Monday, September 30, 2013

ရခိုင္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းမရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဗဟိုဌာနခန္းမ (IBC)တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။
အခမ္းအနားသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ ရခိုင္လူႀကီး လူေကာင္းမ်ား (၃၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ အနာဂတ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းမွ ႏုတ္ခြန္းဆက္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AHRDO) ၏ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြီးက ၄င္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲခ့ဲၾကေသာ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကုိ ယခုလုိေျပာသည္။
" ေဆြးေႏြးၾကတာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကတ့ဲအခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘဂၤလီမ်ား စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတ့ဲအေၾကာင္းရယ္၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းမွာလည္း ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတာေတြကုိ အထူးတေလ တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းလာတ့ဲ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္တ့ဲ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လံုၿခံဳေရးအရ ဘဂၤလီေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္တာေတြကို အထူးစိစစ္ အကာအကြယ္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိစၥနဲ႔ မဲေမးခြင့္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီမညီ ျပန္လည္ စီစဥ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိပဲ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ ဥပေဒကုိလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေဒသႏၱာရဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းရန္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လံုၿခံဳေရးအရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားသည့္ လမ္းတဖက္တခ်က္ရွိ ဘဂၤလီမ်ား အေျခစိုက္ ေနထိုင္ေနၾကတ့ဲ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤလီမ်ား အေျခခ် ေနရာယူထားတ့ဲ အင္ပါလာရပ္ကြက္ကို ေရြ႕ေျပာင္းေပးဖုိ႔၊ ေဒသအတြင္း ဘဂၤလီမ်ား ခိုးဆိုးလုယွက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို အေရးယူေပးဖုိ႔၊ မႈးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲမႈေတြကို တားဆီးေပးဖုိ႔နဲ႔ ရခိုင္ေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ ရခုိင္လူထုေတြကုိ ရခိုင္သားတို႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ ရခိုင္ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးဖုိ႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း INGO မ်ားအေျခစိုက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစစ္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္၊ ၄င္းတို႔ အေျခခ်မည့္ေဒသမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရခိုင္လူထုအား အသိေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး (၂၄)နာရီ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္စီးပြားေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္သူလူထု အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားႏွင့္ ေဟာ္တည္ဇံုမ်ားကို အဆင့္မွီ တည္ေဆာက္ေပးရန္၊ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အထူးစီပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ နည္းပညာျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔ခြင့္မ်ားေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအခန္းက႑မ်ား၊ စိုးပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကိုႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ပိုုမိုျမင့္တင္ေပးရန္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရခိုင္ျပည္မွထြက္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးရန္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ားကို တတ္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္၊ လယ္ေျမေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေျမႀကီးမွေရႊသီးႏိုင္ဖို႔္ ေရေျမာင္းႏွင့္ တာတမံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္၊ တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ရခုိင္လံုခ်ည္ႏွင့္ ရခုိင္ယက္ကမ္းအလုပ္ကို လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ လူငယ္မ်ား ဗလငါးတန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္တန္ဖိုးထားခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္၊ စသည္တို႔ကို တရားဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပေတာင္းဆို သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခအေနမ်ားကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဘိုမင္းျဖဴမွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေရးပါပံုမ်ားကို ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသာပြင့္ စစ္ေတြမွလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာမ်ားကို ဦးသိန္းေရႊမွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရခိုင္သဟရအသင္း ဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္သိန္းမွလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္ပညာေရးအေျခအေနမ်ားကို ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္မွ ေမာင္ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္မွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒၚေစာခင္တင့္မွလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခ်က္မ်ားအေပၚ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AHRDO)မွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စုစည္းတင္ျပထားသည့္ စာတန္းႏွင့္ တသားတည္း ကိုက္ညီေနသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ထြီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
" က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို စာတန္းတစ္ခုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူ လူထုတင္ျပခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက က်ေနာ္တို႔ တင္ျပခ်က္က တသားတည္းထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစတာေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ေတြ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ အစိုးရကိုလည္း ရခိုင္ျပည္သူလူထု ဆႏၵနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္၊ ေတာင္းဆိုသြားမယ္၊ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ " ဟု ေျပာသည္။
ရခုိင္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိသားစု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ No.1 Government စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၆၅ ဦး အလုပ္ထုတ္ခံရ

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ MFC ေဘာလုံးကြင္းအနီးတြင္ရွိေသာ No.1 Government ျမန္မာအေခၚ (ပလာတာ) စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၆၅ ဦး အလုပ္ထုတ္ခံလုိက္ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီ - မဲေဆာက္ ဂိတ္။ (ဓါတ္ပုံ - မဇၩိမ)ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီ - မဲေဆာက္ ဂိတ္။ (ဓါတ္ပုံ - မဇၩိမ)
လုပ္အားခ ၃ လစာကို ထုတ္မေပးသည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအား စက္ရုံမွမထြက္လွ်င္ ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ ဖမ္းခိုင္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ယခုလိုေျပာသည္။
" စက္ရုံက အလုပ္သမား ၆၅ ဦးစလုံး အလုပ္ထုတ္ခံရပါတယ္။ လစာက ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ သုံးလခ ရမွာပါ။ တစ္ေယာက္ကို ပိုက္ဆံ (ဘတ္) ၅၀၀ စီေပးၿပီးေတာ့ က်န္တာေတြကို ေနာက္မွေအးေဆး ထုတ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ပိုက္ဆံမယူဘူးဆိုေတာ့ ပုလိပ္နဲ႔ ဖမ္းခုိင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ကၽြန္မတိ႔ုလည္း ေၾကာက္တာနဲ႔ ၂၆ ရက္ေန႔ စက္ရုံက ထြက္လာၾကပါတယ္။ လစာကေတာ့ ဘာမွမရခဲ့ပါဘူး။ အခု ကၽြန္မတို႔ကို ဧရာဝတီ အသင္းရုံးခန္းမွာ ေနရာခ်ေပးထားပါတယ္။ ဒီိမွာ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြကေတ့ စက္ရုံေတြမွာ ေနၾကပါတယ္။ " ဟုေျပာသည္။
အလုပ္သမားမ်ားက လစာမထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ၁၆ ရက္ေန႔ကတည္းက အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ သူေဌးမျဖစ္သူ ဖိေဝမွ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ထမင္းမေကၽြးေတာ့ဘဲ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ေရ၊ မီးမ်ားကိုပါ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္ထုတ္ခံရသူ အလုပ္သမား ၆၅ ဦးတြင္ ေယာက်္ား ၄ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလး ၄၁ ဦးပါဝင္ၿပီး ထုိအလုပ္သမားထဲတြင္ လုပ္အားခလစာ သုံးလစာအျပင္ passport လုပ္ရန္အတြက္ တစ္လကုိ ဘတ္ ၅၀၀ စီႏွင့္ (၈)လ ျဖတ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ သူေဌးမက ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ရန္ ကားလက္မွတ္ ဝယ္ေပးမည္ဟုဆုိကာ ဘတ္ ၅၀၀ စီ ျဖတ္ခံထားရသူမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
" passport ခ ျဖတ္ခံထားရသူ ၁၄ ေယာက္၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖို႔အတြက္ ကားလက္မွတ္ခ အျဖတ္ခံရသူကေတာ့ ၉ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ေတာင္းဆိုၾကတာကေတာ့ လစာ ၃ လစာ ေပးဖို႔၊ passport ခ ျဖတ္ထားတာေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ကားလက္မွတ္ခ ျဖတ္ထားတာေတြကို ထုတ္ေပးဖို႔ အတြက္ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စားေသာက္ဖို႔အတြက္ ေနရာခ်ေပးထားပါတယ္။ " ဟု အလုပ္သမားအေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ALC ( Arakan Labour Campaign ) မွ ကိုေအာင္ေအာင္မွ ေျပာသည္။
ယခုအမႈအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းရန္အတြက္ အလုပ္သမားရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။
" အမႈကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔ကတည္းက လာအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရုံးသြားတာ့ ညွိႏႈိင္းဖို႔ အဆင္မေျပေသးတာနဲ႔ ျပန္အေၾကာင္းၾကားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ျခားသြားေတာ့ မနက္ျဖန္မွသြားၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ " ကုိေအာင္ေအာင္က ဆုိသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ သုံးသိန္းခန္႔ရွိၿပီး လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ မရရွိမႈမ်ားအျပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီး မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္အားခ အမ်ားဆုံးမွာ ဘတ္ ၁၀၀ ခန္႔သာ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)

အမ်ိဳးအမည္မသိရေသာ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း၏ အိမ္ငွားရမ္းမႈ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံေတြ စိုးရိမ္

စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕အတြင္း အမ်ိဳးအမည္ ကြဲကြဲျပားျပားမသိရေသာ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း ဟု အမည္ခံကာ အိမ္ငွားရမ္းမႈမ်ား ဆိုက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ခံေတြ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေန ေၾကာင္းသိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၀င္၀တြင္ေတြ႔ရေသာ ဆုိင္းဘုတ္။ (ဓါတ္ပုံ - နိရဥၥရာ)စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၀င္၀တြင္ေတြ႔ရေသာ ဆုိင္းဘုတ္။ (ဓါတ္ပုံ - နိရဥၥရာ)
လြန္ခဲ့သည့္လႏွင့္ ယခုလအတြင္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို အိမ္ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလာၿပီး ကာလေပါက္ေစ်းထက္ ၃ ဆခန္႔ ပိုမိုေသာ ႏုန္းထားမ်ားျဖင့္ အိမ္ ၂၀၀ခန္႔ကို ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေဘာက္သီးစုရပ္ကြက္အတြင္း ယခုလို အေၾကာင္းအရင္း လံုေလာက္စြာမျပႏိုင္ေသာ အိမ္ငွားရမ္းလာမႈမ်ား လက္မခံ ၾကရန္
ရပ္ကြက္ေနျပည္သုမ်ားက စုေ၀းတိုင္ပင္ကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူေပါင္း (၃၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ ကိုေအာင္သန္းက " အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္တြင္း အသိေပးသြားမွာပါ။" ဟု အာရ္ကန္တိုင္းမ္စ္ သတင္းဌာန ကိုေျပာၾကားသြားသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ကလည္း ေက်ာင္းႀကီးလမ္းရပ္ကြက္တြင္ ျမန္မာ့အဖြဲ႔အစည္းဟု ေျပာဆိုငွားရမ္းခဲ့ၿပီးမွ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားက မေက်နပ္ခဲ့ၾကေပ။ ေက်ာင္းႀကီးလမ္းရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းေအာင္က အိမ္ငွားရမ္းမႈတစ္ခုတြင္ " ျမန္မာ့ ၾကက္ေျခနီ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဆိုၿပီး လာေျပာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အသိသက္ေသအျဖစ္ သြားေရာက္လက္မွတ္ထိုးစဥ္ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
" ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနခ်ိန္ တစ္ဖက္က သံသယျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အခ်က္ေတြကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ ယခုအိမ္ေတြ အမ်ားႀကီးငွားလာေတာ့ လူေတြကသံသယ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဘာလုပ္ဖို႔မွန္း ဘာအဖြဲ႕အစည္မွန္း မသိရတာက အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဘဂၤလီေတြအတြက္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး အေနအထား တစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ၿမိဳ႕ခံရပ္မိရပ္ဖေတြႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ေတြအတြက္ ဘာကူညီေပးမည္။ ေငြေၾကးဘယ္ေလာက္သံုးမည္။ ဘဂၤလီေတြကို ဘာကူညီေပးမည္။ ေငြလယ္ေလာက္သံုးမည္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ျပဖို႔လိုလာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ေနရလို႔ပါ။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ယံုၾကည္မႈလည္း ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ '' ဟု ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(AHRDO) မွ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအုပ္စိုးခိုင္က အာရကန္တိုင္း သတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။
ငွားရမ္းထားေသာ အိမ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ခ်ိဳ႕ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး အေရအတြက္ ဦးေရ ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း အာရ္ကန္တိုင္းမ္စ္မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွ႕ေဟာင္းဘုရားတစ္ပါး ေပ်ာက္ဆုံးေန၊ သက္ဆုိင္ရာမွ တရားခံကုိ မေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေသး

စစ္ေတြခ႐ုိင္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ င/ဝက္စြယ္ေက်းရြာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၉လက္မရွိေသာ ေရွ႕ေဟာင္း ဘုရားတစ္ပါး လြန္ခ့ဲေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကပင္ ေပ်က္ဆုံးေနၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ တရားခံကုိ မသိရေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕။
အဆုိပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဘုရားႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ေဟာင္း သမုိင္း၀င္ ပစၥည္းမ်ားလည္းရွိၿပီး ၄င္းပစၥည္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေပ်က္ဆုံးတတ္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားက မယုံသကၤာျဖစ္၍ ထုိဘုရားကုိ ဖူးေမ်ာ္ရန္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အား ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ဘုရားတစ္ပါးေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း င/ဝက္စြယ္ေက်းရြာသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိအထြန္းေရႊက ေျပာသည္။
" ေပ်ာက္ခဲ့တာကေတာ့ ေျပာရရင္အရွည္ႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာမွာက ဒီဘုရားတစ္ပါးတည္း မဟုတ္ပါေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာက ဒီလို ရြာတည္က တည္းကပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ကိုးကြယ္လာတာ ေရွ႕ေဟာင္းသမုိင္းဝင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ပရိေဘာဂေတြ၊ ဘုရားအပါအဝင္ ဓာတ္မွန္အိမ္ (မီးအိမ္)ေတြ၊ ေငြသားတုံးေတြ၊ ေၾကြထည္အိုးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာေတြကို ရြာသားေတြက မယံုသကၤာလို႔ ေက်ာင္းကဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဘုရားတစ္ေခါက္ဖူးခ်င္လို႔ ဘုရားကုိထုတ္ျပေပးဖုိ႔ လြန္ခ့ဲတ့ဲႏွစ္ သႀကၤန္က ေတာင္းဆုိခ့ဲ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္က မျပႏိုင္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွ ဘုရား ေပ်ာက္ဆုံးေနတာကုိ သိရပါတယ္။ " ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ရြာသားမ်ားက ဘုရားေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အား မယုံသကၤာျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မွ ဘုရားေပ်ာက္ဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတြင္မရွိေၾကာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ ေသာ့မ်ားကုိလည္း အျခားဦးဇင္းမ်ားကုိ အပ္ႏွံထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္သည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဘုရားအပါအ၀င္ ေရွ႕ေဟာင္း သမုိင္း၀င္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ထုတ္ျပေလ့ရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ဆုိသည္။
ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဘုရားမွာ ေဝသာလီေခတ္က ေၾကးဆင္းထုေတာ္ဘုရားျဖစ္ၿပီး ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၉ လက္မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ႏွင့္ တန္ဖုိးလည္းရွိၿပီး ေရွ႕ေဟာင္းသမုိင္း၀င္ ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္သည္ကုိ ယခင္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း ကုိအထြန္းေရႊက ဆုိသည္။
ထုိဘုရား ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားက တရားခံအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ သံဃာ့နာယကထံ တုိင္းၾကားခ့ဲေသာ္လည္း အေၾကာင္းတစ္စုံတရာ ျပန္ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။
" သက္ဆိုင္ရာရဲေတြကို တိုင္ၾကားထားပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္ေတြကုိလည္း တုိင္းၾကားထားပါတယ္။ သူတို႔က အေၾကာင္းမျပန္ပါ။ မျပန္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြက ေပါက္ေတာ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ အမႈဖြင့္ေပမယ့္လည္း ရဲေတြက ထိထိေရာက္ ေရာက္ မေဆာက္ရြက္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္ထိ တရားခံကုိ မေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ၾကဘူး။ " ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။
ယင္းက့ဲသုိ႔ ရဲမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ င/ဝက္စြယ္ ေက်းရြာအတြင္းမွာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေနေသာအသုိင္းအဝုိင္းတစ္စုႏွင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္၏ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္စုၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား တုိးပြားေနၾကေၾကာင္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္လည္း လူနားမခံႏုိင္ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားမ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေသာက္က်န္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ ရြာသားမ်ားက အလြန္စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အမႈမွန္အား အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ ရြာသားမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)

(၂၄) နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ရမ္းၿဗဲတြင္ လူေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

Welcome-to-Ramree-
 
လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ ရရွိေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕က ယေန႕တြင္ လမ္းမမ်ားေပၚ ခ်ီတက္ကာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲကို ယေန႕ (စက္တဘၤာလ ၃၀ ရက္) နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္က ရမ္းျဗဲျမိဳ႕ တေလွ်ာက္ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ ခ်ီတက္ လွည့္လည္ကာ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေဆာင္ ပါ၀င္သူ ကိုေက်ာ္လြင္က နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲကၽြန္းက ထြက္တဲ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴမွာ လွ်ပ္စစ္မီး တယူနစ္ကို ၃၅ က်ပ္နဲ႕ ခံစားေနရျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္မွာ ဆိုရင္ တယူနစ္ ၃၅ က်ပ္နဲ႕ မခံစားရတဲ့ အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးက တယူနစ္ကို ၆၀၀ နဲ႕အေပၚထပ္ဆင့္ေငြဆိုျပီး တစ္လကို ေငြ ၅၇၅၀ိ က်ပ္နဲ႔ သံုးစြဲေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲကၽြန္းကထြက္တဲ့ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ၃၅ က်ပ္နဲ႕လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲခြင့္ရသလို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲမွာလည္း တယူနစ္ကို ၃၅ က်ပ္နဲ႕ ၂၄ နာရီ မီးရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵေဖၚထုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲကို ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္လူထုက ဦးေဆာင္ျပီး ရမ္းျဗဲျမိဳ႕လယ္ ေအာင္ေစတီ ဘုရား ဓမၼာရံုမွ ခ်ီတက္လာျပီး ရမ္းျဗဲျမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္ ၆ ခုကိုလွည့္လည္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕ေပၚ လူထုအပါအ၀င္ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္နစ္ကို ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ ရရွိေရး၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕တြင္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး တို႕ကို အဓိကထား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သူကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဆႏၵေဖၚထုတ္ျပီး ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တစံုတရာ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမရွိပါက ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲအျပင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကိုေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲကၽြန္းကထြက္တဲ့ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္မီး တယူနစ္ကို ၃၅ က်ပ္နဲ႕ သံုစြဲႏိုင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုတာကို တကယ္လို႕ မလိုက္ေလ်ာ့ ဘူးဆိုရင္ ဆက္ျပီး ဆႏၵေဖၚထုတ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဆႏၵေဖၚထုတ္တဲ့အခါမွာလည္း အခုလို လူထုေတြနဲ႕ ဆႏၵေဖၚထုတ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကသိရွိေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆႏၵ ေဖၚထုတ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕တြင္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အတြက္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခြင့္ ရရွိေရးကို ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္ မ်ားထံ စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ မီတာခ ေစ်းၾကီး၍ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရျပီး လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ လိုခ်င္ေနၾကေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း အလြယ္တကူ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခြင့္ ျပဳလုပ္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ေသာေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ရခိုင္တျပည္နယ္လံုး လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီရရွိေရးမွာ ရခိုင္ ေဒသခံ မ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္သည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီး တယူနစ္ကို အျခားျမန္မာက ျပည္က ျမိဳ႕မ်ားလို ေပးေဆာင္ခြင့္ရေရးမွာလည္း ေတာင္းဆိုထိုက္ ေတာင္းဆိုသင့္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ေငြ ၅၀၀ မွ ၆၀၀ အထိ ေပးသြင္း ေနၾကရသျဖင့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေနၾကရေသာ ရခုိင္ေဒသခံမ်ားမွာ မခံမရပ္ႏွိင္ျဖစ္ကာ ရခိုင္ျပည္ေနရာ အႏွံ႕႔အျပားတြင္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီး မီတာခေလွ်ာ့က်ေရး၊ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို မၾကာခဏ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခိုင္မိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အက်ိဳးရွိသည္ဟုဆို

( ဤဓါတ္ပံုအား Rakhine Citizen Journalists Facebook မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။)
ဤဓာတ္ပံုအား Rakhine Citizen Journalists Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မိသားစုေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စက္တဘၤာလ ၂၉ ရက္ေန႕က က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကလည္း ျဖစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္ေသာ သူရ ဦးေရႊမန္း တက္ေရာက္ျပီး ရခိုင္မိသားစုမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳ နားေထာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၁၇ ျမိဳ႕နယ္မွ တစ္ျမိဳ႕နယ္ (၃) ဦးက်စီျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းအား ရခိုင္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးတင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမူေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ ဘက္ေပါင္းစံု အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အထူး ဆိုး၀ါးစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရာ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ပထမဆံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသားက ေတြ႕ဆံုျပီး မိမိတို႕ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဖြင့္ ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ အက်ိဳးရွိေသာ ေတြ႕ဆံုမူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလီ ကိစၥ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမူႏွင့့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမူေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနရပ္ရင္း စြန္႕ခြာေနရေသာ လူမ်ိဳးေရး ဆိတ္သုန္းမူ လမ္းေသာ ဦးတည္ေနေသာ ကိစၥ၊ ရခိုင္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကို ဆင္းရဲ နိမ့္က်ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ခြဲေ၀ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရခိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ားဘက္ကမွ အေလးအနက္ တင္ျပ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယင္းျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာထြန္းလြင္က နိရဥၥရာသို႕ ယခုလို ေျပာသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႕က စာတမ္း တစ္ခုတင္ပါတယ္။ ၃ မိနစ္သာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေရႊဂစ္ ကိစၥရယ္၊ ဘဂၤလီနဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ကိစၥ အပါအ၀င္ တျခားအခ်က္ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဘဂၤလီကိစၥကိုေတာ့ အားလံုးျမိဳ႕နယ္တိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည့္ အထဲတြင္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မူႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အပိုင္သိမ္းရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ သူရ ဦးေရႊမန္းမွ အေလးအနက္ထား နားေထာင္ျပီး၊ တစ္စံုတစ္ရာ ေကာက္ခ်က္ခ် မေျပာၾကားေသာ္လည္း လြတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆရာထြန္း လြင္က ဆိုသည္။

“ သူရ ဦးေရႊမန္းကေတာ့ ေရႊ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ တျခားကိစၥေတြကိုေတာ့ နားေထာင္ရံု သက္သက္ဘဲ။ ျပန္ေဆြးေႏြးတာမရွိဘူး။ ဘဂၤလီ ကိစၥကို ျမိဳ႕နယ္တိုင္းက တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အတြက္ လြတ္ေတာ္မွာဆက္ျပီး ေဆြးေႏြးရမယ္။ ရခိုင္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို နားလည္ရံုနဲ႕ မပီးဘူး။ ရခိုင္ေတြရဲ႕ ခံစားေနရတာေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာရံုနဲ႕ မပီးဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္တာကို ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ လြတ္ေတာ္မွာဆက္ျပီး ေဆြးေႏြးရမယ္လို႕ သူက ေျပာဆို သြားပါတယ္” ဟု ကိုထြန္းလႊင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီအထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ခန္းမ (IBC) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၇ ျမိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ရခိုင္အသင္းအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား (၅၀) ေက်ာ္အပါအ၀င္ တျခား ဖိတ္ၾကား ထားသူ စုစုေပါင္း ပရိသတ္ ၅၀၀ နီးပါးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုစိန္ခ်စ္ကလည္း သူတို႕ျမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ယခုကဲ့သို႕ေျပာသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ၁၉၈၂ ခု ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႕ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ကိစၥ။ ေနာက္တခါ တရားေရး စနစ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္တဲ့ ကိစၥ၊ ေနာက္ျပီး ပုဒ္မ ၁၈ ကို ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္မွာ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႕ တျခား အခ်က္ ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႕ျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရေရႊမန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

လာမည့္လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည့္အတြက္ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႕တင္ျပခြင့္ရသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေၾကနပ္မႈ ရွိေၾကာင္းလည္း ေက်ာက္ျဖဴ ကုိယ္စားလွယ္ ဆရာထြန္းလြင္က ဆိုသည္။

ယခုေတြ႕ဆံုမူသည္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီျပီး ဗမာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေပၚ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ယံုၾကည္မူ ကင္းမဲ့ေနမူႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဖြံ႕ျဖိဳး မတိုးတက္ဘဲ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးေရး အရ ဗမာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေပၚလစီခ်မွတ္ က်င့္သံုးေနသည္ဆိုေသာ သံသယကို အထိုိက္အေလွ်ာက္ ေျပေလွ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္ဟု ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား မယားပါသားကဲ့သို႕ သေဘာထားျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုမူ ပေထြးဆီက အေမြရေသာ ပစၥည္းပမာ သေဘာထားကာ လံုး၀ လ်စ္လ်ဴရွဳ႕ ပစ္ပယ္ထားသည္ဟု ရခိုင္ျပည္သူ အမ်ားစုမွ ထင္ျမင္ ယူဆေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီျပီး ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ အိႏိၵယ BSF မ်ားကဲ့သို႔ ကင္းလွည့္

အိႏၵိယ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ သူႏိုင္ငံ ျခံစည္းရိုး အနီး ကင္းလွည့္ေနစဥ္။ ( ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္)
အိႏိၵယနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံၿခံစည္းရိုးအနီးတြင္ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- အင္တာနက္)
 
ျမန္မာ- ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နယ္စပ္တြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ျမန္မာ့ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္စပ္ ျခံစည္းရိုး တေလွ်ာက္တြင္ အိႏၵိယ နယ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ BSF ကဲ့သို႕ ေန႕ည မျပတ္ ကင္းလွည့္ေနၾကသည္ဟု မ်က္ျမင္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ အရင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာ စစ္တပ္ေတြ ခုလို လူပ္ရွားတာမ်ိဳးကို မေတြ႕ရဘူး။ ဦးဇင္းတို႕ ဟို… အိႏၵိယ- ဘဂၤလာနယ္စပ္မွာ အိႏၵိယဘက္က နယ္စပ္ လံုျခံဳေရး စစ္သားေတြ သူတို႕လုပ္ထားတဲ့ ျခံစည္းရိုး အနီးမွာ ဒီလို ကင္းလွည့္တာမ်ိဳးကို ျမင္ဖူးတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာဘက္က စစ္သားေတြလည္း ျခံစည္းရိုး တေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ေနတာေတြကို ေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု နယ္စပ္ မီးတိုက္ေဒသမွ ဦးဇင္း တစ္ပါးက ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မီးတိုက္နယ္ေျမမွာ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၇ မွ ၄၀ အၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး ယခုအခါ ခမရ ၃၅၃ မွ စစ္သားမ်ားသည္ အဆိုပါ မိုင္တိုင္အနီး ေတာက္ေလွ်ာက္ကာရံထားေသာ ျခံစည္းရိုး အနီးတြင္ ေန႕ည မျပတ္ ကင္းလွည့္ေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယင္းျပင္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၄၁ မွ ၄၅ ထိ ေအာင္သေျပ၊ ခေမာင္းဆိပ္ နယ္ေျမတြင္ ခမရ ၅၅၂ က လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူထားျပီး ျခံစည္းရိုး တေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာ- ဘဂၤလာနယ္စပ္ နဟုန္း နဟမ္းဘက္ႏွင့္ မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၄၈ တည္ရွိရာ ဗႏၶဳေက်းရြာ အနီးတြင္လည္း မခရ ၅၅၂ က လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူသည္ဟု သိရသည္။

ခမရ ၅၅၁ မွ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၅၈ မွ ၆၅ ထိ တာ၀န္ယူထားျပီး အဆိုပါ ေဒသတြင္လည္း အထိုင္ လံုျခံဳေရးကင္းမ်ား၊ လွည့္ကင္မ်ားခ်ကာ နယ္စပ္ လံုျခံဳေရးကို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုု ဆိုသည္။

ယခု တည္ေဆာက္ထားေသာ ျခံစည္းရိုးကို ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာသူ မည္သူ႕ကို မဆိုပါ ပစ္ခတ္ရန္ စစ္တပ္က ညႊန္ၾကားထားၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ နယ္စပ္ေန ျပည္သူမ်ားမွာ ျခံစည္းရိုး အနီးသို႕ မကပ္ရဲၾကေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အေျပာအရ သိရသည္။

အိႏၵိယ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BSF သည္ ျခံစည္းရိုးကို ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္သူမ်ားကို မၾကာခဏ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံသားမ်ား ေသဆံုးမူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနယ္စပ္တြင္မူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိုသို႕ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမူမ်ားကုိ မၾကားရေသးဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

သံတြဲ ပဋိပကၡ မျပန္႔ပြားေစရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္း ထိန္းခ်ဳပ္

သံတြဲ, ပဋိပကၡ, ရခိုင္
သံတြဲၿမိဳ႕ ဆုိင္းဘုတ္ (ဓာတ္ပံု – arakantimes.net)
ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ ထပ္မံျဖစ္ပြားရာ ေနအိမ္ႏွစ္လံုး မီး႐ိႈ႕ခံရၿပီး အၾကမ္းမႈဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးရွိ ဦးေက်ာ္ဇံလွ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ငပလီ အေထြေထြ အေရာင္းဆိုင္ေရွ႕တြင္ ကိုရဲသီဟ၏ သာသနာ့ အလံပါ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ပိတ္ရပ္ရာမွ အျပန္အလွန္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုရဲသီဟက တရားလိုျပဳလုပ္၍ သံတြဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ သြားေရာက္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။
တိုင္ၾကားမႈကို သံတြဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက လက္ခံ၍ ဦးေက်ာ္ဇံလွအား ဆဲဆိုမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ မပါေသာေၾကာင့္ သံတြဲေဒသခံမ်ားက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲစခန္းက သာသနာကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ အပါအအ၀င္ ဆဲဆိုမႈတ႔ိုျဖင့္ သံတြဲ/(ပ)၇၈/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၂၉၄/၅၀၆ အရ အမႈဖြင့္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အမႈဖြင့္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ားမွာ အာမခံ ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို အာမခံ ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အာမခံေပးသည္ဟု ဆိုကာ ၿမိဳ႕ခံ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ထပ္မံ ျပႆနာရွာခဲ့ေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ရွင္းျပသည္။
အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို အာမခံ ေပးသည့္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းသို႔ လူစုလာေသာေၾကာင့္ သံတြဲၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ပဋိပကၡ ပိုမို မႀကီးထြားေစရန္ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို ျပန္ဖမ္းေရး သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း ညေနပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“အာမခံေပးတာကို ၿမိဳ႕ခံဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ လူေတြက မေက်နပ္ဘဲ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို ျပန္ဖမ္းေပးဖို႔ ရဲစခန္းမွာ လာေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို ေနာက္ဆံုး တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ဆယ္သိန္းနဲ႔ အာမခံေပးထားတာ။ မေက်နပ္ေတာ့ မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ရပ္မိရပ္ဖေတြ ခယက ဥကၠဌ၊ မယက ဥကၠဌေတြ အစည္းအေ၀း လုပ္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး သေဘာတူလိုက္တာက တရားခံ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို က်ေနာ္တို႔က ျပန္ဖမ္းေပးရမယ္။ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး႐ံုပဲ ရွိေသးတယ္၊ ဟုိဘက္မွာ ေက်ာ္ဇံလွအိမ္ကို ခဲနဲ႔ ၀ိုင္းေပါက္ၾကေတာ့တာပဲ” ဟု အထက္ပါ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးက ဆိုသည္။
ဦးေက်ာ္ဇံလွအိမ္ကို ခဲေပါက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကိုညီညီလြင္ႏွင့္ ကိုေဇာ္မင္းထိုက္တို႔ ႏွစ္ဦးကို သံတြဲ/ပ/၇၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၃၆/၄၂၇ ေနအိမ္ကို ခဲေပါက္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လံုၿခံဳေရး ယူေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး ယူထားေသာ္လည္း ညေန ၆ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ အိမ္ အပါအ၀င္ အိမ္ႏွစ္လံုး မီးေလာင္ခဲ့ရၿပီး ဓာတ္ဆီဆိုင္ကိုမူ အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတြဲၿမိဳ႕ခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ကိုေက်ာ္လင္းက “က်ေနာ္တို႔ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြ မီး႐ႈိ႕ခံရတယ္။ လံုၿခံဳေရးကလည္း အားနည္းတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ လံုၿခံဳေရးက ေရာက္လာတာ။ ဒီေန႔ ဦးေက်ာ္ဇံလွကို ႐ုံးထုတ္မယ္။ ဒီေန႔က ပိုစိုးရိမ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
လူတဦးကို ဖမ္းဆီးရန္၊ ေထာင္ခ်ရန္ လူအုပ္စုျဖင့္ ရဲစခန္းကို ၀ိုင္းရဲေသာသူမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းသည္ ယေန႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
သံတြဲလူမႈကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္တဦးကမူ တိုုင္ၾကားခံရသူကို ရဲစခန္းက လႊတ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္၍ ပဋိပကၡမွာ ပိုမိုႀကီးထြားသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ဆက္လက္ အတည္ျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ လွည္ပတ္ေၾကညာခဲ့ရာ ခဲျဖင့္ အေပါက္ခံရသျဖင့္ ျပန္လွည့္ခဲ့ရေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕မွ ရဲစခန္းမွ သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)

ေရႊ၀ါေရာင္ (၆)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ရဟန္းေတာ္အပါး (၅၀) ကို စစ္ေတြ မိဇံလူငယ္မ်ား ဆြမ္းကပ္

monks in sittwe
 
ေရႊ၀ါေရာင္ (၆) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ မိဇံ ရပ္ကြက္ လူငယ္မ်ားက ဆရာေတာ္ အပါး (၅၀) ကို ပင့္ဖိတ္ ဆြမ္းေလာင္းျပီး ကုသုိလ္ ဒါနျပဳလုပ္ကာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

အဆိုပါ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သူ စစ္ေတြ သံယာ့ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသက နိရဥၥရာကို ယခုလို မိန္႕ၾကားသည္။

“ ဒီအခမ္းအနားကို စစ္ေတြ မိဇံရပ္ကြက္က ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡေတြကို မျမင္ရက္လို႕ ပါ၀င္ကူညီရင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကရတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ရည္စူးျပီး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မွာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခ်င္တယ္လိုု႕ ပင့္ဖိတ္တဲ့ အတြက္ ဦးဇင္း အပါအ၀င္ ရဟန္းေတာ္ အပါး (၅၀) တက္ေရာက္ျပီး သူတို႕ အလွဴကို လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။

အခမ္းအနားကို ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျပည္သူ တစ္ရာေက်ာ္က ပါ၀င္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ ဦးဇင္းတို႕ကေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ မလုပ္ျဖစ္ပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း တကာ တကာမေတြနဲ႕ စုေ၀းျပီးေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္း အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ တျခား သိပ္ျပီးေတာ့ မေျပာျဖစ္ပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယခု ေရႊ၀ါေရာင္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အခမ္းအနားကို စီစဥ္သူမ်ားမွာ စစ္ေတြ မိဇံရပ္ကြက္မွ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး လူငယ္အမ်ားစုမွာ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားထဲမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္ႏိုင္ေခ်က ဆိုသည္။

သူတို႕၏ ေရႊ၀ါေရာင္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ကို လုပ္ရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎အေရးအခင္း အတြင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားကို သူတို႕ႏွင့္ ထပ္တူ ရွိေနျခင္းကို ျပသလို၍ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားကို အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႕တားမူ မရွိ၍ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ယင္းျပင္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး ကြန္ယက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ကိုေအာင္ႏိုင္ေခ်က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၾကီးျမွင့္လာေသာ ကုန္ေစ်းႏုန္းကို ခ်ေပးေရန္ အစိးရကို ရဟန္းေတာ္မ်ား စစ္ေတြျမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စတင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ထဲမွ ျမိဳ႕ျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ယာယီလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ မရသင့္လို႔ ရခိုင္မ်ားတင္ျပ

thura-u-shwe-man-305
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ IBC ခန္းမမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္မိသားစုေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္။
Photo : RFA/ Kyaw Zawe Win
လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္ ထားသူေတြကို မဲေပးခြင့္မျပဳသင့္ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကို  ရခိုင္ျပည္နယ္လူထု ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီေန႔ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕IBCခန္းမမွာရခိုင္ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ရခိုင္မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။
ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြကေန ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စိစစ္ေပးဖို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဘိုမင္းျဖဴက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
" ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမွာ White Card နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုံးဝမေတြ႕ပါဘူး၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒမွာလည္း မပါရွိခဲ့ပါဘူး၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္နယ္ဘက္က လႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ မွာ ႏုိင္ငံသားမျဖစ္ခဲ့ေသာ မိဘတစ္ပါးပါးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိဘႏွစ္ပါးမွေသာ္လည္းေကာင္းေမြးဖြားလာသူသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါလုိ႔ အတိအက်ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံထားရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၁၅ နဲ႔ ညီ၊ မညီ စီစစ္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိအပ္ပါတယ္"
ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥေတြ၊ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ သယံဇာတခြဲေဝေပးေစေရးစတဲ့ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကို တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို နယ္စပ္ကေန တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
သူရဦးေရႊမန္းဟာ ရခိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဒီေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ မရတနာဦး တင္ျပထားပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

သံတြဲၿမိဳ႕မွာ မီးရွိဳ႕မႈ ျဖစ္ပြား

thandwe-conflit-75
ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၇ နာရီေလာက္က ကမန္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးရဲ႕ ေနအိမ္ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က RFA ကိုေျပာပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးနဲ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၿမိဳင္က ေနအိမ္ ၂ လံုးမီးေလာင္ခဲ့တာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
" ည ၇ နာရီေလာက္မွာ တာဝတိန္သာလမ္းနဲ႔ ဂႏၶမာလမ္းေထာင့္မွာ နည္းနည္းဆူပူမႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနအိမ္ႏွစ္လုံး မီးေလာင္တယ္လုိ႔ေတာ့ သိရတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ အဲ့ေလာက္ပဲ သိရေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၇ နာရီခြဲ ၈ နာရီေလာက္က်ေတာ့ ဂ်ီအီး တပ္ကေနသြားၾကည့္ေတာ့ ျပႆနာမျဖစ္ေတာ့ဘူး"
မီးရိႈ႕ခံရတဲ့ အေဆာက္အဦးမွာ တစ္လံုးက ကမန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္အေဆာက္အဦး ကေတာ့ ေနအိမ္ ဟုတ္မဟုတ္ အတည္မျပဳနုိင္ေသးပါဘူး။
စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက သံတြဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးက ကမန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္တဲ့ စက္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ေရွ႕ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္တစ္စီး ရပ္နားခဲ့ရာမွာ ဆိုင္ရွင္ ကမန္အမ်ိဳးသားနဲ႔ သံုးဘီး ဆိုင္ကယ္ ပိုင္ရွင္တို႔ စကားမ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။
ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ကမန္အမ်ိဳးသားကို ေခၚယူေမးျမန္း စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ အတြက္ မေက်နပ္တဲ့ လူအုပ္စုတစ္စုက ကမန္အမ်ိဳးသားရဲ႕ ေနအိမ္ကို မီးရိႈ႕ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

ျမန္မာမွ ၾကက္သြန္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တင္သြင္းမည္

onion
ၾကက္သြန္ ရွားပါး ျပတ္လပ္မူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၾကက္သြန္ တန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀) တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

စက္တဘၤာလ ၂၄ ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ The New Age သတင္းစာတြင္ ဘဂၤလာ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနကထိုသို႕၀ယ္ယူမည့္အေၾကာင္းကိုလြန္ခဲ့ေသာတနဂၤၤေႏြေန႕ကထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပသည္။

ယခုအခါ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေဒသအတြင္းမွ ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့့္ ၾကက္သြန္နီ တန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀) တင္သြင္းရန္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမွ ပထမဆံုး တင္သြင္းလာေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ား ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ ယခင္က ၾကက္သြန္ကို အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ အၾကီးအက်ယ္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီ ဥတု ဆိုးရြားမူေၾကာင့္ အိႏၵိယ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အထူး ထိခိုက္ခဲ့ရာ အိႏၵိယမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ ၾကက္သြန္ တင္ပို႕ခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ ၾကက္သြန္ ေစ်းႏုန္းမွာ မိုးေပၚ ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။

ယခင္က ၾကက္သြန္နီ တစ္ကီလိုကို တာကာ ၄၀ႏွင့္ ၄၅ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တာကာ ၈၅ မွ ၉၅ထိ ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။

ျမန္က်ပ္ေငြႏွင့္ဆိုလွ်င္ တစ္ကီလိုကို က်ပ္ ၄၀၀၊ ၄၅၀ မွ က်ပ္ ၈၅၀ ႏွင့္ ၉၅၀ ထိ ခုန္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္ ဘဏ္သည္ ယခုအခါ ၾကက္သြန္မ်ားကို ျမန္မာ အပါအ၀င္ ပါကိစၥတန္မွ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အတိုးႏုန္း အနည္းငယ္ျဖင့္ ကုုန္သည္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ သာသနာ့အလံပါ ဆိုင္ကယ္အား အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္နား၍ ဆဲဆိုမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တရားခံအား အာမခံ ေပးလိုက္ျခင္းကို မေက်နပ္၍ မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာမွ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိ

သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ သာသနာ့အလံပါ ဆိုင္ကယ္အား အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္နား၍ ဆဲဆိုမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားခံအား အာမခံျဖင့္ လႊတ္လိုက္သည္ကို မေက်နပ္၍ မီး႐ႈိ႕မႈ ျဖစ္ပြားသည္ကို သက္ဆိုင္ရာမွ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ သံတြဲၿမိဳ႕၊ ဒြာရ၀တီ (က) ရပ္ကြက္၊ ၆ လမ္းေန ရဲသီဟ(ခ)ႏိုင္ဦး (၃၀)ႏွစ္ (ဘ)ဦးသိန္းႏိုင္၊ ၁၁/မပန(ႏိုင္)၀၆၀၈၁၃၊ ရခိုင္၊ ဗုဒၶ၊ သံုးဘီးတကၠစီ ေမာင္းသူသည္ ၎ေမာင္းႏွင္သည့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္အား စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ ေရႊဘံုသာ လမ္းထဲတြင္ ရပ္ထားစဥ္ ငပလီ စက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ဇံလွက သာသနာ့အလံပါ ဆိုင္ကယ္အား ၎အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္နားသျဖင့္ ရဲသီဟအား ညစ္ညမ္းစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ဆဲဆိုခဲ့၍ ရဲသီဟ (ခ) ႏိုင္ဦးက ဦးေက်ာ္ဇံလွအား အေရးယူေပးရန္ တရားလို ျပဳလုပ္ၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ)၇၈/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၂၉၄/၅၀၆ အရ အမႈအား ဒုရဲအုပ္ေနလင္းမွ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကယ္တကၠစီသမား ၃၅ ဦးခန္႔မွ ဦးေက်ာ္ဇံလွ ဆိုင္ေရွ႕သုိ႔ ထပ္မံစု႐ံုး ေရာက္ရွိလာ၍ သံတြဲခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ သိမ္ကုန္းဆရာေတာ္တုိ႔မွ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး ဖ်န္ေျဖေပးခဲ့၍ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ္တြင္ လူစုကြဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ဦးေက်ာ္ဇံလွ (ကမန္၊ အစၥလာမ္)အား သံတြဲရဲစခန္းမွ အာမခံျဖင့္ လႊတ္လိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိုမေက်နပ္သူ အခ်ဳိ႕က ဦးေက်ာ္ဇံလွ ေနအိမ္ကို ခဲျဖင့္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ႏွစ္လံုးခန္႔ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ရွိမ်ားက လူစုခြဲ၍ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ


IBC တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေနစဥ္(ဓာတ္ပံု - ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ Facebook)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ဗဟိုဌာန (IBC) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိသားစု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုးမ်ား ကာရံထားေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈ အျပည့္အ၀ မရျခင္း၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေလွမ်ားခိုး၀င္ ခိုးထြက္ မ်ားျပားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ခိုး၀င္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။
"နဂါးမင္း စီမံခ်က္တုန္းက အကုန္လံုး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးသြားၾကေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမယ္လို႔ ၾကားတဲ့အတြက္ လူေတြဟာ တစိမ့္စိမ့္နဲ႔ ေရစိမ့္သလို စိမ့္၀င္လာေနတယ္" ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဘိုမင္းျဖဴက ေျပာၾကားသည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မပါ၀င္ဘဲ ၎တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
"ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ဥပေဒအားလံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္ပါ။ White Card ဆိုတာကို ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ရွာၾကည့္ပါတယ္။ လံုး၀မေတြ႕ပါဘူး။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒမွာလည္း ဒီ White Card ဆိုတာဟာ လံုး၀မပါရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ White Card ဆိုတာကို တင္ျပေနတာဟာ ဥပေဒမဲ့ တင္ျပေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပ လိုပါတယ္" ဟု ဦးဘိုမင္းျဖဴက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒကို အေလးထား ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္းလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

Q-30-9
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိသားစု ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ၿငိမ္းေဇာ္လင္း)
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရွိသည္ဆုိလွ်င္လည္း လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဗဟိုဌာန (IBC) ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိသားစု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဒီေန႔ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ရခုိင္ေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ ထူးျခားစြာပဲ လံုျခံဳေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အထူးျပဳ ေျပာသြားတာ ရွိတယ္။ ဒါျဖင့္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိသလားဆိုရင္ မရွိေသးဘူး။ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း မလံုေလာက္ေသးဘူးလို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ပဲ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစာစာ ဟစ္ေၾကြးေျပာဆိုေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တစာစာေျပာဆိုေနတယ္။ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ၊ ေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တကယ္ရသလား၊ မရဘူးလား။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအေျခအေနထိ ျဖစ္ၾကတာ။ အဲဒီအတိုင္းပဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လိုခ်င္တယ္။ တကယ္ရသလားဆိုေတာ့ မရခဲ့ပါဘူး . . . . .
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ မလိုက္နာသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ဥပေဒကို မလိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အစပိုင္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာလည္း အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးၿပီး အမွန္တကယ္ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကမွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေရးမ်ား အစဥ္လိုက္ ျဖစ္ေပၚသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။
R-30-9
စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိသားစု ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္
ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမ်ား မလြဲမေသြ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈမ်ား မရွိပါက အလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္၊ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈမ်ား နည္းခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နိမ့္က်ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တစာစာေျပာဆိုေနတယ္။ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ၊ ေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တကယ္ရသလား၊ မရဘူးလား။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအေျခအေနထိ ျဖစ္ၾကတာ။ အဲဒီအတိုင္းပဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လိုခ်င္တယ္။ တကယ္ရသလားဆိုေတာ့ မရခဲ့ပါဘူး" ဟု ၎ကဆိုသည္။
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ံုမွ်ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္မ်ားကအစ အားလံုးကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ယခင္က ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္ကို ခြဲထြက္ျခင္းဆုိၿပီး မေျပာရဲခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳ ေအးခ်မ္းေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ေပါင္းစုတာ၀န္ယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာကို ခြဲေ၀အသံုးျပဳျခင္း၊ ေငြေၾကး၊ သယံဇာတမ်ား ခြဲေ၀အသံုးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ခုိင္မာမႈ မရွိပါက လက္ရွိရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ထမ္းေဆာင္ေနေသာ နယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေန႐ံုႏွင့္ မရဘဲ လက္ေတြ႕အကူအညီမ်ား ေပးသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည့္နိမ့္က်ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ ၀ိႈက္ကတ္ကိစၥမ်ား၊ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရထံသို႔လည္း လႊဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျပာၾကား သြားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ အပါအ၀င္ ငါးလတာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ

P-30-9
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ms. Eriko Yamatain တို႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဂ်ပန္၏ ODA ေခ်းေငြသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ အပါအ၀င္ ငါးလတာ ကာအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Peace Monitor ၏ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာလ အတြင္း၌ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၂၉ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကတိျပဳမႈမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္မႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ကာလသက္တမ္းအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေခ်းေငြသစ္ (ODA) အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိက၀တ္မ်ားကို လစဥ္ရရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ေနာက္ပိုင္းေလးလတာ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေပါင္ေငြ သန္း ၃၀ ေက်ာ္၊ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၇၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ . . . . . .
စက္တင္ဘာလအတြင္း ထည့္၀င္ခဲ့သည့္ အျခားေသာ အလွဴေငြႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈမ်ားမွာ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ထည့္၀င္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ ထည့္၀င္ေသာ ဆြစ္ဖရန္႔ ၃၅ သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ျမႇင့္တင္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ထည့္၀င္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း၊ အျခားေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အသံုးျပဳရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ထည့္၀င္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း၊ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMD) မွ ထည့္၀င္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ NCDD (National Community Driven Development) စီမံခ်က္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထည့္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၊ ကေလးစစ္သား ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ထည့္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သုေတသန ျပဳရန္အတြက္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ထည့္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္ မရရွိေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိက၀တ္မ်ားကို လစဥ္ရရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ေနာက္ပိုင္းေလးလတာ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေပါင္ေငြ သန္း ၃၀ ေက်ာ္၊ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၇၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း MPM ၏ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ပါက ငါးလတာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လ အတြင္း၌မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေပါင္ေငြ ၂၉ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ဇြန္လအတြင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ေမလအတြင္းက ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၅၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ေပါင္ေငြ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ ေပးခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ WHO၊ UNHCR ႏွင့္ Global Fund တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ငါးလတာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရေသာ္လည္း ထိုကတိျပဳမႈမ်ားအနက္ မည္မွ်ကို ရရွိထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အစိုးရဘက္မွ ရွင္းလင္းစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ကူညီမႈ၊ ေခ်းေငြဘယ္ေလာက္ ရထားသလဲဆို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရဘူး။ အစိုးရ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္ေလာက္အထိ ရထားၿပီလဲဆိုတာ ခြဲျခားၿပီး ထုတ္ျပန္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးရင္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈနဲ႔ အျခားအက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားရမယ္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ေခ်းေငြေတြလည္း အတူတူပဲ။ ဒီေငြေတြက က်ပ္ေငြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျပန္လည္စီးဆင္းမွာဆိုေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း မေကာင္းဘူးဆိုရင္ ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းတဲ့အပိုင္းမွာ ျပႆနာ ရွိလာႏိုင္သလို ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္တာေတြ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အပိုင္းေတြမွာ ထိခိုက္လာမယ္" ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ (Source: Myanmar Peace Monitor)
စဥ္ ႏုိင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းအရာ ကတိျပဳပမာဏ
၁။ အိႏၵိယ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း
၂။ ဆြစ္ဇာလန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆြစ္ဖရန္႔ ၃၅ သန္း
၃။ အာရွဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ဂ်ပန္ ကရင္ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅သန္း
၄။ အာရွဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ဂ်ပန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း
၅။ ICIMD အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀
၆။ ကမၻာ့ဘဏ္ NCDD Project အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ သန္း
၇။ US Fund ကေလးစစ္သားေလွ်ာ႕ခ်ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း
၈။ NORAD ငါးေမြးျမဴေရး သုေတသနစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀
၉။ ကမၻာ့ဘဏ္ မြန္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး(အတိုးမဲ႕ေခ်းေငြ) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၀ သန္း
၁၀။ ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြသစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံ

ၾသဂုတ္လအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ (Source: Myanmar Peace Monitor)
စဥ္ ႏုိင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းအရာ ကတိျပဳပမာဏ
၁။ ဂ်ပန္(နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း) ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ သန္း
၂။ ဂ်ပန္(JICA) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ သန္း
၃။ ၾသစေၾတးလ်(ACIAR/Aus Aid) စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း
၄။ ထိုင္း ကရင္ႏွင္႕မြန္ ေရေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀
၅။ တ႐ုတ္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ သန္း
၆။ ဂ်ပန္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၂၀ ဘီလ်ံ
၇။ WHO က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း
၈။ အိႏၵိယ စီမံခ်က္ ခုႏွစ္ခုအတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ သန္း
၉။ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၁ ဒသမ ၅၀ သန္း

ဇူလိုင္လအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ (Source: Myanmar Peace Monitor)
စဥ္ ႏုိင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းအရာ ကတိျပဳပမာဏ
၁။ ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁၀၀ သန္း
၂။ ၾသစေၾတးလ် ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၅ သန္း
၃။ ၾသစေၾတးလ် ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ သန္း
၄။ ျဗိတိန္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေပါင္ေငြ ၂၉ ဒသမ ၁၅ သန္း
၅။ Global Fund HIV/AIDS တားဆီးကာကြယ္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း
၆။ ျပင္သစ္ ေခ်းေငြ(အတိုး ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၀ သန္း

ဇြန္လအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ (Source: Myanmar Peace Monitor)
စဥ္ ႏုိင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းအရာ ကတိျပဳပမာဏ
၁။ ၾသစေၾတးလ် ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း
၂။ ကေနဒါ NGO မ်ား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ သန္း
၃။ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း
၄။ UNHCR ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း
၄။ ေတာင္ကိုရီးယား ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ သန္း
၅။ အိႏၵိ.ယ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္း
၆။ အင္ဒိုနီးရွား ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း
၇။ US AID အေ၀းေျပးလမ္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း
၈။ ဂ်ပန္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၄၀ သန္း
၉။ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏွစ္တာကူညီမႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ သန္း

ေမလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ (Source: Myanmar
Peace Monitor)

စဥ္ ႏုိင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းအရာ ကတိျပဳပမာဏ
၁။ ၿဗိတိန္ ရခိုင္ေဒသအတြက္ ေပါင္ေငြ ၄ ဒသမ ၄ သန္း
၂။ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ယန္းေငြ ၅၁ ဒသမ ၀၅ ဘီလ်ံ         

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာ လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး လုံး၀မရရွိေသးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၄ အကုန္၌ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည္

M-30-9
မဟာဓာတ္အားလုိင္း ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈအား ေတြ႔ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာ လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္လုံး၀ မရရွိေသးသည့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ၂၀၁၄ အကုန္၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၄ ကုန္ပါက ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ရွိရာ ကယားျပည္နယ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလည္း ေရးဆြဲထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း . . . . .
"အခု လက္ရွိက လူဦးေရရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ပဲ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးႏိုင္ေသးတာ။ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ျပည့္ေအာင္ မီးေပးႏိုင္ဖို႔ဆို ေနာက္ထပ္ဓာတ္အားလိုင္းေတြ ဆြဲမွာေပါ့။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးက ၂၀၁၄ ကုန္ရင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရေတာ့မယ္။ အဲဒါဆို ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြသည္ အစိုးရရဲ႕ မီးကိုရမယ္။ ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဓာတ္အားလိုင္း ဆြဲေနၿပီ။ ခ်င္းျပည္နယ္လည္း ၂၀၁၄ ကုန္ရင္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္တို႔က National Grid က ေနရမယ္။ အဲဒါဆို အဲဒီေဒသက လူေတြက လွ်ပ္စစ္မီး ရလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီး ၿပီးသြားၿပီ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္ အင္းေတာ္ႀကီး ေဒသအားလုံးက ျပည္သူေတြ ၂၀၁၄ ကုန္ရင္ မီးေတြရလာမယ္။ မီးရတဲ့ သူေတြကေတာ့ ပိုတိုးလာမယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကေနေရးကို ဓာတ္အားလိုင္းႀကီး ဆြဲေနၿပီ။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေရးကေန ထား၀ယ္ကို ဆြဲမယ္။ ေရးကလူေတြလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရမယ္။ ထား၀ယ္က လူေတြလည္း ရမယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုရင္ ေတာင္ႀကီးကေနထိုင္ၿပီး အင္းေဒသတစ္ခုလုံး မီးရေအာင္ ေပးတဲ့အခါမွာ အင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံး လွ်ပ္စစ္ရသြားေပမယ့္ ရြာေတြအားလုံး မေရာက္ေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ပအို႔ေဒသ တစ္ခုလုံး လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းႀကီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆြဲေနတယ္။ အရင္က ပအို႔ေဒသ တစ္ခုလုံး လုံး၀လွ်ပ္စစ္မီး မရေသးဘူး။ အခု မိုင္းရယ္၊ စိုင္းေပါင္၊ ဟိုပုံး အားလုံး လိုင္းေတြဆြဲေနၿပီ။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဆိုရင္ မိုင္းရယ္၊ စိုင္းေပါင္၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္အားလုံးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထပ္တိုးရလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဓႏုေဒသ တစ္ခုလုံး ကေလာကေန ပင္းတယ၊ ပင္းတယကေန ရြာငံဆြဲေနတယ္။ ဓႏုေဒသ တစ္ခုလုံး လွ်ပ္စစ္ရလာမယ္။ မျဖစ္မေန လွ်ပ္စစ္မီး လုံး၀မရရွိေသးတဲ့ ေဒသရွိေသးတယ္။ နာဂေဒသ မီးမရဘူး။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေလရွီး၊ လဟယ္၊ လန္းယြန္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေသးေလးသံုးခု သြားေဆာက္မယ္။ ေလရွီး၊ လဟယ္၊ လန္းယြန္းသည္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရမယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၄ ကုန္ပါက ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ရွိရာ ကယားျပည္နယ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလည္း ေရးဆြဲထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ တစ္ျပည္လုံး လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းမ်ားအရ သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဆြဲ တင္ စစ္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံမႈ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္

k.27.9.2013.10
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာတြင္ လူဦးေရစာရင္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ျပႆနာတက္ခဲ့သျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဆြဲ တင္ စစ္ ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံမႈအား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မႇ သိရသည္။
ယင္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏႇင့္ မႇတ္တမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလႇသိန္းက ''ဆြဲ တင္ စစ္ စာရင္းေကာက္တာ ျပန္ေကာက္ဖုိ႔ရႇိတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ေကာက္မလဲဆုိတာ မသတ္မႇတ္ရေသးဘူး။ လ၀ကနဲ႔ နယ္စပ္လုံျခဳံကုိ ျပန္ေမးရဦးမယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရပ္တန္႔ထားခဲ့ရၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားက လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဆြဲ တင္ စစ္ လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္အတြင္းက ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အဆင္မေျပခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆက္လက္ ေကာက္ခံရာတြင္လည္း
ဘဂၤါလီမ်ားက လက္မႇတ္ေရးထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ျပန္လည္ ေကာက္ခံရာတြင္လည္း အဆင္မေျပခဲ့သျဖင့္ စာရင္းေကာက္ခံျခင္းအား ရပ္နားထားခဲ့ရာ ယခုအခါ ျပန္လည္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံသြားဖုိ႔ေတာ့ ရႇိတယ္။ သူတုိ႔ကုိ စာရင္းေကာက္တာကလည္း ဘယ္လူမ်ဳိးလုိ႔ သတ္မႇတ္ၿပီး ေကာက္တာမဟုတ္ဘူး။ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ မရႇိတဲ့အတြက္ စာရင္းေကာက္ခံတဲ့ စာရြက္မႇာ ဒီလုိမ်ဳိး ေရးစရာမလုိဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ေမြးရာဇာတိ၊ အဘုိးအဘြားေတြ ေမြးဖြားေနထုိင္ခဲ့ရာနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ေတြကိုသာ အဓိကေရးသား ထည့္သြင္းတာျဖစ္တယ္'' ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏႇင့္ မႇတ္တမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ဦး၀င္းၿမိဳင္က ဆိုသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

Friday, September 27, 2013

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ဂ်င္မီကာတာ ခ်ီးက်ဴး

the-elders-305.JPG
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Strand Hotel မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကလုပ္တဲ့ The Elders အဖြဲ႕ရဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း The Elders ကမာၻ႕ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖဲြ႔ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း Jimmy Carter က ဒီေန႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာေရာက္ရိွေနတဲ့ ကမာၻ႔ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Strand Hotel မွာ ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း Jimmy Carter က အခုလို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
"က်ေနာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊ အစိုးရရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၁၆ ဖဲြ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတာေတြကို တစ္ကမာၻလံုးကလည္း ခ်ီးက်ဴးေနၾကတာပါ၊ လတ္တေလာႏွစ္ဖဲြ႔ကေတာ့ က်န္ေနပါေသးတယ္၊ အဲဒါကလည္း မၾကာခင္ကာလမွာ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ယူဆၿပီး၊ တစ္နုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြ ကိုေတာ့ လာမယ့္ နိုဝင္ဘာ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ က်င္းပသြားနုိင္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း သိရပါတယ္” လို႔ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း Jimmy Carter က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသံုးဦးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း Jimmy Carter ၊ ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Gro Harlem Brundtland၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း Martti Ahtisaari တုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံလာေအာင္နဲ႔ ႏုိင္ငံအေျပာင္းအလဲမွာ အားလံုးပါဝင္လာေအာင္ တုိက္တြန္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လာေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ မေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သလို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုနုိင္နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။  ဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံက ျပန္လည္ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖဲြ႔ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ထြန္းႏုိင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

တရုတ္ပုိက္လုိင္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ မေဒးကြ်န္းသား ၁ဝ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္

kyauk-phyu-305.JPG
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွာ CNPC ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ China National Petroleum Cooperation (CNPC) ရဲ႕ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသူ ေက်းရြာသား ၁ဝ ဦးကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက တရားမဝင္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ဒီေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ အသီးသီးခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ေက်းရြာသား ၁ဝ ဦးရဲ႕အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေန ဦးထိန္လင္းက ဒီအမႈအတြက္ အယူခံဝင္သြားမယ္လို႔ RFA ကို ေျပာပါတယ္။
ဒီကေန႔ တရားရံုးခ်ိန္းမွာ မေဒးကၽြန္း၊ ရြာမ၊ ေက်ာက္တန္းစတဲ့ ေက်းရြာေတြက ေဒသခံေတြ အပါအဝင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ခေမာ္၊ မလကၽြန္း၊ မင္းျပင္စတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္က ေဒသခံ ၃ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္က အဲဒီ ၁ဝ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ တရားရံုးေရွ႕မွာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီလို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရာမွာ ပါဝင္သူတစ္ဦးက တရုတ္ကုမၸဏီကို ဆႏၵျပခဲ့စဥ္က ေဒသခံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားပါခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူမယ္ဆုိရင္ အားလံုးကို အေရးယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
"က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြအားလံုးက တေျပးညီေတာင္းဆိုထားတဲ့ဟာကို ဒီလူ ၁ဝ ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ခ်သလဲ၊ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကို ဒီ ၁ဝ ဦးနဲ႔အတူခ်ေပးပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီ ၁ဝ ဦးကို လႊတ္ေပးပါလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္"
ဒီေန႔ ေက်ာက္ျဖဴတရားရံုးနားမွာ လံုၿခံဳေရးေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ မေဒးကၽြန္းက ေဒသခံ ၄ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြကို ႏိုင္ငံတကာ စံခိ်န္စံႏႈန္းအတိုင္းေလ်ာ္ေပးဖုိ႔၊ မေဒးကၽြန္းေဒသဆိပ္ကမ္းကေန ေက်ာက္တန္း၊ ရြာမ၊ ပန္းထိမ္ဆည္ရြာစတဲ့ ေက်းရြာေတြရဲ႕ ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔၊ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔၊ လုပ္အားခေတြကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္းရရွိဖို႔စတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က မေဒးကၽြန္းေပၚမွာရိွတဲ့ CNPC ရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ တရားရံုးေရွ႕က ဒီေန႔ ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုညီငယ္ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
အသံနားေထာင္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

ဘာသာမတူသူေတြအၾကား ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔လိုအပ္

un-vijay-nambiar-b75
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဗုဒၶဘာသာေတြနဲ ရိုဟင္ဂ်ာ မူစလင္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာေတြ အခုထက္ပိုျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ Vijay Nambiar က ေျပာပါတယ္။
Al Arabiya ရုပ္သံသတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ မေန႔က ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကယ့္ကို အေရးတႀကီး လက္ငင္းလိုအပ္ေနတာက မတူကြဲျပားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္ၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ အစိုးရကေရာ ၊ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခ်ိဳ႕သူေတြ သိျမင္လာၾကဖို႕ျဖစ္ပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရတာဟာ တရားဥပေဒမစိုးမိုးႏိုင္တာကေန ဘာသာလူမ်ိဳးပဋိပကၡအထိ ႀကီးထြားသြားခဲ့ရတာပါ၊ အဲဒီေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ တရားဝင္မႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ လက္ရွိျပႆနာေဟာင္းအပါအဝင္ တျခားကိစၥေတြပါေရာၿပီး အရွိန္ျမင့္သြားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး မန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဘာသာလူမ်ိဳးပဋိပကၡဟာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္၊ အစိုးရအကူအညီနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံုက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေနေပမဲ့ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္၊ အၾကမ္းဖက္ကိစၥေတြမွာ အမွန္တကယ္ပါဝင္သူေတြကို အေရးယူအျပစ္ေပးရပါမယ္၊ ဒါမွသာ လူေတြမွာ လံုၿခံဳမႈမရွိဘူးဆိုတဲ့ ခံစားသိကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ၿပီး၊ အကာအကြယ္ေပးမယ့္ တရားဥပေဒရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသိရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ မစၥတာ Vijay Nambiar က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
မစၥတာ Vijay Nambiar ဟာ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါတယ္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- RFA Burmese)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စတင္ပို႔လႊတ္ ေနသည့္တိုင္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ေဒသခံ အမ်ားစု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမရ

8.1.1
ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ ေတာင္ေၾကာေပၚမႇ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္း တစ္ေနရာတြင္ ေရတိုက္စား ထားသည္ကို စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕မႇ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စတင္ပို႔လႊတ္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကြးတိုင္းအတြင္း ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သတ္မႇတ္ ဧရိယာအားေက်ာ္၍ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ ေရတိုက္စားခံရမႈ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေဒသခံ အမ်ားစုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရႇိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမႇ သိရသည္။
မေကြးတိုင္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ယင္းပိုက္လိုင္း စတင္တည္ေဆာက္ ခဲ့စဥ္က ေျမေလ်ာ္ေၾကးႏႇင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ သစ္ပင္ သီးႏႇံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျမၿပိဳ၍ စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ား ထပ္မံပ်က္စီးျခင္း ေက်းရြာမ်ားမႇ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အမႇီျပဳရသည့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏႇင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႒ာနမ်ားမႇ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးမည္ဟု ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႕ဆံုလက္မႇတ္ ထိုးေစခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ေႏႇာင္းပိုင္းအထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း မရႇိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာမႇာ မိုးရြာလို႔ ပိုက္လိုင္းဖို႔ေျမေတြ ၿပိဳက်လာၿပီး အသီးအႏႇံ အပင္ေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရသူ ၆၇ ဦး ရႇိပါတယ္။MOGEနဲ႔႒ာနဆိုင္ရာေတြကကြင္းဆင္းၾကည့္သြားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမယ္ ေျပာသြားတာလည္း ႏႇစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ရႇိေပမယ့္ အခုထိ ဘယ္သူ႕ကိုမႇ မေပးေသးပါဘူး အျခားရြာေတြမႇာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ'' ဟု ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာမႇ ေတာင္သူ ကိုေ႒း၀င္းဦးက ေျပာသည္။
နတ္ေရကန္ ေတာင္ေၾကာေပၚရႇိ မင္းဘူး-အမ္း ကာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဖို႔ေျမမ်ား ၿပိဳက်မႈႏႇင့္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကားလမ္းပ်က္စီးျခင္း ေတာင္အျမင့္ပိုင္းမႇ ၿပိဳက်လာသည့္ ေျမသားမ်ား စမ္းေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းပို႔၍ ေရေျမာကမ္းၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကိစၥမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴး ဦးႏိုင္၀င္းေဇာ္က ''သူတို႔ကို ႏႇစ္ႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးအရစ္ ေပးဖို႔က စိစစ္ေနဆဲမို႔ မေပးရေသးတာပါ။ တခ်ဳိ႕ေတာင္သူေတြက သစ္ပင္ေတြ ယာယီစိုက္ၿပီး လိမ္တာမ်ဳိးေတြ လည္းရႇိေနလို႔ ေသခ်ာေအာင္ စိစစ္ေနပါတယ္'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ UNESCO က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရ

Ex3-23-9
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းခန္း တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕အစည္း (UNESCO) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားမႈ တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ (UNESCO) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ၾကားမႈ စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းကို (UNESCO) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ စသည့္သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀ မွ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၃၅၀ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာေပး သင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ေသာင္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းတြင္ မိဘ၊ ဆရာ အသင္းေပါင္း ၄၀ ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လူထုအေျချပဳ သင္ၾကားမႈစင္တာ သံုးခုကို တည္ေထာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ရာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အဆိုပါ ျပႆနာအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာေပး သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္မွာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဦးစားေပးရမည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။
စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးျမင့္ေစၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ေျဖရွင္းမႈ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)

ေက်ာက္ျဖဴ ဆႏၵုျပပြဲ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးဆံုး

Kyauk Pry protest
 
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ေဒသခံမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ဆႏၵျပပြဲမွာ ညေန ၆ နာရီခြဲခန္႕တြင္ ျပီးဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

မေဒးကၽြန္းရြာမ ဆရာေတာ္ၾကီး ဆႏၵျပသူမ်ား စုေ၀းေနရာသို႕ လိုက္ပါလာျပီး ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ် ေခၚယူသြားသည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ လူမူ ကြန္ယက္မွ ကိုလွျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ခရိုင္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ်ေပးရန္ ဆရာေတာ္ၾကီးကို ေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ရြာသားမ်ားကို လာေရာက္ ေခၚယူသြားသည္ဟု သိရသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လာမည့္ တနလၤာေန႕တြင္ အယူခံတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

“ အယူခံ ၀င္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ တနလၤာေန႕က်ရင္ အယူခံ တင္ပါမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ၾကည့္ရပါအံုးမယ္” ဟု ကိုလွျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယေန႕ ဆႏၵျပပြဲသုိ႕ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႕ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဦးထြန္းၾကည္အပါ၀င္ ၁၀ ဦးကို လႊတ္ေပး၊ ပုဒ္မ ၁၈ အလိုမရွိ၊ အမွန္တရား ေအာင္ရမည္ ဆိုေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵုျပေနၾကခဲ့ၾကသည္။

၎ဆႏၵျပပြဲသည္ မေဒးကၽြန္းမွ ကိုထြန္းၾကည္ အပါအ၀င္ ရြာသား (၁၀) ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ သံုးလခ်မွတ္ျပီးေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေရွ႕တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႕ကပင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ေက်ာက္ျဖဴ ဆႏၵျပသူမ်ား သပိတ္စခန္းဖြင့္ရန္ စီစဥ္

001
 
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ တရားရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားသည္ သူတို႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစုိးရက တစ္စံုတစ္ရာ လိုက္ေလ်ာ့ မေပးသျဖင့္ ဆက္လက္ ဆႏၵျပႏိုင္ရန္အတြက္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနၾကျပီဟု သတင္း ရရွိသည္။

ယေန႔ ညေန (၅) နာရီထိ လူစု မကြဲေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပသူ အေရအတြက္သာ တစထက္ တစ မ်ားလာေနသည္ဟု မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ လူေတြကေတာ့ ထပ္ျပီးတိုးလာပါတယ္။ ေဒသခံေတြလည္း ထပ္ေရာက္လာၾကတယ္။ အခုေတာ့ ဆႏၵျပသူ ေတြ ဒီေနရာမွာ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ျပီး ညအိပ္ ဆႏၵျပဖို႕စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနၾက ပါျပီ”ဟု ေက်ာက္ျဖဴတရားရံုးေရွ႕ေရာက္ေနသူ ကိုေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္သူမ်ားမွာ တရားရံုးေရွ႕တြင္ ယခုအခါ ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိေနျပီး လံုျခံဳေရးယူထားသည့္ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း တရားရံုး အထဲတြင္ေနရာယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေက်ာ္ျဖဴစိုးမွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုထြန္းၾကည္ ဖခင္ ဦးထြန္းေမာင္ႏုအား ေဒသခံမ်ားက ိုေခၚျပီး ျပန္ရန္ ႏွစ္ၾကိမ္သတိေပးထားျပီး၊ မေဒးကြ်န္းမွ ဆရာေတာ္တခ်ိဳ႕ကို လည္း ေဒသခံမ်ားကို အိမ္ျပန္ဖို႕ ေျပာေပးရန္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဖုန္းႏွင့္ ေမတၱာရပ္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္ကို ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ရြာကလူေတြကို ေခၚျပီးျပန္သြားပါ။ တခုခုျဖစ္လာရင္ ခင္ဗ်ာတို႕ဘက္က နစ္နာမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေခၚလို႕မရဘူး။ အားလံုးက ဆက္ေနဖို႕ေျပာေနၾက တယ္” ဟု ကိုထြန္းၾကည္ဖခင္ ဦးထြန္းေမာင္ႏုက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ သတင္းအရ ျမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးၾကီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးတျခားတာ၀န္ ရွိ သူမ်ားက တရားရံုးေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကျပီး တစ္စံုတရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနား တာ၀န္မွ ရပ္နားခံရဟု သတင္းထြက္

1240439_262945450496830_433807481_n
 
ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ ရာ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းသူ ကင္တားနားအား ရာထူးသက္တမ္းကို ထပ္မံတိုးေပး ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ကျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အ ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ယင္းသို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကုိ ကိုးကားျပီး Yangon Media Group သတင္း ေဖၚျပသည္။

ကင္တားနားကို ကုလသမဂၢ၏ ျမန္ မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူအျဖစ္ တာဝန္သက္တမ္းကို ထပ္မံတိုး မေပးေတာ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ေနရာတြင္ အသစ္တစ္ဦး ခန႔္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး တာ၀န္ရွိသူက ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ ရာ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းသူ ကင္တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမာသမတ္ မက်ဘဲ ဘက္လိုက္မူ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။

သူ၏ ဘက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္မူမ်ားေၾကာင့္ သူ၏ ေနာက္ဆံုုး ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ စစ္ေတြႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္တို႕တြင္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္မူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)

OIC နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥေဆြးေႏြး ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံလာမည္

OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ အက်နီလတ်ဒင်အီဆာနိုဂလူ။
OIC အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ အက္နီလက္ဒင္အီဆာႏိုဂလူ
အစၥ လာမၼစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ OIC ၏ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕လာေရာက္ မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ''OIC အဖြဲ႕ လာမယ္ဆိုတာေတာ့ သိပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ေလ့လာ ခ်င္တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ဒီဘက္ကခြင့္ ျပဳနိုင္တဲ့ေနရာေတြအတြက္ ညႇိ ႏွိုင္းဆဲပဲရွိ ပါေသး တယ္။ ေနာက္ ဆုံးအေျခအေနေတာ့ မသိေသး ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ၂၅ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ OIC အဖြဲ႕၏ ရို ဟင္ဂ်ာမူဆလင္ လူနည္းစုေရးရာ အစည္း အေဝးတြင္ OIC ၏ အတြင္းေရး မႉးခ်ဳပ္ ပါေမာက ၡအက္နီလတ္ ဒင္အီဆာနိုဂလူ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ျမန္မာ နိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္ ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

OIC အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ မူဆလင္မ်ားရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာေန ရာမ်ားသို႔သြားေရာက္ရန္ အစီ အစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္ၾကား ေရးတာဝန္ခံ ဦးဝင္းၿမိဳင္က ''OIC လာမယ့္ကိစၥ လုံးဝမျဖစ္နိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွမသိ ရဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက OIC ကို ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္လူမ်ိဳး ေတြက လုံးဝလက္မခံဘူးဆိုတာ ေတာ့ သိတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လုံးဝ မသိရတာပါ''ဟု ေျပာသည္။

မူဆလင္မ်ား၏အေျခအ ေနကို တိုးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးအပ္သည့္ေနရာ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းOIC အတြင္း ေရးမႉးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံအေျခစိုက္ Kshmir Watch သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ၿပ ထားသည္။

OIC အဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယခင္ က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ OIC ႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈ မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္းကန႔္ကြက္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံ ေတာ္သမၼတက OIC ႐ုံးကိုဖြင့္လွစ္ ခြင့္မျပဳဟု ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလအတြင္း သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Yangon Media Group)

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ(၁၀)ဦးကို ေထာင္ခ်၍ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ျပည္သူ (၄၀၀) ခန္႔က ဆႏၵျပၿပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွ ဆႏၵေဖၚထုတ္သူ (၁၀) ဦးကို ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ေထာင္ခ်လိုက္သျဖင့္ လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႕က တရားရံုးေရွ႕တြင္ စုရံုးျပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျပိဳင္တူ ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဆႏၵျပေနၾကသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ကိုထြန္းၾကည္ အပါအ၀င္ လူ (၁၀) ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္မူ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ယေန႕ နံနက္က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ေထာင္ (၃) လစီ ခ်မွတ္လိုက္ျပီးေနာက္ ယခုလို ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ လူမူ ကြန္ယက္ ဥကၠဌ ကိုလွျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ အခု ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ သူေတြက မေဒးကၽြန္း ရြာ (၄) ရြာက လူေတြ အပါအ၀င္ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းတဲ့ ရြာေတြက ေဒသခံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ခန္႕ရွိပါတယ္။ တရားရံုးေရွ႕မွာဘဲ ဆႏၵျပေနၾကတာ ျဖစ္ျပီး ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ သူေတြကို လႊတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တရားရံုးေရွ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား ၁၀၀ ခန္႕က ဒိုင္းကာမ်ားျဖင့္ ေနရာယူထားျပီး တရားရံုး ပတ္ပတ္လည္တြင္လည္း လံုထိန္းမ်ား၊ စစ္သားမ်ားက ေနရာယူထားကာ မီးသတ္ကားမ်ားကိုလည္း အဆင္သင့္ ရပ္နားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ မေဒးကၽြန္းမွ ေထာင္ခ်ခံရသူ (၁၀) ဦးအား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ မလႊတ္ေပးပါက ေက်းရြာသားမ်ား အားလံုးကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ဟု လူမူကြန္ယက္မွ ကိုထြန္းလႊင္က ေျပာသည္။

“ သူတို႕ေတာင္းဆိုေနတာက အခု ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ သူ (၁၀) ဦးကို ေထာင္ခ်ရင္ သူတို႕ရြာသားေတြပါ အကုန္လံုးေထာင္ခ်ပါ။ ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲကို လုပ္တာ သူတို႕ (၁၀) မဟုတ္ဘူး။ တစ္ကၽြန္းလံုးက လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္းေပၚက လူေတြ အကုန္လံုးကို ေထာင္ခ်ပါဆိုျပီး ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ အခုထိ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ, မေဒးကြ်န္း, ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား, စီရင္ခ်က္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး အနီးတြင္ ယေန႔ေတြ႕ရေသာ ဆႏၵျပ ေဒသခံမ်ား (ဓာတ္ပုံ – Thaung Tin / Facebook)
မေဒးကၽြန္းေပၚမွ ရြာသား ၅၀၀ ခန္႕သည္ ယခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႕က ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား နစ္နာမူမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ကၽြန္းေပၚရွိ တရုတ္ ကုမၸဏီ CNPC ရံုးေရွ႕သို႕ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း ကိုထြန္းၾကည္ အပါအ၀င္ လူ (၁၀) ဦးကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵျပသည္ဟု ဆိုကာ ေက်ာက္ျဖဴ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားစြဲဆိုခဲ့ျပီး ယေန႕ (စက္တဘၤာလ ၂၆ ) ရက္ေန႕တြင္ တရားရံုးက ေထာင္ (၃)လ စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ ေထာင္ခ်သည့္ အေပၚ မေက်နပ္ေသာ ေဒသခံမ်ားက တရားရံုးေရွ႕သို႕ စုရံုး ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဆႏၵျပေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဆႏၵျပပြဲကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မပီးေသးဘူး။ ဒီထက္ လူမ်ားလာစရာ ရွိတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္ကေတာ့ ဘာမွ တုန္႕ျပန္တာ မရွိေသးဘူး။ တရားရံုးထဲကို ဆႏၵျပသူေတြ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားတာကိုဘဲ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေန႕လည္ ၁ နာရီခန္႕တြင္ တရားရံုးေရွ႕သုိ႕ ေရာက္ေနသူ ကိုလွျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)