ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး အႀကိဳညိွႏႈိင္းအစည္း အေ၀းသုိ႔ ရခုိင္အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴး ႀကီး ေက်ာ္ဟန္တုိ႔က တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္မွ ညီလာခံျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားေနစဥ္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္မွ ညီလာခံျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားေနစဥ္။
ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးေက်ာ္ဟန္က ညီလာခံျဖစ္ေပၚလာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုညီလာခံတြင္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ေသာမူတစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
အလားတူ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းမွလည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အစၥႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာပံု သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
မနက္ျဖန္ ေရႊတဂံုဘုရားအနီးရွိ ရခုိင္ဓမၼာရံုတြင္ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းက "ရခုိင္သမုိင္းက ေပးေသာ သခၤန္းစာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ဓမၼာရုံတြင္ နံနက္ ၉ နာရီကေန ၁၁ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း၊ ၀ါရင့္ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးဦးသာဘန္း၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးေက်ာ္ဟန္၊ လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာေ၀တို႔က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ (၇၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ရခုိင္ျပည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေနာက္ထပ္ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။