Thursday, July 31, 2014

MSF ကို ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္းပန္

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက MSF ထြက္ခြာသြားေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပုံ−ညြန္႔၀င္း/အီးပီေအ)
နယ္စည္းမျခား ဆရာ ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအ တြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းပန္ လိုက္ၿပီး UN/INGO မ်ား၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖဲြ႕က လံုး၀တာ၀န္ယူေၾကာင္း က တိျပဳလိုက္သည္။
ျပည္နယ္အစိုးရက MSF (AZG) အဖဲြ႕အား ျပန္လည္ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည့္အေပၚ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇူ လိုင္ ၂၇ ရက္က အေၾကာင္းၾကား စာကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္ လည္အေၾကာင္းျပန္သည့္စာ၌ အထက္ပါ ကတိက၀တ္မ်ား ထည့္ သြင္းေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္စာလက္ခံရရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအ ေနမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဘက္ လိုက္ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ျပည္ နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု အ စဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္ စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) ကို အျခား NGO/ INGO မ်ားႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚ မႈအၿပီးတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္  စည္းေ၀းတိုင္ပင္ ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလွေမာင္တင္၏ ေနရာတြင္ အ စားထိုးခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)သည္ စစ္ ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားထံ အေၾကာင္းျပန္ သည့္စာတြင္ UN/INGO မည္ သည့္အဖဲြ႕အစည္းမဆို ဘက္ လိုက္မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥမ်ားကို ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ မႈစသည့္ကိစၥမ်ား လံုး၀မရွိေစဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၊ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ECC ၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ECC ႏွင့္အတူ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ လူငယ္အဖဲြ႕ အစည္းအားလံုး၏ အနီးကပ္ၾကပ္ မတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းသာ အေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ သည္။
ထို႔အျပင္ UN/INGO မ်ား ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုး ရအဖဲြ႕က လံုး၀ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳလိုက္သည္။
UN/INGO မ်ားသည္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရက ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ မ်ားအေပၚ လံုး၀တာ၀န္ယူ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကို သံသ ယအနည္းငယ္ျဖစ္မိေၾကာင္း စစ္ ေတြၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသန္းထြန္း က ေျပာသည္။
‘‘ဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ စနစ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာပါ’’ ဟု ဦးသန္း ထြန္းက ေျပာသည္။
MSF ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက် မနပ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ေဒါသ ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ စိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လြန္စြာ စိတ္မ ေကာင္း ၀မ္းနည္းခံစားခဲ့ရသည္ ဟုလည္း အဆိုပါ အေၾကာင္းျပန္ စာတြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း သိ ရသည္။
အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းကို ဖိတ္ေခၚရျခင္းမွာ ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ား ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္ လြန္ ကဲစြာ သံုးသပ္ေနမႈမ်ားကို ထင္ သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားထားသည္။
‘‘အထူးသျဖင့္ MSF ဟာ ရ ခိုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ျပစ္မႈႀကီး ေတြအမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျပစ္မႈႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ MSF ကို ရခိုင္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့တာကို ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြက လံုး၀သ ေဘာမတူဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ MSF ဟာ အရင္လိုပဲ ဆက္လုပ္ ေနရင္ အခုတစ္ခါ ဆႏၵျပပဲြထက္ ပိုဆိုးတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- 7 Days News)

Wednesday, July 30, 2014

ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ၀င္ ရခုိင္လယ္သမားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးရမည္

ဓာတ္ပုံ - ေတာင္ကုတ္ျပတုိက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ့နယ္ ကိုင္းရွည္ေက်းရြာက ေဂါက္ကြင္းအတြက္ ေျမယာစြန္႔လြတ္ခဲ့ရတဲ့ လယ္သမားေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ၁ ဧကကို က်ပ္သိန္း ၂၀ ႏႈန္းနဲ႔ နစ္နာေၾကးေပးဖို႔ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူလိုက္ၾကပါတယ္။
၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ စကခ (၅) က ဗုိလ္မွဴးးခ်ဳပ္ ၾကည္သိန္းက ဦးစီးၿပီး ကိုင္းရွည္ရြာသား ၇ ဦးရဲ့ ေျမဧက ၇၀ ေလာက္ကို သိမ္းဆည္း ေဂါက္ကြင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကို လႊဲခဲ့ၿပီး ေဂါက္ကြင္းေကာ္မတီနဲ႔ စီမံေနတာပါ။
တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ မေျပာရဲေပမယ့္ လက္ရွိကာလမွာ သူတို႔လယ္ သူတို႔ ျပန္ရဖို႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီေတြကို ဥပေဒေဘာင္တြင္းက တင္ျပေပမယ့္ မထူးတာေၾကာင့္ ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔က ေဂါက္ကြင္းမွာ  ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေဂါက္ကြင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။
ဒီကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အေျပာင္းအလဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ကိုလာစဥ္ တင္ျပလို႔ နစ္နာေၾကးေပးဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။
ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေျမသိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမား ၇ ေယာက္ကို ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးခန္းကို ဖိ္တ္ေခၚၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ေဂါက္ေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူခဲ့တာလို႔ တက္ေရာက္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ လယ္သမား ကိုခေလး ေခၚ ကိုစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာပါတယ္။
ကာလေပါက္ေစ်း ၁ ဧကကို က်ပ္ေငြ ၂၅ သိန္းကေန သိန္း ၄၀ အထိ ေစ်းေပါက္ေပမယ့္ ၁ ဧကကို သိန္း ၂၀ နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းအဆင္ေျပတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
“၂၆ ရက္ေန႔က ညိႇတယ္၊ အဆင္မေျပဘူး။ ေနာက္တရက္ ထပ္ညိႇတယ္၊ အဆင္ေျပသြားတယ္။ ေပးတာကလည္း ဒီကလူေတြ ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ ထပ္တင္ျပရမွာ သူတို႔က၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ တင္ျပလို႔မွ မျပည့္ရင္ ဒီကလူႀကီးေတြ ၀ိုင္းျဖည့္ေပးမယ္။ အမႈကိုလည္း ရုပ္သိမ္းေပးမယ္ ေျပာတယ္။”
ဧကေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ သိမ္းတဲ့ထဲက လယ္ေျမ ၂၈ ဧက ေလာက္အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ေျမေတြကေတာ့ ႏြားစားက်က္ေတြျဖစ္လို႔ နစ္နာေၾကးမယူေတာ့ဖို႔ ညိႇႏႈိင္းခဲ့တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။
သူတို႔အေပၚ ေဂါက္ကြင္းေကာ္မတီက စြဲဆိုတဲ့ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈကို ရုပ္သိ္မ္းေပးမယ္လို႔ ညိႇႏႈိင္းေပမယ့္ လာမယ့္ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔ကိုေတာ့ ရုံးခ်ိန္း ခ်ိန္းဆိုထားတယ္လို႔ ကိုစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာဆိုပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- DVB)

ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ မဆုံးျဖတ္ေသးပါ

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္က (ဓာတ္ပုံ - ရုိက္တာ)
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္က (ဓာတ္ပုံ – ရုိက္တာ)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္မႈအတြက္ သံတြဲခရို္င္တရားရုံးက စြဲခ်က္တင္တဲ့အေပၚ ျပည္နယ္တရားရုံးမွာ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးထားေပမယ့္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ မထုတ္ျပန္ေသးဘူးလို႔ တရားခံေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ လူ ၁၀ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈကို သံတြဲခရိုင္ တရားရုံးမွာ စစ္ေဆးၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလကုန္မွွာ တရားသူႀကီးက တရားခံေတြကို လူသတ္မႈ၊ ႀကံစည္မႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီစြဲခ်က္ကို မေက်နပ္လို႔ တရားခံ ၇ ဦးအနက္ ၆ ဦးအတြက္ လိုက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္၊ က်န္တဦးအတြက္ အမႈလိုက္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္တို႔က ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္  ၁၀ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီး ၁ ပတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရက္အတြင္း အမိန္႔ခ်ေလ့ခ်ထ ရွိတာေၾကာင့္ မေန႔က တရားလႊတ္ေတာ္ကို သြားၾကည့္ရာမွာ  အမိန္႔ခ်မယ့္ရက္ မေၾကညာေသးဘူးလို႔ ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာပါတယ္။
တရားရုံးေတြရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္က လုပ္ငန္း မၿပီးျပတ္ေသးလို႔ အမိန့္မခ်ေသးတာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕အမႈေတြမွာ ၂ လ ခန္႔ထိ ၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။
“ေလာေလာဆယ္ မခ်ေသးဘူးဆိုတာ တရားသူႀကီးက အမႈတြဲကို ေသခ်ာ ေလ့လာေနလို႔၊ စဥ္းစားေနလို႔ သို႔မဟုတ္ သူဆုံးျဖတ္ခ်က္ မၿပီးေသးလို႔ မခ်တာလို႔ပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္။”
ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္က စြဲခ်က္ကို အတည္ျပဳရင္ ေအာက္ရုံးမွာ ဆက္စစ္ရမယ္။ စြဲခ်က္ကို အတည္မျပဳရင္ေတာ့ တရားရွင္လႊတ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးကိုနီက ရွင္းျပပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ လူသတ္မႈအၿပီး ၁ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ေနျပည္ေတာ္ရဲက တိုက္ရိုက္ ဖမ္းဆီး ရုံးတင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ၁ ႏွစ္နီးပါး စစ္ေဆးအၿပီး ခရိုင္တရားရုံးက စြဲခ်က္တင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။
ဒီလူသတ္မွဳျုဖစ္အၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁ သိန္းခြဲေလာက္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ခဲ့သလို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းတခ်ိဳ႕မွာ ပုံစံတူအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ကူးစက္ခဲ့ပါတယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဒီျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ လူပုဂိၢဳလ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမယ္လို႔ မႏွစ္တုန္းက တိုင္းျပည္ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- DVB)

မေဒးကၽြန္းတြင္ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရေသး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ခရိုင္ မေဒးကၽြန္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ကတိေပးေျပာၾကားထားတဲ့အတိုင္း ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးဘူးလို႔ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
]စီအန်ပီစီ တရုတ်ကုမ္ပဏီကုိ ြပီးခဲ့တဲ့ ဧြပီလက မေဒးကျွန်းေဒသခံများ ဆန္ဒြပခဲ့ြကစဉ်
စီအန္ပီစီ တရုတ္ကုပၸဏီကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ဧၿပီလက ေဒသခံမ်ား ဆႏၵခဲ့ၾကစဥ္
သူတို႔ေဒသမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေတြ တရုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ဖို႔ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း ပို႔လႊတ္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ လာေဖာ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕ နစ္နာ ခ်က္ေတြ ျပန္ လည္ျဖည့္ဆည္းေပး တဲ့အေနနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြက လွ်ပ္စစစ္မီး ၂၄ နာရီ အခမဲ့သြယ္ တန္းေပး မယ္လို႔ ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လွ်ပ္စစ္မီး တေန႔ကို ၄ နာရီပဲ ရတဲ့အျပင္ မီတာေဗာက္စ္ တခုကိုလည္း အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁ သိန္းေက်ာ္ကေန ၂ သိန္းနီးပါးထိ ေပး၀ယ္ေနရတယ္လို႔ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။
မေဒးကၽြန္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရတာ ၁ လေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မီးက ည ၆ နာရီခြဲကေန ၁၀ နာရီခြဲထိ တရက္ကို ၄ နာရီသာ ရရွိေၾကာင္း၊ မီတာေဗာက္စ္ ၀ယ္ႏိုင္သူမွာလည္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိတဲ့အတြက္ လူမ်ားစုမွာ အရင္လို အေမွာင္ထဲမွာ ေနေနရတုန္းပဲလို႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီအန္ပီစီ China National Petroleum Cooperation ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကုမၸဏီ၊ အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီ တင္ျပထားၿပီး ခရိုင္မွဴးကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ေျပာထားေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ၁ လခြဲၾကာတဲ့ထိ ဘာမွထူးျခားမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၄ နာရီ မီးလင္းေရး ကိစၥအျပင္ အျခား ေျမယာကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးကိစၥေတြပါ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ ရခိုင္ လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာသားေတြမွာ စားက်က္ေျမဆံုးရႈံးျခင္း၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ အသိမ္းခံရျခင္း၊ ထရပ္ကားႀကီးေတြေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးျခင္း၊ ေဒသခံတို႔ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္း၊ ငါးဖမ္းကြက္ေတြ ေပ်က္ဆံုးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္မရျခင္း စတဲ့ ျပႆ နာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အတြက္ ဒါေတြ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေရာ အာဏာပိုင္ေတြကိုပါ ဆႏၵၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- DVB)

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ဖမ္းမိ ယာဘားေဆးျပားတစ္သိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရဲက လူသံုးဦးကိုဖမ္းဆီး

Yabaရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းတြင္ ယခုလ ေစာေစာပုိင္းက ဖမ္းမိခဲ့ေသာ ယာဘား စိတ္ၾကြေဆး (၁) သိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားဟု သကၤာမကင္းသူ (၃) ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနသည္ဟု ဆိုသည္။
“ ရံုးမတင္ေသးသလို တရားရံုးကလည္း အျပစ္ရွိတယ္လို႕ မသတ္မွတ္ေသးဘူး။ စစ္ေဆး ေနတုန္းဘဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သူတို႕နာမည္ေတြကိုေတာ့ ထုတ္ေဖၚေျပာလို႕ မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဖမ္းဆီးထား သံုးဦးရွိတယ္။ ႏွစ္ဦးက စစ္ေတြက ရခိုင္၊ တစ္ဦးက ေမာင္ေတာက မူဆလင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးး ဦးေအာင္ဗေလးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။
ယခုလ ၉ ရက္ေန႕က စစ္ေတြမွ ဘူးသီးေတာင္သို႕ ဆိပ္ကပ္လာေသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပိုင္ လူတင္ သေဘၤာတစ္စီးအား သတင္းအရ ရဲကတက္ေရာက္ရွာေဖြစဥ္ PLK ေကာ္ဖီတံဆိပ္ပါ အထုပ္မ်ားထဲမွ ယာဘားစိတ္ၾကြေဆးျပား (၁) သိန္းကို ဖမ္းမိခဲ့့သည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဒီအထုပ္ေတြကို ဘယ္သူပို႕သလဲ၊ ဘယ္ကလာသလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးေတာ့ စစ္ေတြက ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သူနဲ႕ ပို႕တဲ့ အလုပ္သမား တစ္ဦးကို ဖမ္းတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမာင္ေတာက မူဆလင္ တစ္ဦးကို ဆက္ဖမ္းတယ္။ က်န္ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ေမာင္ေတာက မူဆလင္ တစ္ဦးကေတာ့ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို ထြက္ေျပးသြားတယ္” ဟု ရဲမွဴးးက ဆိုသည္။
သူတို႕အား ရံုးတင္ တရားစြဲဆိုမည္/ မစြဲဆိုမည္ကို အမူ စစ္ေဆးေနတုန္းျဖစ္၍ မေျပာႏို္င္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ယခုအခါ ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ တင္ပို႕ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ယူရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေနျပီး မၾကာခဏဆိုသလို ယာဘား စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ဖမ္းဆီးမိေနသည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျမဝတီသတင္းစာပါ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ဆိပ္ခံတံတားၿပီးစီးေၾကာင္းသတင္းမွားယြင္းသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားဆို

scan-newspaper-ptaw-harbour
( ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ ဇူလိူင္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ေရးသားေဖၚျပေသာ သတင္း)
ျမ၀တီ သတင္းစာ မ်က္နာဖံုးတြင္ ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္ေန႕က  “ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၌ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
ဆိပ္ခံတံတား မျပီးစီးေသးဘဲ ျပီးစီးသည္ဟု အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ တစ္ခုမွ ေရးသားေဖၚျပျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ဟု ေပါက္ေတာျမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္ဝင္းႀကီးက နိရဥၥရာသို႔  ေျပာဆိုသည္။
“ မယံုရင္လာၾကည့္လို႔ ရတယ္။ တံတားက မၿပီးေသးဘူး။ မၿပီးေသးတာကို ၿပီးတယ္လို႔ေရးေတာ့ ၿမိဳ႕သိကၡာက်တယ္။ သာမန္မီဒီယာတစ္ခုက ေရးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အစိုးရ မီဒီယာကေတာင္မွ ဒီလုိလုပ္တယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကို လိမ္ရာက်တယ္ ” ဟု သူက ေျပာသည္။
pataw-harbour
ေပါက္ေတာဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ေနမူကို ဇူလိူင္လ ၂၉ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ဇူလူိင္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ျမ၀တီသတင္းစာ၌ “ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕၌ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ျပီးစီး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မ်က္နာဖံုးတြင္ ေရးသားေဖၚျပေသာ သတင္းတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕ဆိပ္ခံတံတားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေအးျငိမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္၍ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဆိပ္ကမ္းတံတား တည္ေဆာက္မူမွာ ယမန္ေန႕က ျပီးစီးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။
ဆိပ္ခံတံတား မျပီးစီးေသးဘဲ ျပီးစီးသည္ဟု ေရးသားေဖၚျပျခင္းမွာ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ လူမႈကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
“ ၿမိဳ႕က လူေတြကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီနဲ႔ သတင္းဌာနက သတင္းသမားေတြနဲ႕ေပါင္းၿပီး လုပ္စားသလားဆိုပီး ေဝဖန္မူေတြ ရွိေနတယ္။ ၿပီးစီးရမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရက္မွာ ဆိပ္ခံ တံတား မၿပီးႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမွာ ေၾကာက္လို႔ ခုလို လုပ္ႀကံဖန္တီး ေရးသားတာလား ဆိုၿပီး ခုသတင္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လူေတြက သံသယ၀င္ေနၾကတယ္ ” ဟု သူက ေျပာသည္။
သတင္းစာတြင္ ေပါက္ေတာ ဆိပ္ခံတား တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီဟု ေရးသားထားသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္ထံသို႔ နိရဥၥရာမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ “ ဒါကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကိုပဲ ေမးၾကည့္ ”ဟု ၎က ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။
ptaw-harbour
ေပါက္ေတာဆိပ္ခံတံတားမွာေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
တံတားေဆာက္လုပ္ေရး၌ သံဂေဟဆက္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးသာတင္က ဆိပ္ခံတံတား ေဆာက္လုပ္မႈမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ၿပီးစီး၍ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပေျပာဆိုသည္။
“ တံတားက မၿပီးေသးဘူး၊ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္၊ မိုးနည္းရင္ေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ၿပီးႏိုင္တယ္” ဟု ဦးသာတင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ရန္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၉၀၀) ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ပင္လယ္ထဲေမ်ာပါလာေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီတန္ဖိုးရွိဒိုင္ယာစီဖန္ေဆးမ်ား စစ္ေတြတြင္ သိမ္းဆည္းရမိ

ပင္လယ္ထဲမွာ ေမ်ာပါေနေသာ ဒိုင္ယာစီဖန္အမ်ိဳးအစား ေဆး၀ါး က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဖိုးခန္႕ကို စစ္ေတြရဲက ယေန႕တြင္ သိမ္းဆည္းရမိသည္။
ပင္လယ္ထဲမွာ ေမ်ာပါေနေသာ ဒိုင္ယာစီဖန္အမ်ိဳးအစား ေဆး၀ါး က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဖိုးခန္႕ကို စစ္ေတြရဲက ယေန႕တြင္ သိမ္းဆည္းရမိသည္။
“ ဖမ္းမိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သိမ္းဆည္းရမိတာပါ။ စစ္ေတြဟိုတည္ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ထဲမွာ ေမ်ာပါေနရာက သိမ္းဆည္းမိတာပါ။ က်ေနာ္တို႕ဆီကို စာရင္း မေရာက္ေသးတဲ့ အတြက္ အေသးစိတ္ မသိရေသးဘူး။ မ်ားေတာ့မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္မမ်ားပါဘူး” ဟု ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ဒုရဲမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဆက္လက္ျပီး စစ္ေတြျမိဳ႕ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ရွိ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက သိမ္းဆည္းရမိေသာ ေဆး၀ါးအေရအတြက္ကို ယခုလို ေျပာသည္။
“အခု ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေဆးေတြကေတာ့ ဒိုင္ယာစီဖန္ ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ျပီး ထိုးေဆး Injection ပုလင္းေပါင္း ၃၄၄၅၀ နဲ႕ ေဆးျပားေပါင္း၂၅၈၀၀ တို႕ကို စစ္ေတြဟုိတယ္ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ထဲမွာ ေမ်ာပါေနရာကေန သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါတယ္။ ကာလေပါက္ေစ်းက က်ပ္ (၂၈၈ ) သိန္း ဖိုးခန္႕ရွိပါတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။
ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားသျဖင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံက တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕ ေၽမွာင္ခို သြင္းယူလာေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါေနတာလဲ။ ေမွာင္ခိုစက္ေလွနစ္လို႕လား၊ မဟုတ္ရင္ ပင္လယ္္ထဲ ပစ္ခ်ခဲ့တာလား။ ဒါေတြကို စိစစ္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရဲအရာရွိက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေမ်ာပါေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို စစ္ေတြတြင္ သိမ္းဆည္းရရွိမူမွာ ယခင္က မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

နယူးေယာက္ျမိဳ႕ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ရခုုိင္သႀကၤန္စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပ

Thungram-in-NY
ယခုႏွစ္က်င္းပေသာ နယူးေယာက္ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ဘခင္)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုုိင္သႀကၤန္ပြဲဲေတာ္ကိုု ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ ေန႕က စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ရခုုိင္သႀကၤန္ကို ၁၉၉၄  ခုုႏွစ္မွ စတင္ျပီး နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္မွာ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
နယူးေယာက္ ရခုုိင္သႀကၤန္ က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး  ဦးေဆာင္က်င္းပသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္သာလွက ယခုလို ေျပာသည္။
Thungran-in-NY
” လြန္ခဲ့တဲ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္က အဖြဲ႕အစည္းတခုု ဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။  အေမရိကန္ႏိုုင္ငံမွာ ျမန္မာျပည္နဲ႕ပတ္သက္လိုု႕ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုုခုကိုု ေဖၚထုုတ္ဖိုု႕ စဥ္းစားျဖစ္ၾကတဲ့ အခါ ရခိုုင္ရိုုးရာသႀကၤန္ကိုု က်င္းပဖိုု႕ စဥ္းစားျဖစ္ၾကတယ္။ ရခုုိင္ရိုုးရာ သႀကၤန္က ယဥ္ေက်းတဲ့ သေဘာကိုုေဆာင္တယ္။ ေလာင္းေလွ ထဲမွာ ေရထည့္ၿပီး အပ်ဳိ လူပ်ဳိ ေရပက္ကစားၾကတာဟာ ထူးျခားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၉၄ခုုႏွစ္ကစလိုု႕ ရခုုိင္ သႀကၤန္ကိုု က်င္းပ လာတာျဖစ္တယ္။ အခုုဆိုုရင္ အေမရိကမွာ ရွိတဲ့လူေတြလည္း စိတ္၀င္စားလာတာကိုု ေတြ႕ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရခုုိင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကမၻာက သိလာတယ္“ ဟု သူက ဆိုသည္။
ယခုကဲ့သုိ႕ နယူးေယာက္ ရခိုင္သၾကၤန္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမွာ အေမရိကန္ေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မူႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမူ အေမြေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
“ ရခိုုင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အခုုလိုု စည္းစည္း လံုုးလံုုးနဲ႕ လာေရာက္ အားေပးၾကတဲ့အတြက္ ခုလိုေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္လည္း အထူး ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း အခုုလိုုပဲ လာေရာက္ အားေပးၾကေစလိုပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
Thungran-in-NY
အာရွႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သႀကၤန္ကို ကိုယ့္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမူ ဓေလ့ ထံုးတန္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ အညီက်င္းပၾကေၾကာင္း ၊ သႀကၤန္ကိုု မ်ားေသာအားျဖင့္ အာရွႏိုုင္ငံမ်ား၌ ေႏြရာသီျဖစ္သည့္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၾကေၾကာင္း၊  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နယူးေယာက္တြင္ ထိုုလမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီ မကုုန္ေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ခ်မ္းေအးျပီး ေရကစားရန္မျဖစ္ႏိုုင္ေၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ ေႏြရာသီ ကာလျဖစ္သည့္ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ျပဳက်င္းပၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သာလွက ဇူလိုူင္လေရာက္မွ ႏွစ္သစ္ကူး ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ယခုလို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ကို ေရေလာင္း မ႑ပ္မ်ားျဖင့္  က်င္းပျပဳလုပ္ရ၍ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္း မ႑ပ္ရွင္မ အျဖစ္ တာ၀န္ယူရသူ ေဒၚခင္ခင္ေစာက ေျပာသည္။
“ သႀကၤန္ဆိုုတာ ရခုုိင္လူမ်ဳိးတိုု႕ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ သေကၤတတခုုျဖစ္တယ္။ သႀကၤန္ဆိုုတာနဲ႕ ေရေလာင္းမ႑ပ္ ပါရမယ္။ ေရေလာင္းမ႑ပ္မပါရင္ မျပည့္စံုုဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္ျပီး ေရကစားရတဲ့ အျပင္ မ႑ပ္ရွင္မအျဖစ္ တာ၀န္ယူရတာကိုု အရမ္း ဂုုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသိုု႕ ေခတၱ လာေရာက္ လည္ပတ္ေနသည့္ ရခုုိင္လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းေရႊ မွလည္း ယခုလို ေျပာသည္။
“ ျပည္ပေရာက္ေနၾကတဲ့ ရခိုုင္လူမ်ဳိးေတြ အထူးသျဖင့္ အေမရိကသို႕ေရာက္ ေနၾကတဲ့ ရခိုုင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အခုုလိုု စည္းစည္းလံုုးလံုုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ေတြ႕ရတာကိုု ၀မ္းသာအားရမိတယ္။ ရခုုိင္ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ကမၻာကသိေအာင္ ေဖၚထုုတ္ေပးၾကတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြကိုုလည္း အထူးပဲ ေလးစားဂုုဏ္ယူမိပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ကိုုလည္း အခုုလိုုပဲ စည္းစည္းလံုုးလံုုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ သြားၾကေစလိုပါတယ္“ ဟု ေျပာသည္။
Thungran-in-NY
နယူးေယာက္ ရခိုုင္ရိုုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္  ျမန္မာတိုုင္းရင္းသား ရိုုးရာအစားအစာမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕လိုက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။  ရခုုိင္မုုန္႕တီ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ရခုုိင္အမ်ဳိးသမီးတဦးျဖစ္သူ မနီလာခိုုင္မွလည္း မုုန္႕တီ ေရာင္းခ်ျဖစ္ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္၍ သူမက ယခုလိုု ေျပာသည္
“ နယူးေယာက္ ရခုုိင္သႀကၤန္ဆိုုရင္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ရခုုိင္လူမ်ဳိးေတြအျပင္ အျခားတိုုင္းသား လူမ်ဳိးေတြလည္း လာၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႕ ေ၀းေနၾကရတာဆိုုေတာ့ တခ်ဳိ႕က သီးသန္႕ ျမန္မာရိုုးရာ အစားအစာေတြ စားခ်င္လိုု႕ လာၾကတာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမွန္ရင္ ရခိုုင္မုုန္႕တီကိုု ႀကဳိက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရခိုုင္သႀကၤန္ဆိုုရင္ ရခုုိင္မုုန္႕တီပါမွ တင့္တယ္တယ္လိုု႕ ခံယူပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ရခိုင္မုန္႕တီကို လာေရာက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ အျမတ္အစြန္းထက္ အမိေျမႏွင့္ ေ၀းေနၾကသူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ရခိုင္မုန္႕တီကို စားေစလိုသည့္ ေစတနာျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆက္ဆိုသည္။
“ တခ်ဳိ႕ကလည္း ရခိုုင္မုုန္႕ကိုုသီးသန္႕လာစားၾကတယ္။ က်မ ကိုုယ္တိုုင္က ရခုုိင္မုုန္႕တီးကိုု ႀကဳိက္ေတာ့ က်မနည္းတူ အျခား ရခုုိင္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း စားခ်င္ၾကမွာပဲဆိုုၿပီး မအားလပ္တဲ့ ၾကားထဲက အခုုလိုု လုုပ္ျဖစ္တာပါ၊ အျမတ္အစြန္းကိုု အဓိက ထားၿပီးေရာင္းတာမဟုုတ္ဘူး“ ဟုု သူမက ရွင္းျပသည္။
နယူးေယာက္ ရခုုိင္သႀကၤန္ကို ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ျပဳလုုပ္ခဲ့ႀကၿပီး  လူေပါင္း ၈၀၀ ခန္႕ လာေရာက္ ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိမလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္အထိ ကတိခံေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

27-7-2014-(1)
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငနး္မ်ားကုိလုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ရာထူး မွႏုတ္ထြက္ၾကရန္အထိကတိခံေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးစုိးသိန္းက စစ္ေတြတြင္ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလိုက္ သည္ဟု သိရသည္။
နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕ (AZG/MSF) ကုိ ရခုိင္ျပည္ နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရက ျပန္လည္ေခၚယူလိုက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဇူလုိင္၂၇ရက္၊ ေန႔လယ္ပုိင္းကရခုိင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာသံအမတ္သံုး ဦးအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ျပည္နယ္အစုိး ရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ား၊ ေဒသတြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။
''ဒီအဖြဲ႕ေတြကုိျပန္ေခၚလိုက္ တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ရီတုိ႔က သူတုိ႔ကုိနားလည္ေပး ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးတာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာမွာစစ္ေတြနဲ႔ ပုဏၰားကြၽန္းကုိ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္ အဝေပးမယ္လုိ႔ ကတိခံထားတာေတြ ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီဇင္ဘာမွာ မေပးႏိုင္ရင္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဦးခင္ ေမာင္စုိးလည္း အလုပ္ကထြက္၊ ကြၽန္ေတာ္လည္း အလုပ္ကထြက္မယ္ ဆုိၿပီး ေျပာထားတာေတြရွိပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အဲဒီလုိတာဝန္ခံထားတာေတြရွိပါ တယ္လုိ႔ ဦးစုိးသိန္းကေျပာခဲ့တယ္''ဟု ဦးစုိးသိန္း၏ေျပာဆုိခ်က္ကို ကုိး ကား၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေရႊေက်ာ္ သာက ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။
ယခုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးအဆင့္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးခင္ရီ တုိ႔ႏွစ္ဦးတည္းသာပါရွိေသာ္လည္း ဦးစိုးသိန္းက ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းမွာဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ ျပန္ေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆပ္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၿမိဳင္ က အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။''အဲလိုေျပာခဲ့တာဟုတ္ပါ တယ္။ အဲဒီမွာပဲ တရားဝင္ေျပာ တာ''ဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္က ေျပာသည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာသည့္ လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက''သူ တုိ႔ရဲ႕ အဲဒီလုိေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ ဟုတ္၊ မဟုတ္ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ့ မယ္''ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာသည္။
လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အစိုးရ၏တရားဝင္ဖိတ္ ေခၚျခင္းခံထားရသည့္ AZG/MSF အဖဲြ႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရာ တြင္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ဘက္လုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ၌ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္း အသတ္ခံရမႈ ကိစၥတြင္လည္း ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား ကုိ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု ဆုိကာ သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ သတင္း မွားမ်ားထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၌လည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ မႈမ်ားရွိလာသည္ဟုဆုိကာ အဆုိပါ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနမႈကုိ လံုးဝလက္ မခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္မွစတင္ကာ ထုိင္သပိတ္ျပဳလုပ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ပိုင္း အဆုိပါအ ဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းလုပ္ ကုိင္ခြင့္ကုိ အစုိးရကတားျမစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆုိပါအ ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာ(MoU) ထုိးကာျပန္လည္ လက္ ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ပါက အစုိးရအေနျဖင့္ သည္းခံေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔တက္ေရာက္သူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရသိရသည္။
''အဲဒီလုိ မဟုတ္မမွန္ေတြမလုပ္ ရေအာင္ သူတုိ႔က Control လုပ္ ေပးပါ့မယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ အခုလုိလက္ခံလုိက္ရတာ ပါလို႔ ဝန္ႀကီးေတြကေျပာခဲ့တယ္''ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖဦးသာပြင့္က ဆုိသည္။
သို႔ေသာ္ နယ္စည္းမျခားဆရာ ဝန္မ်ားအဖြဲ႕(AZG/MSF)ကုိ အစုိး ရက ထပ္မံေခၚယူလိုက္ျခင္း အေပၚ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လံုးဝလက္မ ခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္သမၼတထံအိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
အဆုိပါ AZG/MSF အဖြဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေခတၱရပ္ နားခဲ့စဥ္က ျပည္နယ္တြင္းရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ယင္းအဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးေန သည့္ ART ေဆးဝါးမ်ားျပတ္လပ္သြားခဲ့သည္အထိ အခက္အခဲ တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ AZG/MSF အပါအဝင္ အျခား အိုင္ အင္န္ဂ်ီအုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ဇူလုိင္ ၂၃ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အစုိးရက ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Yangon Media Group)

Tuesday, July 29, 2014

ဂီတေျဖေဖ်ာ္ပြဲမွရရွိေငြက်ပ္သိန္း(၈၀)အား ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာေသာရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသုိ႕ ကူညီလွဴဒါန္းမည္

ရန္ပံုေငြဂီတ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲအား ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ထူးျမတ္)
ရန္ပံုေငြဂီတ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲအား ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ထူးျမတ္)
ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြ ဂီတေျဖေဖ်ာ္ပြဲမွ ရရွိခဲ့ေသာ က်ပ္ေငြ သိန္း (၈၀) ကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသုိ႕ ကူညီလွဴဒါန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ပရဟိတအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေစာ၀င္းေအာင္မွ နိရဥၥရာမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္ ထုိသုိ႕ ေျပာၾကားသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရုပ္ရွင္နဲ႕ ဂီတနယ္ပယ္က အႏုပညာရွင္ေတြ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲက ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၈၀) ရပါတယ္။ ဒါကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကေန ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေရာက္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသုိ႕ ကူညီလွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။
ထိုသို႕ ကူညီရာတြင္ ေငြသားမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ခိုင္းႏြားမ်ားကို ၀ယ္ယူျပီး ကူညီသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕မွာ ခိုင္းႏြားေကာင္ေရ သိန္း (၈၀) ဖိုး၀ယ္ယူျပီး  ေနာက္လာမယ့္ ၾသဂတ္စ္ (၂) ရက္ေန႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လႊဲေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂတ္စ္လ (၉) ရက္ေန႕မွာ အဲဒီခိုင္းႏြားေတြကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ျပီး လွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႕ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးသာမက တျခားအခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။
ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ညေနက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၎ရန္ပံုေငြ ပြဲေတာ္သို႕ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွ ေနတိုး၊ ဖိုးကာ၊ ဟဲေလး၊ ဥာဏ္လင္းေအာင္၊ ရိုတ၊ ေခ်ာစုခင္၊ ငယ္ငယ္၊ ေမစပါယ္ညိဳ၊ ဂ်င္းနီ၊ Nကိုင္ရာ၊ ေနေန၊ ခ်စ္စနိုးဦး တို႔က အခမဲ့လာေရာက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကသည္။
(သတင္္းအရင္းအျမစ္-နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ေလ့လာရန္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚမည္

ရထားလမ္း စီမံကိန္းေဖာက္လုပ္မည့္ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသည္ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ား၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားရွိေန၍ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု-မဇိၩမ
ရထားလမ္း စီမံကိန္းေဖာက္လုပ္မည့္ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသည္ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ား၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားရွိေန၍ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု-မဇိၩမ
ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္မည့္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား ထိခိုက္ျခင္းရွိမရွိ ႏိုင္ငံတကာေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီး ဦးလွဟန္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေၿမာက္ဦးရထားလမ္းကို လတ္တေလာတြင္ ရပ္နားထားရၿပီး ျပန္လည္ ေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။
“ေဒသခံေတြက ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူစစ္ေဆးခိုင္းဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္တင္ျပထားပါတယ္” ဟု ဦးလွဟန္က ေျပာသည္။
စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊အမ္း၊မင္းဘူးစေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္မည္ ၿဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္-ေျမာက္ဦးလမ္းပိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ ေျမဇုန္ကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
“ရထားလမ္းေဖာက္ရင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာမွာဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္ေနတယ္၊ တစ္ခုခုျဖစ္သြားၿပီးမွ ျပန္လုပ္လုပ္မရေတာ့ဘူး”ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလႈိင္က မဇၩိမကိုေျပာသည္။
ေျမာက္ဦး၊ ေ၀သာလီ၊ ဓည၀တီ စေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္မည့္ စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဇုန္ ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔ကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးတံတိုင္းႏွင့္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။
ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္နားထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးတို႔က ဦးေဆာင္ကာ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမတြင္း ျဖတ္သန္းျခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုကို ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းနယ္နိမိတ္တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ထပ္မံေျပာၾကသည္။ လက္ရွိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ရထားလမ္းသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေဟာင္း တံတိုင္းကို ျဖတ္သန္းၿပီးျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္-  မဇၩိမ)

MSF ကို ကန္႔ကြက္တဲ့ကိစၥ သံအမတ္ႀကီး ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြး

derek-Mitchell-75
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေရာက္ရိွေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell နဲ႔ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီး  Andrew Patrick တို႔ဟာ MSF ေခၚ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို အစိုးရက ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚ ေဒသခံေတြကန္႔ကြက္ေနၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ပါတီရံုးမွာ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။
"MSF ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ MSF အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ပထမပိုင္းလုပ္ငန္းေတြက နည္းနည္း ရခိုင္လူထုေတြ ရဲ႕အျမင္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘူး၊ နားလည္ရခက္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ ကို ေဆြးေႏြးတာေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒါသူတို႔လည္း သေဘာတူပါတယ္၊ ဟုတ္တယ္ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေအာင္ သူတို႔လည္း သူတို႔လည္းေျပာင္းေရြ႕မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအဲ့ဒါေတြကို ေဆြးေႏြး တယ္ဗ်"
MSF ေခၚ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြန႔ဲအတူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လည္း သေဘာမတူေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီးတို႔ဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြဟိုတယ္မွာ မေန႔က သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။
ဒီကေန႔ မနက္မွာေတ့ာ  မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ တယ္ လို႔လည္းသိရပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ က်ပ္သိန္းေပါင္း(၂၆၀၀)ေက်ာ္ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည္

(ဓာတ္ပံု - ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ ေလာကထိပ္ပန္ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားႀကီး / လင္းျမတ္
(ဓာတ္ပံု – ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ ေလာကထိပ္ပန္ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားႀကီး / လင္းျမတ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ခန္းမကို က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၆၀၀) အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
၎ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမမွာ အလ်ား (၁၂၀) ေပ၊ အနံ (၆၀) ေပရွိမည္ ျဖစ္ျပီး  ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ရံပံုေငြမွ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၆၀၀) ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္က နိရဥၥရာသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
” ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ေငြက ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားပီးပါျပီ။ တည္ေဆာက္မယ့္ေနရာကို အခု ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳဖေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ရွာေနတယ္ ” ဟု သူက ဆိုသည္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမအား ေပါက္ေတာ-မင္းျပား ကားလမ္းအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လိုအပ္မည့္ ေျမေနရာမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ဝယ္ယူရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ (၈) ဦးပါဝင္ေသာ ေကာ္မီတီ တစ္ရပ္ကို ဇူလိူင္လ (၂၇) ရက္ေန႕က  ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယခု ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သိန္း (၂၆၀၀)မွာ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာ ဝယ္ယူရန္အတြက္ မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ ထပ္မံျပီး လိုအပ္မည့္ ေငြပမာဏကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။
“ေပါက္တာ-မင္းျပားကားလမ္း ေဘးမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ၿပီး ေျမရွာခိုင္းထားတယ္။ ခုက ခြင့္ျပဳေငြက အေဆာက္အဦးအတြက္ ေပးတာ၊ ေျမေနရာအတြက္ မပါေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒႆမအႀကိမ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ တင္ျပရဦးမယ္ ” ဟု သူက ေျပာသည္။
မူလက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအား ေလာကထိပ္ပန္ဘုရားႀကီးေရွ႕ေျမကြက္လပ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေနရာမွာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၏ ဘုရားပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ေနရာျဖစ္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ ေပါက္ေတာ- မင္းျပားကားလမ္းအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္း လွ်ာထားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္-နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

မုန္တိုင္းမျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မိုးပံုမွန္မရြာျခင္းဟု ဦးထြန္းလြင္ေျပာ

ploughing
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း ျမိ႕နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ မိုးရြာရာတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ မိုးရြာလိုက္၊ ေနပူလိုက္ျဖစ္ေနျပီး ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
သုိ႕အတြက္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းလြင္အား ဆက္သြယ္ျပီး ေမးျမန္းရာ ဆရာက နိရဥၥရာသို႔ ယခုလို ေျပာၾကားသည္။
“အဓိကကေတာ့ မုန္တိုင္းမျဖစ္တာပဲ။ အမွန္က မုန္တိုင္းက ျဖစ္ရမွာ၊ ခုေတာ့ မုန္တိုင္းမျဖစ္ဘူး၊ ျဖစ္လာရင္လည္း အားမရွိဘူး။ ေနာက္အေရွ႕ဘက္ကလည္း မုန္တိုင္းမလာဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အလယ္ပိုင္းနဲ႔ တတန္းတည္းက်တဲ့ အဲ့ဒီတစ္ေၾကာလံုးေပါ့ဗ်ာ။ မိုးနည္းတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ မုတ္သုန္ေကာင္းေပမယ့္လို႔ မုန္တိုင္းမရွိလို႔ ျဖစ္တာ” ဟု ဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ေတြ၊  ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခက္ႏွစ္ကထက္ မိုးရြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းကာ ရာသီဥတု အေျခအေနမွာလည္း ေနပူလိုက္၊ မိုးရြာလိုက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားစ စပါးပင္မ်ားမွာ အေသမ်ားေနသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
ထိုကဲ့သို႔ မိုးနည္းၿပီး ရာသီဥတု မူမမွန္ျခင္း ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ နစ္နာေစႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က ဆက္လက္ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
“ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ၊ နစ္နာမွာေပါ့။ ပံုမွန္မွ မရွိတာပဲ။ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေႏွာင့္အယွက္ေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ။ လုပ္သမွ်လည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္မွာ” ဟု ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ မိုးဦးကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္ေဒသအခ်ိဳ႕၌ မိုးပံုမွန္ ရြာသြန္းျခင္းမရွိဘဲ ေနပူသျဖင့္ ရခိုင္လယ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕မွာ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ား အပင္အေပါက္ဘဲ ပ်က္စီဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လက္မယာေက်းရြာမွ လယ္ဧက (၃၀)ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသူ လယ္သမား ဦးေမာင္ထြန္းသိန္းက နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။
“ေနပူလို႔ စပါးမ်ိဳးေစ့ေတြႀကဲတာ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ ျပန္ႀကဲရတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။မ်ိဳးစပါးေတြ အမ်ားႀကီး ကုန္သြားတယ္။ လယ္သမားေတြ နစ္နာတာေပါ့ေနာ္။ ခုလည္း မိုးရြာတယ္။ ေနပူေနတယ္။ မေန႔က တစ္ရက္၊ ဒီေန႔ တစ္ရက္ဆိုရင္ ႏွစ္ရက္ရွိၿပီ၊ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ေနပူလို႔ကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ သံုးရက္၊ ငါးရက္၊ တစ္ပတ္ ဆိုသလို ၾကာရွည္ မိုးမရြာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ တကယ့္ အခက္ပဲ” ဟု ေျပာသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထို႔သို႔ မိုးျပတ္မႈမ်ား ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ား၌ တြင္ မိုးျပတ္သည့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊မေကြးတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းတို႔တြင္ မိုးနည္း ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္မူ မိုးမ်ားေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီးတြင္ (၅)မိနစ္အတြင္း အေရးေပၚကူညီေပးနိုင္မည့္ Hotline စနစ္တစ္ခုစတင္

ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ hotline 1880 သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ေပသီး)
ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ hotline 1880 သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ေပသီး)
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္လာပါက ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုျပီး အကူအညီေတာင္းနိုင္မည့္ Hotline စနစ္တစ္ခုအား စတင္လိုက္ျပီဟု သိရသည္။
ယင္းလမ္းေပၚတြင္ အသံုးျပဳ သြားလာေနၾကသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္လာပါက Hotline နံပတ္ ၁၈၈၀  အား ဆက္သြယ္ျပီး အကူအညီေတာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႕ Orchid ဟိုတည္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ အျမန္လမ္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာသည္။
“ တစ္ခုခု မေတာ္တဆျဖစ္ရင္ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေနနဲ႕ Hotline နံပတ္ ၁၈၈၀ ကို အေရးေပၚ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ႏို္င္တယ္။ ၅ မိနစ္အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႕ သြားေရာက္ျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားႏိုင္ေအာင္ ဒီစနစ္ကို စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ယခင္က ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရးေပၚ အကူအညီေတာင္းခံရန္ Hotline နံပတ္ ၁၉၉ ႏွင့္ ၁၈၇၆ လိုင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဖံုးလိုင္းမအားသျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ အကူအညီမေပးႏိ္ူုင္ခဲ့၍ Hotline နံပတ္  ၁၈၈၀ အား အသစ္တပ္ဆိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု Hotline နံပတ္ ၁၈၈၀ အတြက္ လူအင္အား (၂၅) ဦးျဖင့္ အားျဖည့္ထားျပီး တစ္ေန႕ ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။
Hotline ၁၈၈၀ အား ဇူလိူင္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး အကူအညီ ေတာင္းခံနိုင္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
“ အဓိကေတာ့ဗ်ာ ခရီးသြား မိဘျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးနဲ႕ ဘယ္ေနရာ မဆို မေတာ္တဆ တစ္ခုခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ မလိုလားအပ္ဘဲ အသက္ ဆံုးရွံဳးမူေတြ မျဖစ္ေစေရး အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ျပီး စီစဥ္ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ အေနနဲ႕ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမူ ျဖစ္ပြားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မီးေလာင္သည္ ျဖစ္ေစ အကူူအညီ ေတာင္းခံလို႕ ရနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီစဥ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျမန္လမ္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴးက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းမ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းမ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
အေရးေပၚ Hotine နံပါတ္ ၁၈၈၀  အားဆက္သြယ္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္  ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အခင္း ျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ခ်က္ခ်င္း လာေရာက္ကူညီေျဖရွင္း ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ႊအေရးေပၚ ဖံုးေခၚဆိုမူျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္ ဖံုးေခၚဆိုသည့္ ႏုန္းထားအတုိင္း တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ (၅၀) ႏွဳန္းသာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးတြင္ ကူညီေရး စခန္း (၅) ခု ေလာေလာဆယ္တြင္ တည္ေဆာက္ ထားျပီး ေနာက္ထပ္ (၁၀) ခုထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ကားမေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမူမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနျပီး ျဖစ္ပြားပါက ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္  Hotline နံပတ္ ၁၈၈၀ ကို အေရးေပၚ ခ်က္ခ်င္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

MSF ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္ေခၚသြင္းလာမူအတြက္ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးေတာင္းပန္

27-7-2014-(1)
MSF ေခၚ AZG အား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ျပန္လည္ ေခၚသြင္းလာမူ အေပၚ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၀န္ၾကီး ဦးစုိးသိန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စစ္ေတြျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီခြဲထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေတြျမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား၊ အေနာက္တိုင္း သံအမတ္ၾကီးမ်ားးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၀န္ၾကီး ဦးစုိးသိန္းမွ ထိုသုိ႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးသန္းထြန္းက ဆိုသည္။
“ သူက ထူးထူးျခားျခား ဘာေျပာသလဲဆိုရင္ MSF ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ဖို႕ ေခၚသြင္းလာရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႕ ေျပာဆိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
27-7-2014-(4)
သို႕ေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးမွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားမူကိုလည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ နားလည္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရဘက္မွ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ရခိုင္ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ရန္လိုအပ္ပါၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သူက ဆိုသည္။
“ သူတို႕ ခုလို စစ္ေတြျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူမူ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုရတဲ့ အေၾကာင္းက MSF ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္လည္ေခၚသြင္းလာရတဲ့ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပခ်င္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ MSF နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမူေတြ အမ်ားၾကီးရွိလာတဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ကိုင္ဖို႕ လက္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းက တစ္ပိုင္း၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းက ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ရွင္းျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာက တစ္ပိုင္း ပါတယ္ေပါ့ေလ” ဟု သူက ဆိုသည္။
MSF ကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ ေခၚယူ၍  ျပသနာ ျဖစ္ပြားပါက ေခၚယူသူ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရတြင္သာ တာ၀န္ရွိမည္ ျဖစ္ျပီး မိမိတို႕ ရခိုင္ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ MSF နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားတာရွိပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးသာပြင့္က MSF ကို အစိုးရက ျပန္လက္ခံတာကို ရခိုင္ျပည္သူက လံုး၀ လက္မခံဘူးလုိ႕ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္စပ္ လံုျခံဳေရး ကိစၥ၊ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ကိစၥ၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဦးကလည္း Develop ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မူ လုပ္သည္ကို လက္ခံပါေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ နာတာရွည္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေအာင္ မကုသဘဲ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္၍ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
27-7-2014-(2)
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လ၀က ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ ၀င္လာသူမ်ားမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဘက္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူထားသျဖင့္ သူတုိ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပိုင္ခြင့္မွာ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေနျဖင့္ သူတို႕အား ပစ္ပယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မူ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား (၂)ခု ျဖစ္၍ မရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္လိုလွ်င္ တဘက္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားမူကို စြန္႕လြတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြန္႕လႊတ္ျပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတရံုး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္း၊ လ၀က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး၊ ျဗိတိသွ် သံအမတ္ၾကီးတို႕အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ရပ္နားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

Monday, July 28, 2014

MSF ဝင္ေရာက္ေရး စစ္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ukhineye-305
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွာ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္
Photo: Min Thine Aung / RFA
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ MSF ေခၚနယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ေဒသခံေတြဘက္က သေဘာမတူတဲ့ခံစားခ်က္ကို စာနာနားလည္မိသလို အစိုးရရဲ႕ အက်ပ္အတည္းေတြ ကိုလည္း ရခိုင္ေဒသခံေတြဘက္က နားလည္ေပးၾက ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဒီကေန႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဒီကေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရပ္မိ ရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အခုလို ေျပာျပတာပါ။
"ဒီေန႔ ျပႆ     နာေလးတစ္ခုကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဟုတ္လား MSF ကို က်ေနာ္တို႔က မလိုခ်င္ဘူး ျငင္းၾကတယ္၊ အစိုးရေတာ့ ဒီလိုလုပ္ တယ္ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ ရင္ထဲမွာရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္နားလည္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကိုလည္း နားလည္ေပးဖို႔က ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ က်ေနာ္လုပ္ရတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အေလးထားတယ္ သို႔ေသာ္ လည္း က်ေနာ္ဘက္က ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပံုေဖာ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစိုးရဟာ ဒီလိုလူေတြကို ေဆးမကုပဲ သတ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီပံုေဖာ္ျခင္းကို က်ေနာ္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရကိုလည္း နားလည္ေပးပါလို႔ က်ေနာ္ကေျပာခ်င္ပါတယ္"
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ MSF ေခၚ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့ အခါမွာလည္းအရင္က အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔၊ ႏွစ္ဘက္မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးတြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းက ေျပာပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အစိုးရက MSF ေခၚ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ကိစၥအေပၚ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြက သေဘာမတူေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕က သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ဒီကေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွာျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲကို လဝကဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေတြ႔ဆံုပဲြ ကို အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး  ၿမိဳ႕ခံလူႀကီး တစ္ဦိးျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းကို ေဒၚခင္ခင္အိက ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။
 ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ကို နားေထာင္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

MSF အကူအညီမ်ားမမွ်တပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ယူမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕MSF ၏ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွ်တမႈမရွိပါက တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာသည္။
ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာရန္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚထားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ထားခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“သူတို႔ မမွ်တတာေတြ မလုပ္ဖို႔ အစိုးရက ထိန္းညႇိေပးမယ္။ လုပ္လာရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျဖရွင္းေပးမယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္MSF ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က MSF အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသည္။
“ရခိုင္လူထုက ကန္႔ကြက္ထားတာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရက ျပန္လည္ႀကိဳဆိုတယ္ဆိုေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္”ဟု အေရးေပၚညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ECC တြင္ပါ၀င္သူ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။
MSF က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔၏ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။
“ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာမႈအေပၚ MSF ကအေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ဆဲျဖစ္ပါသည္”ဟု အမ္စတာၿမိဳ႕ရွိ MSF စီမံကိန္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မာဆယ္လန္းဂန္းဘတ္ခ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
“လူသားခ်င္းစာနာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက ပံ႔ပိုးမႈသည္ လူထုတို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေစရန္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္” ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။
ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက ဇူလိုင္၂၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားရန္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ျပဳလုပ္၍ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ဒုခ်ရားတန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၂၀ ဦးကို ေဆးကုေပးရသည္ဟု MSF ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို ရခိုင္လူထု မေက်နပ္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဆႏၵျပခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္-  မဇၩိမ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ MSF အဖြဲ႕အမည္ပါ ေၾကညာခ်က္

ရခိုင္ၿပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၄)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္
၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Peace Center ၌ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္အေရးေပၚ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေရးစင္တာ (Union Level Emergency Coordination Center) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံၿခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီး မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ MPC မွ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္၍ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး Action Plan ကို ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့ကိစၥရပ္မ်ားအၿပင္ အဓိက အားၿဖင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဆြးေႏြး ဆုံးၿဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၂။ ယခုအခါ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿဖစ္ၾကသည့္ UNOCHA, UNHCR, WFP,ACF, UNFPA, UNICEF, MSF (Switzerland), ICRC, FIT, SCI, Solidarities, Malteser, IRC, CSSEP, DRC, UNDP, RELIEF, RI, BAJ, CDN, CARE, LWF, OXFAM, MRCS စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ခုမွ ႏိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္း ၇၂ ဦး၊ ႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္း ၁၁၃ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈၅ ဦးၿဖင့္ က်န္းမာေရးၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ GENDER (က်ား/မ)အေၿခၿပဳခြဲၿခား ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ MoU ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၃။ သို႔ပါ၍ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအမံ ((Action Plan)ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၿဖစ္သည့္ အတြက္ အပိုဒ္ (၂)တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ MSF အဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အပါအဝင္ က်န္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားလ်က္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါရန္ ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီအခ်ိန္မီ အေရးမယူပါက ရခိုင္အေျခအေနအထိန္းရခက္မည္

 ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ကုလားတန္ျမစ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ကုလားတန္ျမစ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကေသာ္လည္း ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ေရွ႕တြင္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက  ေျပာသည္။
ယမန္ေန႕ ဇူလိုင္လ ၂၇  ရက္ ေန႕လည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ ရခိုင္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ပိုက္သည္ရြာမွ ဘဂၤလီေက်းရြာသား အခ်ိဳ႕ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္ ျပသနာ ျဖစ္ပြားရန္ အေျခအေနထိ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။
ျပသနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ဦးထြန္းျမေအးက နိရဥၥရာသို႕ ယခုလို ေျပာၾကားသည္။
“ မေန႕ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီခန္႕မွာ ေက်ာက္ေတာ္- သရက္အုပ္လမ္းမွာရွိတဲ့ သေဘၤာေကြ႕ ဟိႏၵဳတ္ကန္နားမွာ ဦးမွဲ႕နီေအာင္ရဲ႕ ဇနီး ေဒၚေအးတင္ ေက်ာင္းေနတဲ့ ကၽြဲကို ပိုက္ဆိပ္ရြာက ဘဂၤလီ ၅ ဦးက ဓါးနဲ႕ လာခုတ္ပါတယ္။ အဲသလို ခုတ္တဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးက လွမ္းေအာ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ရြာက ရြာသား ေလးငါးဆယ္ခန္႕က တုတ္ေတြ၊ ဓါးေတြနဲ႕ လိုက္သြားေတာ့ ဘဂၤလီေတြက ေနာက္ဆုတ္ခံပါတယ္။ သူတို႕မွာေတာ့ ငါးေယာက္ တစ္အုပ္၊ ေျခာက္ေယာက္ တစ္အုပ္၊ အုပ္စု (၂) ခု ရွိပါတယ္။ အဲသလို အေျခအေနမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အခ်ိန္မွီ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အတြက္ ျပႆနာ မျဖစ္ဘဲ ေရွာင္လြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုုသည္။
သရက္အုပ္ ရြာသစ္ေန ဦးမွဲ႕နီေအာင္၏ ဇနီးေဒၚေအးတင္တို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကၽြဲတစ္ေကာင္တြင္ တင္ပါးတြင္ တစ္ခ်က္၊ လည္ပင္းတြင္ တစ္ခ်က္ ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ရဲေတြေရာက္လာတဲ့ အတြက္ ရဲေတြကို ဒီျပစ္မူက်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကို အေရးယူေပးဖို႕ တိုင္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ခုလို ခုတ္တယ္ဆိုတာလဲ မသိရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာကို မေတြ႕ရေသးဘူး” ဟု ၎ရြာသားက ဆက္ေျပာသည္။
သုိ႕အတြက္ နိရဥၥရာမွ ေက်ာက္ေတာ္ ရဲစခန္းသုိ႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာ၀န္က် ရဲအရာရွိက ယခုလို ေျပာသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီကို ဒီျပသနာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္သူမွ အမူလာမဖြင့္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အေရးယူလို႕မရပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ဆက္လက္ျပီး သရက္အုပ္ရြာသားမ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တိုင္ၾကားထားျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဦးမွဲ႕နီေအာင္မွာ သာမန္ေတာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ စုိးရိမ္ျပီး ရဲစခန္းသို႕ သြားေရာက္ အမူမဖြင့္ရဲဟု ေျပာသည္။
ယခု ျပသနာ မျဖစ္ပြားမီက ဇူလိူင္လ ၁၄ ရက္ေန႕ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေဘြေက်းရြာ ရြာဦးဘုရားရွိ ေမြးနံ ဘုရားငါးဆူကို အမည္မသိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ ဦးေတာ္မ်ားက်ိဳးပိုင္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။
အလားတူ ဇူလိူင္လ ၂၄ ရက္ေန႕ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ တင္းမေက်းရြာ အနီးရွိဘုရားမွ ေမြးနံ ဘုရား (၈) ဆူ၏ ဦးေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ားကို မသမာသူမ်ားက ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။
တင္းမရြာ ေစတီေတာ္ရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၈)ဆူ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုေမာင္ေက်ာ္သာကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ သူက ယခုေျပာသည္။
“အဲဒီေနရာက ရြာနဲ႔လည္းေ၀းပါတယ္။ လူအေရာက္လည္း နည္းတယ္။ ဒါဟာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ ဟိုတေလာကလည္း ေတာင္ေဘြမွာ ျဖစ္သြားတာ မၾကာေသးဘူး။ အခု တင္းမရြာမွာ ထပ္ျဖစ္ျပန္တယ္။ ေတာင္ေဘြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မေၾကမနပ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စကခ (၉) တပ္မ အျပင္ စစ္တပ္ တပ္ရင္းအမ်ားအျပားလည္း တပ္စြဲထားျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားကိုလည္း အလံုအေလာက္တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားသည္။ ထုိသို႕ လံုျခံဳေရးအရ တင္းက်ပ္ထားေသာ နယ္ေျမ တစ္ခုတြင္  ဘုရားမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာ ေဖၚထုတ္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မရွိႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနမူ အေပၚ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သိရသည္။
ေနာက္ဆံုး ရရွိေသာ သတင္းအရ ဘုရားဖ်က္ဆီးသည့္ ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႕ အခ်ိန္ထိ အေရးယူေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုရားဆင္းထုေတာ္ (၈)ဆူ ထပ္မံဖ်က္ဆီးခံရ

Kyauk-Taw
သာယာလွပေသာ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုရားမ်ားမၾကာခဏ ဖ်က္ဆီးခံေနရ၍ လူအမ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ၾကပါ။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶအေမြအႏွစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တင္းမရြာ ေစတီေတာ္တြင္ ေမြးနံဘုရားဆင္းတုေတာ္ (၈) ဆူ ထပ္မံ ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ယင္း ေမြးနံဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားမွာ ေစတီေတာ္ ေမြးနံေထာင့္မ်ားရွိ ဥာဏ္ေတာ္ (၁) ေတာင္ခန္႔ရွိေသာ ဆင္းတုေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ဖ်က္ဆီးထားျခင္းကို ဇူလိူင္င္လ (၂၄)ရက္ေန႔က ရြာသားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုတစ္ႀကိမ္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ဦးခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးကိုယ္တိုင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲမွဴးႏွင့္အတူ လိုက္ပါစစ္ေဆးေနသူ ရဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။
“အဲဒီလို ဖ်က္ဆီးထားတာကို ရြာက ကေလးေတြ စေတြ႕တာလို႔ ေျပာတယ္။သူတို႔က ေစတီထဲကို သြင္းထားခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွ ရြာကလူေတြသိေတာ့ သတင္းက ေပါက္ၾကားသြားတာပါ။ အဲဒီ ရြာက ကေလးေတြကိုလည္း ဘယ္လိုေတြ႕ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ စစ္ေဆးေနပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
သူက ဆက္လက္၍  “ ဘုရားက ရြာနဲ႔တစ္မိုင္ေလာက္ေ၀းတယ္။ ဘုရားေတြကိုဖ်က္ဆီးၿပီးေတာ့ ဦးေတာ္တျခား လက္တျခား လႊင့္ပစ္ထားခဲ့တာပါ။ ဥာဏ္ေတာ္ေတာ့ သိပ္မၾကီးပါဘူး။ဆင္းတုေတာ္ေတြရဲ႕ လက္ေတြကိုဖဲ့၊ ဦးေခါင္းေတာ္ေတြကို ရိုက္ခြဲၿပီးေတာ့ ေစတီအျပင္မွာ လႊင့္ပစ္ထားခဲ့တာ။ ဘယ္အခ်ိန္က လုပ္သြားတယ္ ဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွမသိေသးပါဘူး” ဟု သူက ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။
တင္းမရြာ ေစတီေတာ္ရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၈)ဆူ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုေမာင္ေက်ာ္သာ ကလည္း ယခုလို ေျပာသည္။
“အဲဒီေနရာက ရြာနဲ႔လည္းေ၀းပါတယ္။ လူအေရာက္လည္း နည္းတယ္။ ဒါဟာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ ဟိုတေလာကလည္း ေတာင္ေဘြမွာ ျဖစ္သြားတာ မၾကာေသးဘူး။ အခု တင္းမရြာမွာ ထပ္ျဖစ္ျပန္တယ္။ ေတာင္ေဘြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မေၾကမနပ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေဘြေက်းရြာတြင္ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ (၅) ဆူ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ဆင္းတုေတာ္မ်ား ဖ်က္ဆီးသည့္ တရားခံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႕ထိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

သန္းခ်ီ တန္ဖိုးရွိ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ဖမ္းမိ

Buddhist-staus-stone-100-kg-weight-recovered-Bogra
ဖမ္းဆီးရမိေသာ ရုပ္ပြားေတာ္အား ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓါတ္ပံု- Bd24news)
ဘဂၤလာတာကာေငြ သန္းခ်ီ တန္းဖိုးရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူကုိ ေရကန္ထဲတြင္ ၀ွက္ထားရာမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မွာ အေလးခ်ိန္ ကီလို (၁၀၀) ရွိျပီး အမာစား သံေက်ာက္ တစ္ခုတြင္ ကႏူတ္ပန္းမ်ားႏွင့္ အတူ ပလႅင္ေခြထိုင္ေနဟန္ ထြင္းထုထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ပံု-ရွဳ႕ပါ)
ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္အား ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အမွတ္ (၄၃) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းအရ ရွာေဖြစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ ေဘာ္ဂရာ (Bogra)ခရိုင္အတြင္း ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ ေရကန္တခုအတြင္းမွ ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႕ ေန႕လည္ ၂ နာရီခန္႕တြင္ျဖစ္ျပီး ရြာအမည္မွာ ယင္းေဘာ္ဂရာခရိုင္အတြင္းရွိ အာႏၱာဟာ့ရ္ရြာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဘာ္ဂရာခရိုင္သည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိျပီး အုတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီျပီး တူးေဖၚ ရရွိထားေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ၾကိဳပို႔ကားမ်ား ဇူလိူင္လ ၂၈ ရက္မွစ၍ အခမဲ့ ေျပးဆြဲမည္

sittwe-university
စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ကုိ ခန္႕ညား၀င့္ထယ္စြာေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ လင္းျမတ္)
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏိုင္ေရး အတြက္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ၾကိဳပို႕ကားမ်ားကို ဇူလိူင္လ (၂၈) ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး အခမဲ့ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။
ယခုအစီအစဥ္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္အုန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး ဇူလိုင္လ (၂၈)ရက္ေန႔ စတင္ကာ ကား(၃)စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေမာ္ကြန္းထိန္း ဆရာဦးေရႊခိုင္ေက်ာ္က နိရဥၥရာသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
“ လာမယ့္ တနလၤာေန႕ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး အခမဲ့ ေျပးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕က စီစဥ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ယခုလဆန္းပိုင္းက စစ္ေတြတကၠသိုလ္၌ ဆရာဆရာမမ်ား အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေက်ာင္းကားအခက္အခဲကို တင္ျပရာမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယခုလို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေတြကတၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မစုမြန္ထက္က ေျပာသည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကိုေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာဆရာမေတြ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက တင္ျပၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းၾကိဳပို႔ကားေတြကို အခမဲ့စီစဥ္ေပးဖို႔၊ ေက်ာင္းသြား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုၿခံဳေရးေတြတိုးျမွင့္ခ်ထားေပးဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြပံ့ပို႔ေပးဖို႕ ဒါေတြကို တင္ျပၾကပါတယ္။ တင္ၿပၿပီးသိမ္မၾကာခင္မွာပဲ အခုလို စီစဥ္ေပးျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။
sittwe-university
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေဘး ပင္မေေဆာင္လမ္းမ ( ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ လင္းျမတ္)
ဆက္လက္ၿပီး သူမက “ အယင္ကဆို ေက်ာင္းသြားရင္ အသြားႏွစ္ရာ အျပန္ ႏွစ္ရာ တစ္ေန႔ကို (၄၀၀) က်ပ္ ကုန္ပါတယ္။ တစ္လကိုကားခ သက္သက္ (၈၀၀၀) ေထာင္ေလာက္ကုန္တယ္။ အခုေတာ့ ကားေတြအခမ့ဲ စီစဥ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကမ်ားေတာ့ ကားသံုးစီးနဲ႔ လံုေလာက္ဖို႔ေတာ ့မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အယင္ထက္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပသြားပါတယ္” ဟု သူမက ဆက္ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသြားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အယင္ကထက္ ပိုမို ခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္က စစ္ေတြတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ၾကရၿပီး ေက်ာင္းတက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လံုျခံဳေရး နည္းပါးသျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ရခိုင္ယူႏိုက္တက္အသင္း ျမန္မာနယ္ရွင္နယ္လိဂ္သို႔ တန္းတက္ခြင့္ရ

(ရန္ကုန္ အားကာသိပၸံကစားကြင္းတြင္ ရခိုင္ယူႏိုက္တက္ ကစားသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ထူးျမတ္)
(ရန္ကုန္ အားကာသိပၸံကစားကြင္းတြင္ ရခိုင္ယူႏိုက္တက္ ကစားသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ထူးျမတ္)
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ – ၂ ( MNL-2) တြင္ တန္းဆင္းခံခဲ့ရေသာ ရခိုင္ယူႏိုက္တက္အသင္းသည္ ယခုႏွစ္ ေဘာ္လံုးရာသီတြင္ ျမန္မာနယ္ရွင္ နယ္လိဂ္သို႔ တန္းျပန္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသြားျပီဟု သိရသည္။
ရခိုင္ယူနစ္တက္အသင္းမွာ ဇူလိုင္လ(၂၂)ရက္ေန႔က ဒဂံုအက္ဖ္စီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာတြင္ ၂ ဂိုး  ၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာနယ္ရွင္နယ္လိဂ္သို႔ တန္းတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ ၁၇ ပြဲကစား၊ ၁၂ ပြဲႏိုင္၊ ၄ ပြဲသေရ၊ တစ္ပြဲရွံဳးျဖင့္ ရဂိုး ၅၂ ဂိုး၊ ေပးဂိုး ၈ ဂိုး၊ ရမွတ္ ၄၀ ျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သို႕ ဟံသာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။
၂၀၁၁-၁၂ ေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ စတင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကျပီး ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္သို႕ တန္းဆင္းသြားခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနယ္ရွင္နယ္လိဂ္သို႕ ျပန္လည္ တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၂-၁၃  ေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ – ၂ ( MNL-2) သုိ႕ တန္းဆင္းခဲ့ရသည္မွာ ပြဲစဥ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ဒုိင္လူၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ရခုိင္ယူနစ္တက္အသင္းမွ အသင္းပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မင္းသိမ္းႏွင့္ ဝါရင့္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။
“အသင္းငယ္နဲ႔ အသင္းႀကီးပြဲဆိုရင္ေတာ့ ဒိုင္ေတြက အသင္းႀကီးဘက္ကပါေနတာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ” ဟု ကိုထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။
B-2 လက္ရွိအသင္းတြင္ ပါဝင္ကစားေနေသာ ကစားသမားမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ တန္းက်ခဲ့စဥ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ကစားသမားအမ်ားစုႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းျပသည္။
“ခု အသင္းကေတာ့ အရင္ႏွစ္က က်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြျပန္စုတာပါ။ပိုင္ရွင္ေတြကလည္း မေျပာင္းေစခ်င္ဘူးေလ။ ကိုယ့္အသင္းသားေတြကို ျပန္တက္ေစခ်င္တဲ့သေဘာပါ”ဟုေျပာသည္။
၎ျပင္ ေနရွင္လိဂ္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကစားသမားမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ ယွဥ္ျပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မင္းသိမ္းက ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ယူနစ္တက္အသင္းတြင္ နည္းျပအေျပာင္းအလဲရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ နည္းျပခ်ဳပ္ဦးဝင္းတင္က ဦးေဆာင္ကာ ကစားသမားမ်ားအား တာဝန္ယူေလ့က်င့္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
အသင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကြင္းမရွိေသးသျဖင့္ ကစားသမားမ်ားေလ့က်င့္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံတင္ျပခဲ့ရာ က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းတြင္ ေလ့က်င့္ခြင့္ရေၾကာင္း အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။
“ေလ့က်င့္မႈပိုင္းကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ၿပိဳင္ပြဲမစခင္ကတည္းက ကြင္းအခက္အခဲရွိခဲ့တယ္။ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကူညီလို႔ ေလ့က်င့္ခြင့္ရတယ္။ စလင္းကြင္းနဲ႔ ပဒုမၼာကြင္းေတြမွာ ေလ့က်င့္ခြင့္ရတယ္။ အရင္က ကြင္းမရွိေတာ့ တပတ္မွာ သံုးရက္ဘဲ ေလ့က်င့္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သူက ဆက္လက္၍ “တိုးတက္မႈေတာ့ ရွိလာတယ္ေပါ့။ကြင္းရေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ေဘာလံုးသမားက ကြင္းမရွိရင္ အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူးေလ။ ဒီေန႔ထိေတာ့ အိမ္ကြင္းမရွိေသးဘူး။ အေပၚက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္းေတြကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္” ဟု အသင္းအေပၚ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
ယခုလက္ရွိနည္းျပအသစ္အေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုထြန္းထြန္းဦး ဆက္ေျပာသည္။
“အစတုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိနစ္(၉၀)ထက္ ပိုမကန္ႏုိင္ဘူး။ ခုေတာ့ ေလ့က်င့္ေရးပိုင္းမွာ ပိုေကာင္းလာတယ္” ဟုေျပာသည္။
ရခိုင္ယူႏိုက္တက္ အသင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကစားသမား (၅) ဦးပါဝင္ၿပီး ယင္းကစားသမားမ်ားမွာ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီေတာင္ ၊ဂြ၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴတို႔မွ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းအတြင္း တနဂၤေႏြေန႔မွ လြဲ၍ က်န္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္ယူနစ္တက္အသင္းသည္ ဇူလိူင္လ(၂၅) ရက္ ယေန႕တြင္ ဒုတိယ ဆုဖလားအား လက္ခံရယူခဲ့ျပီး မနက္ျဖန္တြင္ တစ္ပြဲကို တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုအသင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ယူႏို္က္တက္ အသင္းအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ ထူးခၽြန္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စစ္ေတြတြင္ ေဘာ္လံုးျပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အသင္းပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ေဘာဒူဖအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနအိမ္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ခံရသူ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးအနည္းဆံုး (၁၀) ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရ

refugee-camp
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ေဘာဒူဖဘဂၤလီေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္အား တုတ္ဓါး၊ ၀ါးခၽြန္၊ ေလးဂြမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားဟု သကၤာမကင္းျဖစ္ခံရသူမ်ားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးရွိေနရာ ယခုအခါ ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ လူေပါင္း (၁၀) ေက်ာ္သြားျပီဟု သိရသည္။
ဇူလိူင္လ (၂၂) ရက္ေန႕ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီခန္႕က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာဒူဖဘဂၤါလီေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ ေနအိမ္အား ဘာဒူဖဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔က တုတ္ဓါး၊ ၀ါးခၽြန္၊ ေလးဂြမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိသို႕ ျဖိဳဖ်က္စဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ခန္႕ျဖင့္ ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ပစ္ကာ လူစုခြဲခဲ့ရျပီး တိုက္ခိုုက္မူ ျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း လူေပါင္း ေလးငါးရာေက်ာ္က ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။
“ လူအုပ္က ေလးငါးရာေက်ာ္ရွိတယ္။ အိမ္ေပၚတက္လုတာ။ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏို္င္ေတာ့့ မိုးေပၚကို ေသနတ္ သံုးခ်က္ေထာင္ပစ္ျပီး လူစုခြဲရတယ္။ အခင္းျဖစ္တဲ့ေန႕က ရွစ္ေယာက္ဖမ္းတယ္။ မေန႕က သံုးေလးေယာက္ဖမ္းေတာ့ တစ္ဆယ္ေက်ာ္သြားျပီ” ဟု သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ အဆင့္ ရဲတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထုိသို႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံစည္းရုိး၊ ၀ရံတာႏွင့္ တီဗြီ၊စေလာင္း ၊ေအာက္စက္ ၊ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ားပါ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း ေဘာဒူဖ ဘဂၤလီေက်းရြာ အရပ္လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ ဦးေမာင္ေမာင္တင္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဒိန္းမတ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရအဖြဲ႔ (DRC) က ေထာက္ပံ့တဲ့ အစားအစာေတြနဲ႕  ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို တာဝန္ခံျပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေနတဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရတဲ့ အေၾကာင္းက သံုးခုေလာက္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဘာေတြလည္းဆိ္ုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒဏ္ရာ ရတာေတာ့ မရွိပါ” ဟု ဆိုသည္။
ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ ေနအိမ္ကို ၀ိုင္းလုယက္ခဲ့ျခင္းမွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ DRC မွ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားေပးမည္ေျပာသည္ဟုဆိုကာ ဦးေမာင္ေမာင္တင္မွ ေငြေတာင္း သည္ဆုိဟာ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ေနအိမ္အား ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အျပင္ အိမ္တြင္းမွ ေသတၱာ ၃ လုံးကုိ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း၊  ထုိေသတၱာမ်ားထဲတြင္ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္အတူ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ ေရႊ (၁၀) က်ပ္လည္း ပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။
အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ရဲက လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေနသျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
ဖမ္းဆီးခံရသူ (၁၀) ေက်ာ္ထဲတြင္ ေဘာဒူဖ အကြက္(၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေဆြေယာ့တူေဆာင္း (၂၁) ႏွစ္၊ အီစၥမုိင္(ခ) ေမာင္ခ်မ္းသာ (၂၀)  ႏွစ္၊ မာေမာက္ဆူလ္တန္ (ခ) ေက်ာ္ျမင့္ (၂၁)ႏွစ္၊ မာေမာက္ေရာ္ခ်ီး (၃၃) ႏွစ္၊ အဒူေရာ္ခ်ီး (၂၅) ႏွစ္၊ ဟာမိတ္တူေဆာင္း(၃၈) ႏွစ္၊  အီလီယာစ္ (၃၈) ႏွစ္ႏွင့္ မူဟာမတ္ တူေဆာင္း (၃၇) ႏွစ္ တို႕ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ လာေရာက္အမူဖြင့္တဲ့အတြက္ ဒါက ရာဇ၀တ္မူျဖစ္တဲ့ အတြက္ က်ဴးလြန္ရာမွာ ပါ၀င္သူေတြကို ဖမ္းဆီးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္သူေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္” ျပည္နယ္ ရဲအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေဘာဒူဖကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလီ အခ်ိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း ရဲကင္းတစ္ခုကုိလည္း မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ မန္ဇီသခၤ်ိဳင္းကုိလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္လာၾကသည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

က်ဴ းေက်ာ္ မထြန္ယက္ရန္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ စားက်က္ေျမမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ လယ္ထြန္ေနဆဲ

diw4umy9
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ တားျမစ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ျမိဳ႕နယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စားက်က္ေျမမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ိဳးမူမ်ားရွိေနဆဲဟု သတင္း ရရွိသည္။
ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ျမင္းကေတၱာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ (၆၆၃) ရွိစားက်က္ေျမ ဧက (၁၀၀) နီးပါးတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ (၈) ဦးမွ တားျမစ္ခ်က္ကို လိုက္နာမူမရွိဘဲ ယေန႕အခ်ိန္ထိ လယ္တက္ထြန္ေနသည္ဟု ျမင္းကေတၱာ္ေက်းရြာမွ လယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္သန္းတင္က ေျပာသည္။
“ ရြာသားေတြဘံုပိုင္တဲ့ ႏြားစားက်က္ေျမမွာ လယ္တက္ထြန္ေနတဲ့ သူေတြကေတာ့ သဲတက္ရြာက (၃) ဦးနဲ႕ ျမင္းကေတၱာ္ေက်းရြာ (၅) ဦး စုစုေပါင္း (၈) ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဒီလို လယ္ထြန္ေနတာကို ပု႑ားကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကို ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား (၅၇) ဦးက ဒီလ ၈ ရက္ေန႕က လက္မွတ္ထိုး စာေရးတိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႕ထိ ေျဖရွင္းေပးတာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ယခင္စားက်က္ေျမမ်ားအားအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ေသာ စားက်က္ေျမမ်ားအားစားက်က္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ ထားရွိရန္၊ တရား၀င္ စားက်က္ ပယ္ဖ်က္ခြင့္မရဘဲအက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သီးစားခ်ထားျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးသုိ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေတြ ခရိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးဌာန မွ  ၂၉-၅-၂၀၁၂  ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၄/၁-၁/ ဦး-၁ (၈၇၆) အားျဖင့္၎၊ ပု႑ားကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၅-၆-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၄/  ၂၅-၃/ ဦး-၁ ျဖင့္၎၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္  ၂၅-၅-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၄/ ၅-၃/ ဦး-၁ (၇၆၂)  တို႕အရလည္း စားက်က္ေျမမ်ားကို စားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။
“ ခုလို ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ထားေပမယ့္ မလိုက္နာဘဲ ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္ ထြန္ယက္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဒသမွာ ဒီစားက်က္ေျမေတြ မရွိရင္ ကၽြဲႏြားေမြးျမဴရာမွာ ေတာ္ေတာ့ကို အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒီစားက်က္ေျမ ရွိတဲ့ ကြင္းေတြကို ေဒသခံေတြက သကၠယ္ျပင္၊ ကူျပင္နဲ႕ ခြဆံုျပင္လို႕ ေခၚဆိုျပီး ရြာသားေတြ အစဥ္အဆက္ ႏြားစားက်က္ေျမ အျဖစ္ အသံုးျပဳလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အျမန္ဆံုးတားျမစ္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ျမင္းကေတၱာ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လံုးမွလည္း ယင္းစားက်က္ေျမမ်ားေပၚတြင္ လယ္ယာထြန္စုိက္ပ်ိဳးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသို႕ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလို ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသုိ႕ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ နားမလည္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားကဆိုသည္။
အလားတူ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္ မင္းဇီအုပ္စု အေသကာလႏွင့္ ျမင္းကပ္ဆိပ္ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ေက်းရြာသားမ်ား အသံုးျပဳေသာ စားက်က္ေျမ ဧက ၅၀၀ ေပၚတြင္ အေသကာလမွ လယ္သမား ၄၆ ဦးမွ လယ္တက္ထြန္ေနသျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မင္းျပားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဦးသာေက်ာ္က ေျပာသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ ဗဟုိခ်ဴပ္ကိုင္မူ ေလွ်ာခ်ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ေရး ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြး

Police-in-Sittwe
ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓါတ္ပံု-နိရဥၥရာ)
ဇူလိူင္ (၁၆) ရက္ေန႕က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယ (၆)လပတ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မူ အစီရင္ခံစာေအပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီ လက္နက္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“ ကၽြန္မတို႕ ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႕က စီမံကိန္းမ်ားနဲ႕ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မူ ပူးေပါင္းေကာ္မီနဲ႕ ေငြစာရင္းေကာ္မီတီတို႕က (၂) ခုေပါင္းတင္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဓိက စီမံခန္႕ခြဲေရး က႑မွာ ပါရွိတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဓိက ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕  လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မူ စနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ရာထူး အဆင့္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရတယ္လို႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု ေဒၚခင္ေစာေ၀က ဆိုသည္။
ေဒၚခင္ေစာေ၀မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မူႏွင့္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား မရွိမူက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမူမ်ားရွိခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားကို တင္ျပျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူနဲ႕ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး ကရိယာေတြ၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး အျမန္ယာဥ္ေတြ လိုအပ္ေနတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႕ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပသနာကို တင္ျပျပီး ကၽြန္မ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တယ္။ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမွာ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရဲစခန္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႕ ျပည္နယ္ရဲမွဴးၾကီးဆီက အမိန္႕ကို ေစာင့္ရတယ္။ သူတို႕မွာ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမထားေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြကို ခ်က္ခ်င္း မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြမွာ နစ္နာမူေတြ ရွိခဲ့သလို ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္မွာ လံုျခံဳေရး အကူအညီမရတဲ့ အတြက္ နစ္နာမူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပျပီး ကၽြန္မ က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္” ဟု သူမကဆိုသည္။
 ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံမွအထူးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုေတြ႔ရစဥ္ ( ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္)
ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံမွအထူးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုေတြ႔ရစဥ္ ( ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္)
၎ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး သတ္ျဖတ္ခံရမူတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ေသာ ေသနတ္မ်ားမွာ ေခတ္မမီသလို ဆက္သြယ္ေရး ကရိယာမ်ားလည္း မရွိခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အထိနာခဲ့ၾကရသည္ဟု သူမက ဆိုသည္။
“ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ေနတဲ့ ေသနတ္ေတြက ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကိုင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပိြဳင့္ (၃၀၃) ရိုင္ဖယ္ေတြ၊ ပိြဳင့္ (၃၁) ေျခာက္လံုးျပဳးေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိုင္ထား ေသနတ္ေတြကလည္း မေပါက္တာေတြရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေသနတ္ေတြကိုလည္း ေခတ္မီလက္ေတြနဲ႕ အစားထိုးဖို႕ တင္ျပခဲ့တယ္” ဟု ဆိုသည္။
၎ေန႕ အစည္းအေ၀းသုိ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး အမ်ိဳးသားစီမံကိ္န္းႏွင့္ စီးပြားတိုးတက္ေရး ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ရရွိလာေသာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ တင္ျပသြားမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပိုင္ လယ္ေျမမ်ားကို ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္မူ ရပ္ဆိုင္း

Border-area-of-Maungdaw
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ျမင္ကြင္း (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ဦးဇင္းဘီလူး)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားအား သီးစားစနစ္ျဖင့္ အစဥ္အဆက္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနမူကို ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားမွ ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွ စတင္ျပီး သူတို႕သေဘာႏွင့္ သူတို႕ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။
ထိုသို႕ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာညႊန္႕ေက်းရြာမွ လယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္သာလွက ေျပာသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လယ္သမားမ်ား လယ္ယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယခုအခါ ေဒသခံ ရခုိုင္တိုင္းရင္းသားလယ္သမားမ်ားထံသုိ႕  လယ္ထြန္စက္၊ ခိုင္းႏြားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစပါးမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးသာလူေခ်က နိရဥၥရာသို႔ေျပာသည္။
“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြက သီးစားခ်ေပးထားတဲ့ လယ္ေတြကို ဇြန္လအလယ္ေလာက္ကစၿပီး ဘဂၤါလီေတြက ျပန္လာအပ္ၾကလာတယ္။ ရခိုင္ေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ဆိုၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေမာ္လဝီ ဆရာေတြက အဲသလို ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႕ ၾကားရတယ္။ ဒီအတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြမွာ လတ္တေလာ စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါကို ေျဖရွင္းဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကေန မ်ိဳးစပါးေတြ၊ ဓါတ္ေျမၾသစာေတြနဲ႔ လယ္ထြန္စက္ေတြကို သိန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး ေထာက္ပံ့ ေပးေနပါတယ္။ ခိုင္းႏြားေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာေတာ့ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းေပးၿပီး ဝယ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ”  ဟု ဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရမွ လယ္ယာသံုး စက္ကရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေနေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မဂၤလာညႊန္႔၊ ေအာင္ေဇယ်၊ ဖါး၀ပ္ေခ်ာင္း၊ မင္းခေမာင္း၊ေလာင္းဒံု၊ ၾကိမ္ေခ်ာင္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္၊ နန္းရာကိုင္း၊ ေရေနာက္သား၊ ေအာင္သယာယာ၊ ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ေက်းရြာေပါင္း (၃၆)ရြာမွ ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
“ အဓိကေတာ့ လယ္သမားေတြ အေနနဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးမွာ အခက္အခဲ မရွိရေအာင္ လုပ္သား မလံုေလာက္မူ၊ မ်ိဳးစပါးေတြ မလံုေလာက္မူ စတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးတာျဖစ္သလို တစ္ဘက္မွာလည္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း ထြန္ယက္ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ မျဖစ္ရေအာင္ ကူညီတဲ့ သေဘာပါ။ အဓိက အခက္အခဲက တိုင္းရင္းသားလယ္သမားေတြမွာ ျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႕ကိုဘဲ ေထာက္ပံ့ ကူညီရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးသာလူေခ်က ဆက္လက္ ရွင္းျပေျပာဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ စနစ္တက် ျဖစ္ေစေရးအတြက္  စခန္း(၄)ခုခြဲ၍ ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
“မ်ိဳးစပါး၊ ဓာတ္ေျမၾသစာ၊ လယ္ထြန္စက္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ခိုင္းႏြားေတြပါ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာ(၃၆)ရြာကို လယ္ထြန္စက္ေတြနဲ႔ဓာတ္ေျမၾသစာေတြေပးႏိုင္ေအာင္ စခန္း (၄) ခုဖြဲ႔ၿပီး စီမံထားခဲ့ပါတယ္။ စခန္းတစ္ခုစီမွာ ေက်းရြာ (၉) ရြာစီ တာဝန္ယူရမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ယခု ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ လက္တြန္းထြန္စက္ (၄၅)စီး၊ မ်ိဳးစပါး (၄၄၆၃)တင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ (၂၉၇၅) အိတ္တို႔အျပင္ လယ္ထြန္စက္ႀကီး (၂)စီးတို႕ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခုအခါ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားရရွိေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နံသာေတာင္ ဆရာေတာ္ ဦးစရဏက မိန္႔ၾကားသည္။
“အိမ္ေျခအလိုက္ လယ္သမားဦးေရက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာတြက္ခ်က္ၿပီး လယ္သမား ဦးေရနည္းတဲ့ ရြာဆို ထြန္စက္တစ္လံုးတန္ရင္ တစ္လံုး၊ ရြာႀကီးရင္ ထြန္စက္(၅)လံုးတန္ရင္ (၅)လံုး ဆိုၿပီး အခ်ိဳးက် ခြဲေဝ ေပးတယ္။ လယ္သမားေတြကေတာ့ လယ္ထြန္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ စပါးေတြကို ဘဂၤါလီေတြက လာၿပီးဖ်က္ဆီးမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနၾကတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။
၀န္ၾကီး ဦးသာလူေခ်မွ လံုျခံဳေရးကို စီစဥ္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“ သူတို႔ လံုၿခံဳေရးေတြ အတြက္လည္း စီစဥ္သြားမယ္။ ဘာမွ ပူပင္စရာမရွိပါဘူး။”
ေတာင္ျပိဳျမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ကိုထြန္း၀င္းကမူ ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပိုင္လယ္မ်ားကို ဌားရမ္း လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သျဖင့္ အခက္အခဲေတြ႕မည့္သူမ်ားမွာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ျပီး သူတို႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ယခုလို ရခိုင္ပိုင္ လယ္မ်ားတြင္ သီးစားခ် ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို မလုပ္ကိုင္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေမာင္တာၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေဒသခံ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေတာင္ကုတ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

Taungup
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ယေန႕နံနက္က ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“ ေတြ႕တာက နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မွာ ေထြအုပ္ရံုးမွာေတြ႕ပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အရင္က သူေျပာခဲ့သလိုဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သူလုပ္ေပးဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ သူက ျပည္မက ျဖစ္ေပမယ့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကဲ့သို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ခ်စ္ခင္စိတ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပသြားပါတယ္” ဟု အစည္းအေ၀းသို႕ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးတင္သိန္းေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္းျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမွ သူ႕သက္တမ္းကာလမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရႊးေကာက္မတိုင္မွီထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကာလအတြင္း သူ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားလည္း ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္ဟု ဆိုသည္။
“ အဓိကေတာ့ ပညာေရးကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ေသာက္သံုးေရ မလံုေလာက္မူကိစၥေတြကို သူ႕အေနနဲ႕ ျပည့္ျပည့္စံုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႕ ေျပာသြားတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဘီလီယံ ၈၀ေက်ာ္လား- ဘယ္ေလာက္ရထားတယ္ဆိုတာလည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကိန္းဂဏန္းကို မမွတ္မိလိုက္ဘူး။ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ ကမ္းပါးျပိဳေနတာကို ျပဳျပင္ဖုိ႕ က်ပ္သိန္း (၂၀) ကိုေတာ့ လက္ငင္း ေပးသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။
ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ ျမိဳ႕ခံ လူၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္မွလည္း  ေတာင္ကုတ္ တကၠသိုလ္တြင္ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တင္ျပတာကေတာ့ ေတာင္ကုတ္ ေဂါက္ကြင္းကိစၥေပါ့။ အဲဒီေဂါက္ကြင္းအတြက္ ေျမကို စစ္တပ္ကလည္း မသိမ္းဘူးလို႕ ေျပာတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း သူနဲ႕ မဆိုင္ဘူးလို႕ ေျပာတယ္။  ေဂါက္ကြင္းေကာ္မီတီကိုေျပာေတာ့လည္း ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖေတြနဲ႕ ဆိုင္သလိုမ်ိဳး ေျပာတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက လယ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနရတယ္။ လယ္သမားေတြက ဟိုလက ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ေတာ့ တရားစြဲခံရတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို တင္ျပပါတယ္” ဟု ဦးတင္သိန္ေအာင္က ဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းမွ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ အေနျဖင့္ ေဂါက္ကြင္းဆိုသည္မွာ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္ဘက္တြင္ နစ္နာေနသူ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား ေလွ်ာ္ေၾကး ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ရခိုင္လူမူကြန္ယက္မွ ကိုေဇယ်ာေက်ာ္မွလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဇာင္းေပး ေျပာၾကားသြားသည္ဟု ေျပာသည္။
“ အဓိကေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့အထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုေတြကိစၥလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူက ေဒသတစ္ခု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အန္ဂ်ီအိုေတြရဲ႕ အကူအညီေတြကိုလည္း လုိအပ္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႕လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရခို္င္တိုင္းရင္းသားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ဟိုဘက္ကို ေထာက္ပံ့တာေတြ လုပ္ေနတဲ့ အေပၚမွာသာ က်ေနာ္တို႕ ကန္႕ကြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပီးရင္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုေတြ အေနနဲ႕ ရခိုင္အေရးမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမူေတြ ရွိဖို႕လိုတယ္လို႕ေတာ့ ျမင္ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ယေန႕ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း လူေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ျပီးဆံုးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ေတာင္ကုတ္ လယ္တက္ထြန္သူ မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ား တရားစြဲဆိုခံရ

Gulf ground in Taunguo
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ေတာင္ကုတ္ ေဂါက္ကြင္းတြင္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ား လယ္တက္ထြန္ေနၾကစဥ္။
အျငင္းပြားေနေသာ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ လယ္တက္ထြန္သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားမွာ တရားစြဲဆိုခံေနၾကရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
“ ပထမ တစ္ေယာက္ တရားစြဲဆိုခံရတာက ေမာင္ျမင့္ႏိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူက သူပိုင္တဲ့ လယ္မွာ လယ္တက္ထြန္တဲ့ အတြက္ အဲဒီေျမမွာ ပံုစံ (၁၀၅)၊ လနေဖါက္ထားတဲ့  ေဒၚပုျမိဳင္႐ဲ႕တူက တရားစြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လယ္သိမ္းခံရသူ လယ္သမားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေသာင္းေဖက ေျပာသည္။
ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ ကိုင္းရွည္ေက်းရြာအနီးရွိ ဦးေသာင္းေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ျမင့္ႏိုင္တို႕ အပါအ၀င္ လယ္သမား (၃) ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမ ၇ ဒသမ ၉ ဧကကို ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနမွ ေလွ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ ၁၉၉၄- ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သိမ္းယူသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“ ဦးက သူတို႕သိမ္းသြားေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး၂၀၁၂ ထိ စံျပေတာင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္။ အဲဒီေျမမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လာျပီး သူတို႕က ျခံထိုးတယ္။ အဲဒီေျမေတြအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးလည္း တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘူး။ သိမ္းတာက ေျမစာရင္းလို႕ဘဲ ေျပာရမွာေပါ့။ အဲဒီသိမ္းသြားတဲ့ လယ္ ၇ဧကေက်ာ္မွ ဦးဆီက သက္သက္ ၄ ဧကေက်ာ္ ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးအေနနဲ႕ တအားနစ္နာတယ္” ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။
ထိုသို႕ ျခံလာထိုးသျဖင့္ မူလ လယ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ျမင့္ႏိုင္မွ ၎၏ အသိမ္းခံရေသာ ေျမေပၚတြင္ ႏြားတစ္ရွဥ္းႏွင့္ အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၆)  ရက္ေန႕က လယ္တက္ထြန္ခဲ့သည္။
“ လယ္ထြန္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရဲက တာ၀န္ရွိသူေတြ ေရာက္ရွိလာျပီး လယ္ထြန္တာကို ရပ္ဖို႕ ေျပာတယ္။ ပီးေတာ့ သူတို႕ က ဘာေျပာသလဲဆိုရင္ ဒီေျမေပၚမွာ ျခံလည္းမထိုးနဲ႕၊ လယ္လည္း မထြန္နဲ႕ဆိုပီး တားပစ္ခဲ့တယ္။ အဲသလို ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီေျမကို ရရွိထားတဲ့ ေဒၚပုျမိဳင္ရဲ႕ တူကေန ေမာင္ျမင့္ႏိုင္ကို တရားစြဲတယ္” ဟု ဦးေသာင္းေဖက ဆက္ဆိုသည္။
၎တရားစြဲဆိုမူကို ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက လက္ခံျပီး လာမည့္ ဇူလိူင္လ (၂၃) ရက္ေန႕တြင္ အမူကို စတင္ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ဟု သိရသည္။
“ ဒီေျမေတြက ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအတြက္လည္း သိမ္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဆိုရင္လည္း တစ္မ်ိဳးေပါ့။ အခု ေျမစာရင္းက သိမ္းျပီး အကြက္လိုက္ ေရာင္းခ်ထားတယ္။ ဦးတုိ႕ကိုလည္း တန္ရာတန္ေၾကး တစ္ျပားမွ မေပးဘူး။ ဦးတို႕လိုခ်င္တာက ဦးတို႕ရဲ႕ လယ္ေျမေတြကို ထိုက္တန္တဲ့ ေလွ်ာ္ေၾကးေပး၊ မေပးရင္ ဦးတို႕လယ္ကို ဦးတို႕ကို ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္”  ဟု ဆိုသည္။
အလားတူ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ ေဂါက္ကြင္းတြင္ လယ္တက္ထြန္သူ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမား (၆) ဦးကိုလည္း ေဂါက္ကြင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌး၀င္းက တရားစြဲဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ကိုင္းရွည္ရြာ အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ လယ္သမား ၉ ဦးပိုင္ လယ္ဧက အက်ယ္အ၀န္း ၇၀ ဒႆမ ၄၈ ဧကကို စစ္တပ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏို္၀ဘၤာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္  ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ စကခ (၅) ႒ာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မႈး သက္နိုင္ဦးက လယ္သမားမ်ားကို စစ္တပ္သို႕ ဖိတ္ေခၚျပီး ေဂါက္ကြင္းေျမကို စစ္တပ္က သိမ္းယူထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။
ယင္းေနာက္ပိုင္း ဇြန္လ (၂၄) ရက္ေန႕တြင္ လယ္သမား (၆) ဦးက ေဂါက္ကြင္းတြင္ လယ္တက္ထြန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ လယ္ထြန္ေနစဥ္  ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ  ျမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာမွ လူၾကီးမ်ား၊ ေျမစာရင္းဦးစီးမႈး၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီဥကၠ႒ တို႕မွ ေရာက္လာျပီး ျပႆနာကို ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားမွ လယ္ထြန္ျခင္းကို ရပ္တန္႕လိုက္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။
ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားမွာ တရားစြဲဆိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း ဥပေဒရံုးမွ တရားစြဲဆိုရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခိုင္လံု မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ေဂါက္ကြင္းေကာ္မီတီမွ တရားစြဲမူမွာ အထမေျမွာက္ခဲ့ဟု ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။
ယခုအခါ လယ္သမားမ်ားက ယင္းလယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူခံရသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅) ႏွစ္အတြင္း သိန္းေပါင္း (၅၀၀၀) နီးပါး နစ္နာဆံုးရွံဳးမူ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ေလွ်ာ္ေၾကး ရလိုေၾကာင္း ယင္းေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားသူမ်ားကို ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
“ သိ္န္း တစ္ရာနီးပါးဆိုရင္ေတာ့ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ တရားစြဲလို႕ရတယ္။ အခုက သိန္း ၅၀၀၀ ထိဆိုေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ရံုးနဲ႕ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ သံတြဲခရိုင္တရားရံုးမွာ တရားစြဲရပါမယ္” ဟု တရားေရး အေၾကာင္း နားလည္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ တစ္ျခား အစိုးရဌာနမ်ားက သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႕ ျပန္ေပးရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမူ မရွိသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမူမ်ား ေပၚေပါက္ေန၍ သက္ဆိုင္ရာမွ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္စိစစ္ျပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားက လိုလားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥစ္ယန္ဟီးလီအေပၚ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ား

Ms Yang He Lee မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ခိုင္ဇံ)
Ms Yang He Lee မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ/ ခိုင္ခိုင္ဇံ)
ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အမ်ားအျပားကပါ ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာမက်ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ကင္တားနား သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အတြက္ သူ႕ရဲ႕ ေနရာမွာ ေတာင္ကိုးရီယားႏိုင္ငံသူ မစၥက္ယန္ဟီးလီ ( Ms Yang He Lee) ကို အစားထိုး ခန္႕အပ္ခဲ့ပါတယ္။
အရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ကင္တားနားဟာ သူရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဘဂၤလီေတြ အေပၚမွာ တဖက္သတ္ ဘက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္မူေတြရွိခဲ့တယ္လို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြက အျမင္ရွိခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ကင္တားနားအေပၚမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက လံုး၀ မႏွစ္ျမိဳ႕ခဲ့သလို အဲသလို မႏွစ္ျမိဳ႕ေၾကာင္းကိ္ုလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြလုပ္ျပီး သူနဲ႕ UN လူၾကီးေတြ သိေအာင္ ေဖၚထုတ္ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ကင္တားနားရဲ႕ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကား၀င္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သလို သူရဲ႕အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႕ ေျပာမွားဆိုမွားရွိခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ရခိုင္ ျပသနာဟာ မျငိမ္းေအးတဲ့အျပင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ဆိုသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြကိုလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
အခု အသစ္ခန္႕အပ္ခံရတဲ့ ေတာင္ကိုးရီယားႏိုင္ငံသူ မစၥက္ယန္ဟီးလီ ( Ms Yang He Lee)ကေကာ ရခိုင္ျပသနာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါလဲ?
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဦးလွေစာကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူ႕အျမင္ကို ခုလို ေျပာပါတယ္။
“သူ႕လမ္းေၾကာင္း အသစ္နဲ႕ ရခိုင္ျပသနာကို ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းဖို႕ ၾကိဳးစားမလား၊ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကင္တားနားရဲ႕ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း လိုက္ျပီး ေျဖရွင္းဖို႕ ၾကိဳးစားမလား။ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။  ကင္တားနားက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရြား အမွားေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက ေက်ာက္ျဖဴ ညီလာခံ က်င္းပေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဂၤလန္မွာ အခ်ိန္ကိုက္ ကြန္ဖရင့္ တစ္ခုကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာာဇာနည္တို႕နဲ႕ တြဲျပီးေပါ့။ အဲဒီကြန္ဖရင့္မွာ အဓိက ဘာလဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္မွာ လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္ဖို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ Genocide ေပါ့။ Genocide လုပ္ဖို႕ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္လို႕ ေျပာတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ  ဘဂၤလီေတြ အေပၚမွ Genocide လုပ္ဖို႕ ၾကံစည္ေနတယ္။ ဒါက ဆူဒန္လို ျဖစ္မယ္။ သူက ႏွစ္နဲ႕ ခ်ီျပီး ေတာ္ေတာ္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး လုပ္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ သူကေတာ့ ရခိုင္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အရွိတရားကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳ၊ နားလည္မလည္။ လံုး၀ လူ႕အခြင့္ အေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ဘဂၤလီေတြဘက္က တဖက္သတ္ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ကုိရီးယား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို သူ႕ေနရာမွာ အစားထိုးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီကိုးရီယားအမ်ိဳးသမီးသည္ သူ႕လမ္းေၾကာင္းအသစ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မလား၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ကင္တားနားခ်ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေဟာင္းအတိုင္း လိုက္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”  လို႕ဆိုပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏုန္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡေတြ ၾကီးထြားလာတဲ့ အတြက္ ဒီအသံုးအႏုန္းကို UN နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႕ ဆက္လက္သံုးစြဲဖုိ႕ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႕ မစၥက္ယန္ဟီးလီနဲ႕ စစ္ေတြမွာ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႕ ေန႕စဥ္ထုတ္ Democracy Today မွာ ဇူလိူင္လ ၂၀ ေန႕က ေဖၚျပပါတယ္။
သူက “ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိဘူးဆိုတာ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ေျပာထားျပီးသားပါ။ ဒီႏွစ္ေပါင္း သံုးေလးဆယ္အတြင္းမွာ လူမ်ိဳးအသစ္တစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာ အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။ ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္စာေပနဲ႕ ယဥ္ေက်းမူ ရွိျပီးသားဆိုတာ ေျပာစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤလီေတြကိုလဲ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ မသံုးေစခ်င္သလို ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာကို ရုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏုန္း မသံုးဖုိ႕ ထပ္မံတိုက္တြန္းပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံယူတာမွာ ဘဂၤလီေတြက ရိုဟင္ဂ်ာဆိုမွ စာရင္း ေကာက္ခံဖုိ႕ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒကို ျငင္းဆန္သလိုပါဘဲ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ ဒီအသံုးအႏုန္းေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါတယ္”  လို႕ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႕ သတင္းစာမွာ ေဖၚျပပါတယ္။
စစ္ေတြ ေရႊေစတီကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တ့ဲ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မူေတြဟာ ဘဂၤလီေတြက စတင္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတာလို႕ မစၥက္ယန္ဟီးလီကို ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႕ ဇူလိူင္လ ၂၀ ေန႕ ရက္စြဲေန႕ ထုတ္ေ၀တဲ့ Daily Eleven မွာ ခုလို ေဖၚျပတယ္။
“ သူက အခ်က္ ငါးခ်က္ကိုေမးခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ ေျဖတာကို ေျပာရရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြနဲ႕ ရခိုင္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာေတြျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းမွာ အားလံုးက ေမတၱာတရား ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤလီေတြကို အမ်ားၾကီး အကူအညီေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ရခိုင္ေတြဟာ ေမာင္ေတာမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ေစ်းလည္း အေၾကြးေရာင္းေပးခဲ့တယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္းလည္း ေပးခဲ့တယ္။သူတို႕ဟာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေပမယ့္ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးလို အခြင့္အေရးေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လို႕ ဒီလို ကူညီခဲ့တာ။ ျပီးေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံတာလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္တာကို ၾကည့္ရင္တျခားဘာသာေတြနဲ႕ ျဖစ္တာကို မေတြ႕ရဘဲ ဘဂၤါလီေတြနဲ႕သာ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ရခိုင္ေတြက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႕ကစျပီး ေမာင္ေတာဘက္မွာ ရခိုင္ေက်းရြာေတြကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။”
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ နိ္မ့္က်သြားဖို႕ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕လိုတယ္လို႕ ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားခဲ့တယ္လို႕ နိရဥၥရာကို ေျပာဆိုပါတယ္။
“ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဆင္းရဲႏွိမ့္က်ေနတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္နယ္မွာ ဒီလို ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနတယ္။ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ဘဲ ပိုၿပီးဆင္းရဲလာတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားလာတယ္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမရွိဘူး။ ရခိုင္ကထြက္တဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြကိုလည္း အျခားတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေတြက သံုးစြဲ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အပါအ၀င္ ကမာၻ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ စက္ရံုအလုပ္ရံုစတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႕ ေျပာဆိုခဲ့တယ္ ” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥက္ ယန္ဟီးလီဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဇူလိူင္လ ၁၈ ရက္ေန႕က ေရာက္ရွိျပီး စစ္ေတြနဲ႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕တို႕ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။
သူမ ခရီးစဥ္ အတြင္း ႏွစ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုိးရ အရာရွိၾကီးေတြနဲ႕ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိူင္လလ ၂၀ ေန႕မွာေတာ့ စစ္ေတြကေန ရန္ကုန္ကို ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္-နိရဥၥရာသတင္းဌာန)