Tuesday, February 3, 2015

အျဖဴေရာင္ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအားမဲေပးခြင့္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္

 
အျဖဴေရာင္ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအားမဲေပးခြင့္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၂/၂၀၁၅)
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၃) ရက္
၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံ ခံယူပြဲတြင္ အျဖဴေရာင္ကဒ္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကုိ ၂၀၁၅၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂)ရက္ ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ္႔ခဲ့သည္။
၂။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ မၾကည့္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ပြဲအႏိုင္ရရိွ ေရးကုိသာ ေရွ႕ရႈလုပ္ေဆာင္ေသာ ညံ့ဖ်င္းနိမ္႔က်သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအမည္ခံမ်ား၏ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား အေရးသည္ ဤမွ်ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။
၃။ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားအမည္ခံမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ပင္ဆုံးျဖတ္ေစကာမူ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ အျဖဴကဒ္ ကုိင္ေဆာင္ ေသာ ခုိး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား မဲေပးခြင့္မရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလွ်ာ့စတမ္း ဆက္လက္တို္က္ပြဲ၀င္သြား မည္။
၄။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ တုိင္္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း တို႔ အေနျဖင့္လည္း ဤအေရးတြင္ လက္တြဲ၍တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ကာ အျဖဴကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားမဲေပးခြင့္မရရွိေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားအား ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
(ဤသတင္းအား Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment