Thursday, October 13, 2016

ရခိုင္ေဒသတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာသတင္းမ်ား

ယခုလတ္တေလာကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားအား Blog တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အခ်ိန္မအားလပ္မႈေၾကာင့္ Facebook Page တြင္သာ ေရးသားေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္တြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
https://www.facebook.com/ArakanNewsCollection/

ေလးစားစြာျဖင့္
သန္းထြန္း
Blogger
Arakan News Collection