ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈)အား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရသူအားလုံးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ (ေတာင္ကုတ္)မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။
မေဒးကၽြန္းေဒသခံမ်ားမွ ရြာေလးရြာေပါင္းၿပီး လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔က CNPC ကုမၸဏီကုိ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။မေဒးကၽြန္းေဒသခံမ်ားမွ ရြာေလးရြာေပါင္းၿပီး လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔က CNPC ကုမၸဏီကုိ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲ (၁း၃၀) နာရီ၌ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ " ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား တူရကီႏုိင္ငံမွ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးခြင့္အေပၚ " ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေပၚခ့ဲေသာ ေတာင္ကုတ္ ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္မွ ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးအား ပုဒ္မ (၁၈)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ေထာင္ဒဏ္ (၃)လ ျဖစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။
မၾကာေသးမီကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွ ဘဂၤလီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒရ မစစ္ေဆးဘဲ လံုခ်င္း အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒၚလွေမ၊ ေဒၚတင္တင္ေအး၊ ဦးေမာင္၀င္းႏွင့္ ဦးသိန္းလိႈင္တို႔ကိုလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွ ေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႔သည္ ကၽြန္းေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမူမ်ား ရွိေနသျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CNPC ကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းအထဲက ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည္ဟုဆုိကာ စီတန္းလွည့္လည္မူဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈)အရ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တရားစြဲဆိုထားသည္။
ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ (ေတာင္ကုတ္)မွ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ (၅)ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။
၁။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ ယေန႔အခ်ိန္ကာလ၌ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား အေလးထားရန္ လုိအပ္သည္။
၂။ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္္ေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးစသည့္ အေရးသုံးပါးကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း လုံး၀မရွိဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခံယူထားသည္။
၄။ ယခုက့ဲသုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်က္မွတ္ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိလည္းေကာင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အစုိးရအေပၚျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ေလးစားမႈကုိ လည္းေကာင္း နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈)က တားဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္။
၅။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈)အား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်က္မွတ္ျခင္း ခံထားရသူအားလုံးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆနၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို အေရးယူရာမွာ အသံုးျပဳေသာ စီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၈ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က လူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ဒီဆနၵျပပြဲမွာ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ အေရးယူခံထားရသူမ်ား၊ generation youth ႏွင့္ genraation wave အဖြဲ႕မ်ားက လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ဆနၵျပသမား ၄၀ ေလာက္သည္ ယင္းေန႕ မြန္းလြဲပုိင္းက ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမနီကုန္းကေန ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး မဟာဗႏၵလပန္းၿခံအထိ ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆနၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။