ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းက ကခ်င္အေျခစုိက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က စစ္ေတြ ၿမိဳ႕လူထုႏွင့္ ရခုိ္င္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းက ေျဖၾကားေနစဥ္။ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းက ေျဖၾကားေနစဥ္။
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းသည္ ANC တြင္ ဗဟုိအလုပ္မႈးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သလုိ ရခုိင္ျပည္ တပ္မေတာ္၌လည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဝဇံေအာင္ (စာေရးဆရာ - လြမ္းေျပေအာင္) မွ ကခ်င္အေျခစုိက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမင္းထြန္းက ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
" ေပါင္းစည္းဖုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တစ္ခုတည္းထြက္ တစ္မိတည္းသားလုိ႔ ခံယူၿပီးေတာ့ နာမည္ကုိေတာင္မွ Arakan Army လုိ႔ အတူတူခံယူတာျဖစ္ပါတယ္။ "
သုိ႔ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္၌ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အေတြးအေခၚညီညြတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေသးေၾကာင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းကဆုိသည္။
" က်ေနာ္နဲ႔ သူနဲ႔ ေပါင္းစည္းလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေကာက္ညွင္းေပါင္းရင္ေတာင္မွ အခ်ိဳးအစားမညီဘူးဆုိရင္ အေကာင္းမျဖစ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္ခံစားခ်က္ေတြ၊ မာနေတြ၊ စြန္႔လႊတ္မႈေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကတာ။ ေပါင္းဖုိ႔ဆုိတာ အေတြးအေခၚနဲ႔ ညီညြတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ေပါင္းတယ္ဆုိတာ ျဖစ္သလုိ ေပါင္းလုိ႔မရဘူး။ ထြန္းျမတ္ႏုိင္နဲ႔ က်ေနာ္ၿပီးရင္ ၿပီးလုိ႔မရဘူး။ " ဟု ေျပာၾကားသည္။
ယခင္က ေပါင္းစည္းခ့ဲေသာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းစဥ္မတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ကြဲသြားၾကသည္ကုိ သင္ခန္းစာ ယူထားေၾကာင္း ဆုိသည္။
" က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္က မေပါင္းတာဟာ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ ေပါင္းဖုိ႔ေပါင္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကတယ္။ ေပါင္းၿပီးမွ ကြဲတာက ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ေပါင္းၿပီးရင္ မကြဲေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေပါင္းၾကမယ္ ဆုိတ့ဲပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္ဖက္က စဥ္းစားခ်က္ပါ။ " ဟု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းက ေျပာသည္။
ရခုိင္ျပည္အတြက္ တပ္တည္ေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ယခင္က ထူေထာင္ခ့ဲၾကေသာ ပါတီမ်ားကုိ အားရမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ဟု သူက ဆက္ေျပာထားသည္။
ကခ်င္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ကုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္က ဦးေဆာင္ၿပီး ထုိင္းအေျခစုိက္ေသာ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ကုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းက ဦးေဆာင္ၿပီး တခ်ိန္က ၄င္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးမွာ အလုပ္အတူတူလက္တြဲ လုပ္ကုိင္ခ့ဲဖူးၾကသလုိ သူငယ္ခ်င္းမ်ား လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)