လြန္ခ့ဲသည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က အိႏိၵယေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွႀကီးမွဳးၿပီး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွုတ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး စကား၀ိုင္းကို New Delhi မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး လူအင္အား၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲ၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။
အိႏၵိယေရာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွုတ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား။ အိႏၵိယေရာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွုတ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား။
၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ေန ့စြဲ ၁၈-၀၉-၂၀၁၃
ယေန႔ ၁၈.၉.၂၀၁၃ သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္က ျပည္သူအားလံုး၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုခဲ့မႈ အေပၚ ဗိုလ္ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ န.ဝ.တ (ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပာမႈ တည္ေဆာက္ေရး ေကာင္စီ)မွ ရက္ရက္ စက္စက္ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြဲျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေပသည္။
၄င္းေန႔မွ စတင္ျပီး တတိုင္းျပည္လံုးရွိ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ သပိတ္စခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္း၊ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ တိုက္ပြဲဝင္သူရဲေကာင္း အေရအတြက္ မည္၍မည္မွ်ရွိသည္ကို အတိအက် မသိရွိႏိုင္လ်က္ ရွိေနသည္။
ဆက္လက္ျပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္ တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား တေယာက္ျပီး တေယာက္ ေျပာင္းလည္းသြားျပီး အေပၚယံ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ အာဏာကို ဆက္လက္ အုပ္စိုး ခ်ယ္လွယ္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိသည္ ။
ယခုလက္ရွိ အရပ္သားအေရျခဳံ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေယာင္ေဆာင္ အစိုးရမွလည္း ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို ဝန္ခံရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားကို ကုစားေပးမည့္ အရိပ္ေယာင္ မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရျခင္း မရွိေသးေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အိႏၵိယေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္
(၁) ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းႏွင့္ အာဏာသိမ္းယူျပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္သူ လူထုႀကီးအေပၚ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအား အမႈ႕မွန္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးေရးႏွင့္ နစ္နာခဲ့သူမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္ ကုစားမႈမ်ား ရရွိေရး
(၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံဖ်က္သိမ္းျပီး ဒီမုိကေရစီစံနွံဳးနွင့္ညီေသာ လူထုေထာက္ခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရး
(၃) စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ။
(၄) တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီး ႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရး
စသည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမ်ားကို မရမခ်င္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
အိႏၵိယေရာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား
အိႏၵိယေရာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွုတ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား။ အိႏၵိယေရာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွုတ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား။

(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)