Monday, August 19, 2013

ရခိုင္သယံဇာတ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား စတင္


ရခိုင္သယံဇာတ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ခံစားခြင့္ ရရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လံုး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ ႀကီးမွဴးကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္၀န္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းအား "ရခိုင္သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရး အားလံုးပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးေပး" ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ရခိုင္ျပည္ရွိ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားမွ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ (၂) ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားကို ခြဲေ၀ပိုင္ခြင့္၊ စီမံပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ (၃) ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ (၄) အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ ေဒသစြန္႔ခြာ ေနသူမ်ားကို သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ (၅) သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖင့္ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ (၆) သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ မီတာခေစ်းႏႈန္း ျပည္မႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရခုိင္သယံဇာတမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္းသံုးသိန္းထက္ မနည္းေသာ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "ေဒသခံတို႔ ရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးကို တရားဥပေဒ နည္းလမ္းအရ ရရွိေအာင္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အေရႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ တံု႔ျပန္ခ်က္ မရရွိခဲ့လို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)


Post a Comment