ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းမရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဗဟိုဌာနခန္းမ (IBC)တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ ရခိုင္ျပည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္မိသားစုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။
အခမ္းအနားသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ ရခိုင္လူႀကီး လူေကာင္းမ်ား (၃၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ အနာဂတ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းမွ ႏုတ္ခြန္းဆက္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AHRDO) ၏ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြီးက ၄င္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲခ့ဲၾကေသာ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကုိ ယခုလုိေျပာသည္။
" ေဆြးေႏြးၾကတာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကတ့ဲအခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘဂၤလီမ်ား စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတ့ဲအေၾကာင္းရယ္၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းမွာလည္း ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတာေတြကုိ အထူးတေလ တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းလာတ့ဲ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္တ့ဲ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လံုၿခံဳေရးအရ ဘဂၤလီေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္တာေတြကို အထူးစိစစ္ အကာအကြယ္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိစၥနဲ႔ မဲေမးခြင့္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီမညီ ျပန္လည္ စီစဥ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိပဲ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ ဥပေဒကုိလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေဒသႏၱာရဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းရန္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လံုၿခံဳေရးအရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားသည့္ လမ္းတဖက္တခ်က္ရွိ ဘဂၤလီမ်ား အေျခစိုက္ ေနထိုင္ေနၾကတ့ဲ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤလီမ်ား အေျခခ် ေနရာယူထားတ့ဲ အင္ပါလာရပ္ကြက္ကို ေရြ႕ေျပာင္းေပးဖုိ႔၊ ေဒသအတြင္း ဘဂၤလီမ်ား ခိုးဆိုးလုယွက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို အေရးယူေပးဖုိ႔၊ မႈးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲမႈေတြကို တားဆီးေပးဖုိ႔နဲ႔ ရခိုင္ေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ ရခုိင္လူထုေတြကုိ ရခိုင္သားတို႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ ရခိုင္ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးဖုိ႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း INGO မ်ားအေျခစိုက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစစ္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္၊ ၄င္းတို႔ အေျခခ်မည့္ေဒသမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရခိုင္လူထုအား အသိေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး (၂၄)နာရီ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္စီးပြားေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္သူလူထု အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားႏွင့္ ေဟာ္တည္ဇံုမ်ားကို အဆင့္မွီ တည္ေဆာက္ေပးရန္၊ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အထူးစီပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ နည္းပညာျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔ခြင့္မ်ားေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအခန္းက႑မ်ား၊ စိုးပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကိုႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ပိုုမိုျမင့္တင္ေပးရန္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရခိုင္ျပည္မွထြက္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးရန္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ားကို တတ္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္၊ လယ္ေျမေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေျမႀကီးမွေရႊသီးႏိုင္ဖို႔္ ေရေျမာင္းႏွင့္ တာတမံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္၊ တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ရခုိင္လံုခ်ည္ႏွင့္ ရခုိင္ယက္ကမ္းအလုပ္ကို လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ လူငယ္မ်ား ဗလငါးတန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္တန္ဖိုးထားခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္၊ စသည္တို႔ကို တရားဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပေတာင္းဆို သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခအေနမ်ားကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဘိုမင္းျဖဴမွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေရးပါပံုမ်ားကို ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသာပြင့္ စစ္ေတြမွလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာမ်ားကို ဦးသိန္းေရႊမွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရခိုင္သဟရအသင္း ဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္သိန္းမွလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္ပညာေရးအေျခအေနမ်ားကို ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္မွ ေမာင္ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္မွလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒၚေစာခင္တင့္မွလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခ်က္မ်ားအေပၚ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AHRDO)မွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စုစည္းတင္ျပထားသည့္ စာတန္းႏွင့္ တသားတည္း ကိုက္ညီေနသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ထြီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
" က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို စာတန္းတစ္ခုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူ လူထုတင္ျပခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက က်ေနာ္တို႔ တင္ျပခ်က္က တသားတည္းထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစတာေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ေတြ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ အစိုးရကိုလည္း ရခိုင္ျပည္သူလူထု ဆႏၵနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္၊ ေတာင္းဆိုသြားမယ္၊ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ " ဟု ေျပာသည္။
ရခုိင္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိသားစု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)