ရခုိင္ျပည္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ "ပညာဒါနစာသင္၀ုိင္း"မွ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ကုိ ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ေငြသားဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမွတ္တမ္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ ၄င္း၏႐ုံးခန္း၌ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကုိ RNDP မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္ပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပုံ- ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ သံတြဲကမ္းေျခ)ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကုိ RNDP မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္ပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပုံ- ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ သံတြဲကမ္းေျခ)
ထုိဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲအထိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)ရုံခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းသူ (၂)ဦး၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕မိၿမိ႕ဖမ်ား စုစုေပါင္း လူ ၁၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသူ (၂)ဦးမွာ မႏွင္းႏွင္းေဝ အသက္ (၁၇)ႏွစ္၊ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္၊ ငေက်ာ္ေတာင္ႏွင့္ မဂ်ဴးဂ်ဴးေသာ္ အသက္ (၂၀) ႏွစ္၊ အင္ေတာ္၊ ဒြါရာဝတီၿမိဳ႕သစ္၌ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
သံတြဲၿမိဳ႕ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေစာလႈိင္က ထုိေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးအား ေငြသားဆုခ်ီးျမွင့္ရျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ယခုလုိ အာရ္ကန္တုိင္းမ္စ္သုိ႔ ေျပာသည္။
" ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔က ပုိၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ထက္ျမက္ေအာင္၊ လူေကာင္းျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳစားဖုိ႔ႏွင့္ မေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳစားလာေစခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာဒါနစာသင္ဝုိင္းက ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသူ (၂) ဦး ေအာင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မဂ်ဴးဂ်ဴးေသာ္ႏွင့္ မႏွင္းႏွင္းေဝတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳလႊာမွတ္တမ္းအျပင္ တစ္ဦးကို ေငြ ၄၀၀၀၀ က်ပ္စီ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္က ေက်ာင္းက သုံးလပဲ ျပလိုက္ရပါတယ္။ ျပေပးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားက ၂၅ ဦးထဲက စည္းကမ္းရွိေသာ စာေတာ္တ့ဲေက်ာင္းသားကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ၁၀ ေယာက္က်န္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ၂ ေယာက္ ေအာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု သူကေျပာသည္။
အဆုိပါ စာသင္၀ုိင္းတြင္ ေငြေၾကးအားနည္းမႈေၾကာင့္ ယခုေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကုိ ဆယ္တန္းေအာင္ေလာက္ပဲ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ၿပီး တကၠသုိလ္ထိ မေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တကၠသုိလ္တက္ႏုိင္ေအာင္ထိသာမက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာမ်ားပါသင္ေပးႏုိင္ေအာင္ထိ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။
" လက္ရွိမွာေတာ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးေပးဖုိ႔အတြက္ ထုိင္ခုံမ်ားနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္တ့ဲ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တကၠသိုလ္အထိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေအာင္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာ၊ လက္မႈပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးႏိုင္အာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္။ " ဟုေျပာသည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္၌တြင္လည္း သံတြဲ RNDP မွ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းသား ၂၅ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၂၅ ဦး ေပါင္း (၅၀)ဦး ရွိေၾကာင္း ဦးေစာလႈိင္က ဆက္ေျပာသည္။
သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာဒါန စာသင္ဝုိင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ သံတြဲ- ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားမွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္တန္းကုိ ဆက္လက္မသင္ၾကားႏုိင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ စာသင္ဝုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ပညာဒါန စာသင္ဝုိင္းမွာ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခု၌သာ ရွိေနေသးၿပီး ၄င္းပညာဒါန စာသင္ဝိုင္းကို စနစ္တက်ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဇူလုိင္လ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္လည္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေစာလႈိင္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ-ျမတ္ႏိုးခင္)