ရခုိင္ျပည္ ေရွ႕ေဟာင္း သမုိင္း၀င္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား၏ ေဘးတစ္ဖက္တြင္ရွိေသာ အေနာ္မာပန္းၿခံ၌ အာရွေန၀င္ဟုတင္စားခံရသည့္ ရခုိင့္အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထုကုိ သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ အကုန္အက်ခံကာ မွတ္တုိင္အျဖစ္ စုိက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမရုပ္တု (ဓာတ္ပံု – Kumara)စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမရုပ္တု (ဓာတ္ပံု – Kumara)

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထု စုိက္ထူရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမကထျပဳလုပ္ေပးေသာ ေျမာက္ဦး RNDP မွ ဥကၠဌ ဦးဦးထြန္းလႈိင္က " ရည္ရြယ္ခ်က္က ေတာ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခ့ဲတ့ဲ ရခုိင္အာဇာနည္ေတြကုိ အားလုံးက သိရွိေလးစားလုိက္နာၿပီး နမူနာအျဖစ္ စံတင္ထားေလာက္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အသွ်င္ဦးဥတၱမကုိ႐ုပ္ထုကုိ စုိက္ထူရတာျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
ဆရာေတာ္႐ုပ္ထုပုံစံမွာ သပိတ္ႏွင့္ဆြမ္းခံၾကြလာသည့္ပုံျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိ ေၾကးျဖင့္သြင္းလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဦးထြန္းလႈိင္က ေျပာသည္။
" ဆရာေတာ္ကုိ ေၾကးဆင္းထုနဲ႔ တကုိယ္လုံးသြင္းလုပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ႐ုပ္ထုတင္ထားမယ့္ဟာကုိ ေအာက္က ေက်ာက္ခုံနဲ႔လုပ္မယ္။ အထက္မွာေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဆြမ္းခံသပိတ္နဲ႔ ရပ္ေနတ့ဲပုံေပါ့။ ေက်ာက္ခံုကုိေတာ့ ေအာက္ေျခနားက ၄ ေပပတ္လည္နဲ႔ အထက္နားမွာေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေျခခ်တ့ဲေနရာေပါ့ေလ အဲဒါကေတာ့ ၃ ေပ ပတ္လည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ အရပ္ကုိေတာ့ ၆ ေပသတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထုအား တင္ထားမည့္ ေအာက္ခံေက်ာက္ခုံ၌ အေရွ႕မ်က္ႏွာတြင္ ဆရာေတာ္၏ အတၳဳပၸတိ၊ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ဆရာေတာ္၏ ရင္းတြင္းစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ခ့ဲသည့္ "ထြက္သြား - Get Out! " ဆုိသည့္စကားႏွင့္ ေနာက္မ်က္ႏွာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္းကုိ ေရးသားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ႐ုပ္ထုကုိသြင္းလုပ္မည့္ ပန္းပုဆရာ ဦးေက်ာ္သာညႊန္႔က ေျပာသည္။
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ သမုိင္း၀င္ေနရာ အမ်ားႀကီးရွိသည့္အထဲမွ အေနာ္မာပန္းၿခံကုိ အသွ်င္ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထုအား ထားရွိမည့္ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းသည္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းႏွင့္နီးၿပီး ယခင္က ၄င္းပန္းၿခံတြင္ ဗ်ာလ႐ုပ္ထုကုိ ထားခ့ဲသည့္ေနရာက အဆင့္သင့္ရွိေနေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ သွ်စ္ေသာင္း ဘုရားႏွင့္လည္းနီးစပ္ၿပီး လူအမ်ားေရာက္ေလ့ရွိသည့္ လူစည္းကားေသာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဦးထြန္းလႈိင္က ေျပာသည္။
အသွ်င္ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထုအား မွတ္တုိင္အျဖစ္စုိက္ထူမည္ကုိ ျမရတာနာေရႊဆုိင္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္ဇနီးတုိ႔က မတည္ေငြ သိန္း ၂၀ ကုိလွဴဒါန္းလုိက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အလွဴရွင္မ်ားရွိပါကလည္း ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏွိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ေနရပ္လိပ္စာမ်ား
*******************************************************
ဦးဦးထြန္းလိႈင္၊ ေညာင္ပင္ေစ်း၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕။ ၀၉-၄၂၁၇၃၃၈၅၅
ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျမရတာနာေရႊဆိုင္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕။ ၀၉-၈၅၂၂၁၈၂
ဦးေက်ာ္သာညႊန္႔ ၊ ပန္းပုဆရာ၊ေညာင္ပင္ေစ်း။ ၀၉-၄၉၆၇၀၆၆၁
ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ ေညာင္ပင္ေစ်း။ ၀၉-၂၁၇၄၀၀၆၆

(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)