ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂါယာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မသကၤာသူ ၄ ဦးကို ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔က ဘီဟာျပည္နယ္ Patna ၿမိဳ႕အတြင္း ဖန္းဆီးခ့ဲသည္ဟု အိႏိၵသတင္း Hindustantimes ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
ဗုံးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္။ဗုံးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္။
ဖန္းဆီးခံ ေလးဦးမွာ Anand Prakash, Gunjan Patel, Hassan Mallik ႏွင့္ Priyanka ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းထဲ၌ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ပါဝင္ကာ သူတို႔အားလုံးမွာ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ဗုဒၶဂါယာေက်ာင္း၀န္းထဲအတြင္းရွိ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာမွတ္တမ္းကေနတဆင့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုလို ဖမ္းဆီးမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ပြားမီ တစ္ရက္အလို ဇူလိုင္ ၆ ရက္ စေနေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ သူတို႔ ၄ ဦးမွာ ဗုဒၶဂါယာကို လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဗုဒၶဂါယာအေဆာက္အုံအတြင္း သူတို႔၏မဖြယ္မရာ လုပ္ရပ္ကို လုံၿခဳံေရးကင္မရာဆီကေန ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားက သံသရျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ေနရာမွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ ရရွိခဲ့ေသာေနရာဟု ယုံၾကည္ရၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ေနရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ဗုဒၶဂါယာမွာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ၁၀ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သံဃာ ႏွစ္ပါး အပါအဝင္ လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအုံအတြင္း အပ်က္စီးအနည္းငယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွ႕ေဟာင္းယွဥ္ေက်းမႈ အေမႊအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဂါယာကို ကမာၻတဝန္းလုံးမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဖုရားဖူးသားမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
Ref: www.hindustantimes.com
(သတင္းအရင္းအျမစ္- www.arakantimes.net/burmese)