းရေအာင္ေကာက္ပါမယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ခံသြားမယ္။ လက္မွတ္ေကာက္ခံဖုိ႔ စာရြက္ေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းကုိ ပုိ႔ေပးထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ကုိလည္း ပို႔ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြ လက္မွတ္ထုိးပါမယ္။ ရခုိင္ျပည္မွာကေတာ့ ေဒသလူထု အားလုံးသူ ထုိးၾကပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က လက္မွတ္ထုိးမယ့္သူေတြကုိ စာရြက္ ၃ ေစာင္ခ်ျပတယ္။ ပထမစာရြက္က ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံပုိ႔ေပးမယ့္ စာတစ္ေစာင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ပုိ႔မယ့္ စာတစ္ေစာင္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိပုိ႔မယ့္ စာတစ္ေစာင္ ၃ ေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ သယံဇာတရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရခုိင္ေတြကုိ အခ်ိဳးက်ခြဲေပးရမယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ " ဟု သူက ဆုိသည္။
လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီကုိ အေျခခံၿပီး ေဒသလူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသား ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္ျပည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ “ရခုိင့္သယံဇာတအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး အားလုံးပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပး” ဟု ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တင္ခ့ဲၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးမွ သိရသည္။ ရခုိင္ျပည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ “ရခုိင့္သယံဇာတအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး အားလုံးပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပး” ဟု ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တင္ခ့ဲၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးမွ သိရသည္။
ရခုိင္ျပည္တြင္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပ သန္း ၄၀၀ ပို႔လႊတ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အတြက္ ကုဗေပ သန္း ၂၀ ကုိ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီကို ရခိုင္ ေက်ာက္ျဖဴ-တ႐ုတ္ ေရနံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ပို႔လႊတ္မႈ မစတင္မီ ရက္ပိုင္းခန္႔ အလိုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ- မိုးေဇာ္)