Friday, December 13, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႕ ရခိုင္ရိုးရာက်င္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လူသူမ်ား စာရင္းသြင္းႏိုင္

ရန္ကုန္တိုင္း သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမည့္ (၃၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ရခိုင္ ရိုးရာ က်င္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ စာရင္း ေပးသြင္းၾကရန္ က်င္းပေရးေကာ္မီတီက ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။
စာရင္း ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မွာ- ဦးေက်ာ္၀င္းေခ် ဖုန္း-၀၉-၇၃၂၂၃၉၂၁၊ ဦးေရႊ၀င္း ဖုန္း-၀၉-၅၀၅၀၂၀၀၊ ဦးေစာဟန္သိန္း ဖုန္း-၀၉-၈၆၃၆၁၄၀ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
Post a Comment