Thursday, October 3, 2013

Genocide (သို႕) ရခိုင္မ်ားကို သတ္ကြင္းထဲသို႕ ဆဲြေခၚျခင္း


Genocide (သို႕) ရခိုင္မ်ားကို သတ္ကြင္းထဲသို႕ ဆဲြေခၚျခင္း

-------------------------------------------------------
၂၀ ရာစု ကတည္းက တြင္းက်ယ္လာသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးသည္ ၂၁ ရာစုတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္။

Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ စကားလံုး ဆန္ၾကယ္ေနေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ယဥ္ပါးလာၿပီျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ဖက္အက်ဆံုးနယ္စပ္ၿမိဳ႕ တနည္း အေနာက္ဖက္ တံခါးတြင္ ေသာၾကာေန႕ ဘာသာေရးေန႕တြင္ ဗလီမွ ဆင္းလာသူမ်ားက ရခိုင္တို႕အား လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

တနည္း Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္း လုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင္း ရခိုင္တို႕သည္ အသက္ေဘးမွ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူ(၁၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ရြာေပါင္း (၂၂)ရြာ ျပာပံုဘ၀သို႕ ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ဘ၀ကို ရခိုင္ တို႕ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယေန႕အခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈကို အစိုးရက စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤၾကားထဲ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးလာေနမႈ သည္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ဒီအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဘဂၤလီကုလားတို႕ႏွင့္ ပတ္သတ္သမွ် သတင္း ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရမွ ပူးေပါင္းၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ေနပါသည္။ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) လုပ္ေနပါသည္ ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၉ ရက္ေန႕က ႏိုင္ငံျခား သတင္း ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ အယ္ဂ်ဇီးရား သတင္းဌာနမွ Hidden Genocide ဆိုသည့္ကို သတင္းမွတ္တမ္း ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လြင့္ခဲ့သည့္အခါ ရခိုင္ လူမ်ိဳးၾကားတြင္ Genocide သည္ ပိုမို တြင္းက်ယ္လာသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ရ၀မ္ဒါေဒသ၊ ဒါေဖာေဒသ၊ ေဘာ့စနီယားေဒသ၊ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတို႕တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့မႈသည့္ Genocide ကို ပိုမို တြင္းက်ယ္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ တနည္းရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သမိုင္းကို အာေပါင္ အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ အျငင္းသန္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူတို႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ မီဒီယာအားကို တည္ေဆာက္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး အသြင္းကို ဆဲြေခၚေနသည္ ကို မ်ိဳးခ်စ္မ်ား သတိထားဖို႕ အခ်ိ္န္ေတာင္ မရလိုက္ေခ်။

Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဘယ္ေသာ အေျခအေန တြင္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ျဖစ္သနည္။

အယင္းဆံုး ဤကိစၥကို ရွင္းပါအံုးမည္။ Genocide ဆိုသည္႕စကားလံုးကို “လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို အစုလို္က္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ မႈ” ဟု ျမန္မာလို ျပန္ဆိုတတ္ၾကသည္။ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ဆိုသည့္ စကားလံုးကို နိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားရုံး(၀ါ) အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတရားရုံး (ICC=International Criminal Court) ၏ နိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားထဲတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။

သို႕ေသာ္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ Genocide ဆိုသည္႕ေ၀ါဟာရ စကားလံုးသည္ “လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ” ဟု ျမန္မာဘာသာသို႕ ဘာသာျပန္ ဆိုခ်က္ အဓိပၸါယ္တစ္ခု တည္းကို ဆိုလိုရံုျဖင့္ေတာ့ မလံုေလာက္ေခ်။ ႏိုင္ငံ တကာ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ တရားရုံး၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ခ်က္အရ Genocide ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ (သို႕မဟုတ္) ဘာ သာေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုခုဧ။္ အားလံုးကို (သို႕မဟုတ္) အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုခုကို (အခ်ိဳ႕ကို) ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်ဴး လြန္ေသာ ျပစ္မႈ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)- လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ဖို႕အတြက္ အခ်က္ (၅)ခ်က္ကို ICC က ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ျမန္မာလို ျပန္ဆိုမႈတြင္ -

(၁) လူမ်ိဳးစု၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

(၂) လူမ်ိဳးစု၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာအႏၲရာယ္ျပဳျခင္း

(၃) လူမ်ိဳးစု၀င္မ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ အေျခအေနမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ တမင္တကာရည္ရြယ္၍ အုပ္စုတစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ (သို႕မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုၿဖစ္ေစ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊

(၄) လူမ်ိဳးစု၀င္မ်ားအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈ (မ်ိဳးပြားမႈ၊ လူဦးေရတိုးပြားမႈ)ကို တားဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လိုက္နာခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လိုက္နာေစျခင္း၊

(၅) လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအတြင္းမွ ကေလးမ်ားအား တျခားလူအုပ္စုအတြင္းသို႕ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းစသည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္က်ဴး လြန္ျခင္း သည္။ တိုအခ်က္ (၅)ခ်က္ထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ လွ်င္(သို႕) က်ဴးလြန္လွ်င္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအခ်က္(၅)ခ်က္ထဲတြင္ လူမ်ိဳးစုဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ လကၡရွိသည့္ လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးကို အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားအင္အားႀကီး လူမ်ိဳးမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတ္ျဖတ္မႈသည္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္ သည္။

ကိုယ္ေဒသမွ လူမ်ိဳးစုကို သတ္ျဖတ္မႈကို ဆိုလိုၿပီး တျခားအခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ိဳးမ်ားကို သြားသတ္လွ်င္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္သြားမည္။

ယခု ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ၊ စစ္တေကာင္းေဒသမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနည္း ရခိုင္ျပည္သို႕ တရားမ၀င္ ေရြ႕ေျပာင္းလာသည့္ Migrant သာျဖစ္သည္။ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္လာမႈျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ Migrant သည္ ကမာၻအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ေျဖရွင္းရ အခက္အခဲဆံုးႏွင့္ ေခါင္းစားရ ဆံုး ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္သည္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္မႈကို စိုးရိမ္းေနသည္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားသည္လည္း အကြက္က်က် အစီအမံမ်ားျဖင့္ Migrant မွသည္ ႏိုင္ငံသား အဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုင္းရင္းသား အဆင့္ထိ ေတာင္း ဆိုလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)-လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္ (သို႕မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုက စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မီးပြါးသည္ အစိုးရ တစ္ ရပ္ရပ္၊ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စု တစ္ခုခု ပါ၀င္ေနသလားဆိုသည္ကို စဥ္စား စရာျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အစိုးရပါ၀င္ပတ္သတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုခု ပါ၀င္ ပတ္သတ္မႈကို ယေန႕အခ်ိန္ထိ မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္သာ ဟိုလူကို ထိုးခ်၊ သည္လူကို ထိုးခ်ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္။ ဥပမာ - ၉၆၉ သဃၤာအုပ္စုကို အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အထိဤအဖဲြ႕သည္ မေပၚေပါက္ေသးေပ။ လက္သည္မေပၚေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမန္မာျပည္သူတို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဆိုသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္ကို ခဲြျခမ္းေလ့လာၾကည့္သင့္သည္။ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာတို႕သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕ လံုးပန္းထုပ္ေနရခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေတာ္ေတာ္ခရီးေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို အုပ္စု (၄)အုပ္စု ခဲြၾကည့္မည္။ ႏိုင္ငံ တကာကို ေရာက္ေနေသာ ပညာတတ္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား အုပ္စု က ေငြေၾကးေတာင္း တင့္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေထာက္ခံသူအုပ္စု ဆီမွ ေငြေၾကး မ်ားကို လက္ခံရယူၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ဗလီမ်ားတြင္ ရွိေသာ ေမာ္လ၀ီမ်ား သို႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပို႕ေနသည္။ ထုိ႕မွတဆင့္ ပညာမတတ္ေသာ၊ ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ၊ ဗဟုသုတနည္းပါးေသာ ဘဂၤလီမ်ားကို ခင္ဗ်ာတို႕က ရိုဟင္ဂ်ာေတြ၊ ဘဂၤလီမဟုတ္ဘူးဟု ရိုက္သြင္းၿပီး ဇာတ္ခဲြသြားသည္ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဇာတ္မွသည္ နယ္ေျမေတာင္းဆိုမႈ တနည္း တိုင္းရင္းသား ေတာင္း ဆိုမႈထိ ျဖစ္လာသည္။ ထိုမွေန (၁)ပညာတတ္အုပ္စု၊ (၂)ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ အုပ္စု၊ (၃)တရားေဟာဆရာအုပ္စု၊ (၄)ျပည္သူမ်ားသို႕ ဆင့္ကဲ စီးဆင္းလာမႈကို သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

ထိုႏိုင္ငံတကာကို ေရာက္ေနေသာ ပညာတတ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား သည္ ႏိုင္ငံ တတာက ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားၿပီး တစ္ကြက္ခ်င္း၊ တစ္ကြက္ခ်င္းစီ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကို ဖန္တးီေန သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၿပီး အသက္ေမြးေန သူမ်ားကိုပင္ ေတြ႕လာရသည္။

သူတို႕ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ယူၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)ကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႕။

၂၈-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႕က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ အုပ္စု၊ သေျပေခ်ာင္းေက်းရြာမွ မသီတာေထြးကို ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ သံုးဦးက မုဒိန္းက်င့္ ၊ ပစၥည္းလုပ္ သတ္ျဖတ္သြားမႈ ဥပေဒေၾကာင္းရ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥသာျဖစ္သည္။ ဒီျပင္ ၃.၆၂၀၁၂ ရက္ေန႕က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဂါမပညတ္ထားေသာ နယ္ေျမကို ျဖတ္ေက်ာ္လာေသာ နယ္လွည့္ တရားေဟာ အစၥဘာသာ၀င္ (၁၀)ဦး အသတ္ခံရမႈသည္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)ႏွင့္ မည္သုိ႕မွ် မသက္ဆိုင္ေပ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ၈.၆.၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕ ဂ်ာေမဗလီမွ ဘုရား၀တ္ျပဳဆင္းလာသူမ်ားက ရခိုင္အိမ္မ်ားကို အၾကမ္း ဖက္ခဲ့သည္။ ခ်ိန္ကိုက္ဆိုသလို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ဘူးသီေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ဆက္တိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗလီတြင္ တရားေဟာ ဆရာမ်ားက မည္သည့္တရားမ်ားကို ေဟာခဲ့သနည္း။ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ေျဖရွင္းရမည္ကိစၥကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို အၾကမ္း ဖက္ေလာက္ေအာင္ထိ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက ညႊန္ၾကားထားသနည္း။

ရခိုင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္း သည့္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ရခိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)-လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

ဓာတ္ပံုလိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ပလူးပ်ံေအာင္ လိမ္လည္ခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳတင္ အကြက္ခ်ႀကံစဥ္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ရခိုင္သား တိုင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္ ကို ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ဥပမာ-တိဘတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ငလွ်င္ေၾကာင္းေသဆံုးသူမ်ား ကို ကူးညီေနသည့္ပံုမ်ားကို သံုးစဲြမႈအား သတိေပးရသည့္ အဆင့္ထိရွိခဲ့သည္။

ဆက္စပ္ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က အေရွ႕ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံ ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ တြင္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးေပါင္း ၂.၅သန္းကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက Genocide လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈရွိခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁၀) သန္းေလာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ စီမံကိန္းဌာန၊ ၿဗိတန္းနီးကား စြယ္စံုက်မ္း၊ ထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အယ္ဒြတ္ကေနဒီ၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီသို႕ အစီရင္ခံစာ၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း၊ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာစသည္တို႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အထင္အရွားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ အက်င့္ရွိသည့္ ဤေဒသမွ လာသူမ်ားသည္ ဤအၾကမ္းဖက္ မႈႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္လား။ (ယခုသကၠရာဇ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြက္ၾကည့္ လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၂ ႏွစ္သာရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။)

ႏိုင္ငံတကာတြင္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)-လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္ က်န္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက သနားစာႏွင့္ ဂရုဏာသက္မႈကို ေပးတတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ဒါေဖာေဒသ၊ ရ၀မ္ဒါေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဂရုဏာသက္မႈကို ရရွိခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၏ ထိမ္းသိမ္းမႈကို ရယူခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအျဖစ္ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ယခုလည္း ယင္းအကြက္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ေနသည္ကို လူ႕အခြင့္ အေရးေတာင္းဆိုခ်က္၊ Genocide စသည္တို႕ကို တြင္းတြင္းက်ယ္က်ယ္ သံုးစဲြျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေမတၱာစာ၊ ဂရုဏာစာကို ယူေဆာင္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈ ထက္ ပိုေသာ ႏုိင္ငံသားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုင္းရင္းသားထိ ေတာင္းဆိုမႈကို ပိုမို အသံက်ယ္ေလာင္းစြာ ေတာင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ မူကာ လူ႕အခြင့္အေရးျဖင့္ သာ ေကာက္ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ Network - ကြန္ယက္သည္ လူမ်ိဳးေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရး ေတာင္းဆိုမႈမွ သည္ ဘာသာေရးမိႈင္းသြင္းၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳသြားသည္ကို တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာသည္ကို သတိထား မိသည္။

Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာၿပီး ျပသာနာကို ဆဲြဆန္႔ သြားျခင္းသည္ မိမိေဒသတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားကိုပါ ရိုက္ခတ္ ဆဲြေခၚသြားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခုလည္း ၂၀၁၂၊ ဇြန္လ ကတည္းက စတင္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လာၿပီး မၿပီျပတ္ေသး။ စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို ႏိုင္ငံအႏွံတြင္ ျပဳလုပ္သြားၿပီး ဘာသာေရးအသြင္ကို ဆဲြေခၚေနသည္ကို သတိထားသင့္သည္။ ဥပမာ-မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိစၥကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ေအာ္ဟစ္မႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။

ဘာသာေရးအရ ျဖစ္ပြါးခဲ့လွ်င္ အစၥလမ္ကိုးကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပါ၀င္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရးကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစမည္။ အနီးကပ္အားျဖင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကိစၥမ်ားတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ့သေလာက္ OIC သည္ ျမန္မာ ကိစၥတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္လာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

လူဦးေရ ေပါက္ကဲြလာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနျဖစ္ေပၚ မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ၊ မီဒီယာအားကို အသံုးခ်မႈ၊ နဂိုက ေအးအတူ ပူအမွ် ေနလာၾကသည့္ ဘဂၤလီမ်ားမွသည္ ရိုဟင္ဂ်ာစိတ္ဓာတ္ ရိုက္သြင္းမႈ၊ ဦးရာဇတ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ျမန္မာျပည္ဖြား မြတ္ဆလင္မ်ား ကို ေရာေယာင္ ဆဲြေခၚမႈ၊ ျပသာနာမ်ားကို ခၾကာခဏဖန္တီးၿပီး မျပတ္ေအာင္ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ ဆြဲဆန္႕မႈ၊ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုင္းရင္း သားေတာင္းဆိုမႈ၊ သမိုင္းမ်ားကို လိမ္လည္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ ဓာတ္ မ်ားကို ဆြေပးမႈ၊ ေဒသခံမ်ားမွ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ တုန္႕ျပန္မႈ၊ နည္း လမ္းမ်ိဳးစံုတို႕ျဖင့္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)ကို ဒရိုက္တိုက္ ဆဲြေခၚ သြားေန သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ တနည္း ၂၁ ရာစု၏ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကိုင္ေပါက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ထဲတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို စနစ္က်က် က်ံဳသြင္းေခၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဤျပသာနာကို အစိုးရမွ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ႏိုင္းႏိုင္းနင္းနင္း မထိန္းႏိုင္ ပါက ႏိုင္ငံတကာမွာ အရွက္ရေစၿပီး ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ သိကၡာက်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Genocide (ဂ်ီႏိုဆိုက္)ကို ေရာက္မသြားေသးခင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ၿပီး အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေတာင္းပန္ခ်က္ = ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ က်ေနာ္သံုးစဲြသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ အၾကမ္းဖက္သမား၊ သမိုင္းလု၊ နယ္ေျမခဲြထြက္ေရးသမားျဖစ္သည္။

ဘဂၤလီဆိုသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခုျဖစ္ေနသည္က ရိုဟင္ဂ်ာ စတင္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ က်ေနာ္ သံုးစဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ တိုင္းရင္းသားမွ သည္ နယ္ေျမခဲြထြက္ေရးထိ ေနာက္ဆက္တဲြ အဓိပၸါယ္ပါသည္။

ေ၀ဟင္ေအာင္
၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃။

က်မ္းကိုး -
http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.news-myanmar.com/2013/05/hindu-genocide-in-east-pakistan.html
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007043
(ဤသတင္းအား Rakhine Citizen Journalists Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

No comments: