ပထမေန႔ (၆.၈.၂၀၁၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာအခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ေငြရတုအခမ္းအနားကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ၊ ၆ ရက္ မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Centre (MCC) ခန္းမ၌ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအား ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဓါတ္ပုံ - 8888 Silver Jubilee facebook)ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအား ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဓါတ္ပုံ - 8888 Silver Jubilee facebook)
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား စုရံုးျပဳလုပ္ေသာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ (MCC) ခန္းမ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဒီမိုကေရစီအေရး လိုလားၾကသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (၁။ NLD ၂။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄။ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (ရလလဖ) ၅။ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ၆။ KNU ၇။ KNU (တပ္မဟာ-၇) ၈။ PNLO (ပအို႔အမ်ိဳးသားပါတီ) ၉။ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ၁၀။ က်ားျဖဴပါတီ (ရွမ္းျပည္နယ္) ၁၁။ DKBA ၁၂။ KNLP (တပ္မဟာ-၁၆) ၁၃။ SSPP (SSA) ၁၄။ SSNA (ခြဲထြက္) ၁၅။ ဇိုမီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ၁၆။ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီ ၁၇။ SSA (အသြင္ေျပာင္း) ၁၈။ ခ်င္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ ၁၉။ TNDP(ရွမ္းနီ) ၂၀။ ALD(စစ္ေတြ) ၂၁။ UWSA ၂၂။ ပေလာင္ တုိင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၂၃။ NDF၂၄။ ကယန္း အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ၂၅။ KNLA(PC) ၂၆။ TNDP(ရွမ္းနီ) ၂၇။ ALD(စစ္ေတြ) ၂၈။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး ၂၉။ ရခိုင္ရွစ္ေလးလံုး (ရခိုင္၈၈၈၈) ၃၀။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၈၈ လူငယ္မ်ား ၃၁။ MNHRL ၃၂။ SNDP ၃၃။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ၃၄။ ေကာ္သူမြဲ႔ခီး(၄၄) ၃၅။ T.W.O ၃၆။ TSYU ၃၇။ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ ၃၈။ KNU/KYO ၃၉။ TSYU ၄၀။ T.W.O ၄၁။ ပေလာင္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း ၄၂။ အ.န.လ.က (အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ေက်ာင္းသားမ်ား) ၄၃။ ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္ အင္အားစု ၄၄။ KHUN TAN NEW YOUTH တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ပထမဦးစြာ ရွစ္ေလးလုံးသမိုင္းမွတ္တမ္း ရုပ္သံကို (၁၀)မိနစ္ၾကာ ျပသ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မင္းကိုႏိုင္က ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္စကားကို ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ ေဌးၾကြယ္မွ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ျခင္းကို နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ မွတ္တမ္းျပခန္းမ်ားကို MCC ခန္းမ အေရွ႕ဘက္ ဘယ္ဘက္ခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ MCC ခန္းမ မ်က္ႏွာစာ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။
၄င္းေနာက္ ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအား ေန႔လည္ (၁၁း၀၀)နာရီတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္
ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ (၆)ခုကို (၄)ေနရာပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
(၁) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊
(၂) လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၊
(၃) အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု၊
(၄) စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
(၅) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑၊
(၆) တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ (၆)ခုကို (၄)ေနရာခြဲ၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ေဖၚေဆာင္ေရး ေခါင္းစဥ္အား ဆရာေဖျမင့္၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ မေခါန္ဂ်ာ၊ ဆလိုင္းလွ်ံမုန္းတို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ကိုသားႀကီး၊ မသင္းသင္းေအာင္၊ ကိုေက်ာ္စြာေဆြ၊ ကိုရဲေအာင္တို႔မွ ပါ၀င္ကူညီကာ တက္ေရာက္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေခါင္းစဥ္ကို ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ကိုျမင့္ေအး (HRDP)၊ မစုစုေဆြ (WLB)၊ ကိုေမာ္လင္းတို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ကိုေအာင္ေဇာ္ေထြး၊ ကိုခင္ေမာင္၀င္း၊ မသက္သက္ေအာင္တို႔မွ ပါ၀င္အားျဖည့္လွ်က္ တက္ေရာက္ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္စဥ္ျဖင့္ UNA ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသာေအာင္၊ ကိုကိုႀကီး (၈၈)၊ ကိုသံခဲ (ABSDF)၊ ဦးေဌးသိန္း၊ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးတို႔မွ ဦးေဆာင္၍ အက်ိဳးေဆာင္ ေစာသန္းလိႈင္၊ မႏိုးႏိုးထက္စံ၊ ကိုလႈိင္ျမတ္၊ မဆုမြန္ေအာင္တို႔မွ ပါ၀င္ကူညီၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္ကို ဆရာဦးျမင့္၊ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိန္း၊ မခင္ဥမၼာ၊ Dr.ရင္ရင္ႏြယ္၊ ဦးေရႊစင္ထြန္းတို႔မွ ဦးေဆာင္၍ အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္ Dr.ေက်ာ္သူ၊ ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း၊ ကိုျမတ္စံ၊ မနန္းေစာ၊ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္တို႔မွ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ကာ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားမွ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေခတၱရပ္နားၿပီး ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔တို႔ျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံကာ ညေန (၄း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း ဒုတိယပိုင္းကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ဲၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို မနက္ျဖန္ (ၾသဂုတ္လ၊ ၇ ရက္)တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းပြဲကို ညေန (၆း၀၀)နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အား ညေနစာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့သည္။
ညေန (၆း၃၀)နာရီတြင္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနားက်င္းပေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို MCC ခန္းမအေပၚထပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္ရက္တာ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။
မနက္ျဖန္ (ၾသဂုတ္လ၊ ၇ ရက္) နံနက္ (၉း၀၀)နာရီတြင္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း ဒုတိယေန႔ကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဆုံးသတ္ အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။
Ref: 8888 Silver Jubilee Facebook
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakntimes)