Friday, November 1, 2013

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားအေပၚ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္

F.31.10.2013
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ပထမေန႔ျမင္ကြင္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သံုးရက္ၾကာျမင့္မည့္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ သေဘာထားမ်ား၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ကာင္စီ (UNFC)က ခ်မွတ္ထားေသာ ဘံုသေဘာထားမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ အစိုးရက ေပးပို႔ထားေသာ လက္မွတ္ထိုးရန္ သေဘာထားမူၾကမ္းကို သံုးသပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ကိစၥရပ္အေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) တို႔ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးထားသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး ကိစၥရပ္အတြက္ အေျခခံ သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ပထမေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားက ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ UNFC ဥကၠ႒ႏွင့္ KIO ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လတို႔က အရန္သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ား၊ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို စုစည္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ တူညီေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
UNFC ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (Nationwide Ceasefire)၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး (Political Dialogue)၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အတိုင္းအတာအရ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး (National Dialogue)၊ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Union Accord) အစရွိသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္မွ တစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ အင္အားစုအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
"ဒီေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးဟာ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ၊ မ်က္ႏွာငယ္စြာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ ၀ေလာက္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ညီညြတ္မႈအားနဲ႔ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္ၾကပါစို႔။ အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔ရဲ႕ (အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္မယ့္)ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိၾကတဲ့ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတာနဲ႔အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကတိသစၥာ တည္ၾကသူမ်ားပီပီ တစ္သေ၀မတိမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကပါ"ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မွန္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးပင္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသည္သာလွ်င္ ပဋိပကၡအားလံုးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
KNU ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက KNU အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းကို သံုးသပ္ရာ၌ အေျဖမထြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ အေျဖေပၚႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
"ဒီကြန္ဖရင့္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေနအထားအရ မတူတဲ့အေပၚမွာ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ဒီေန႔ လုိလားေနတဲ့ လုိလားခ်က္ေတြ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္က ညီညြတ္ေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ ခုန ကြၽန္ေတာ္တင္ျပသြားသလုိ ညီညြတ္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ၊ နားလည္မႈယူတဲ့ ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပထ၀ီ အေနအထားမတူတဲ့ အေပၚမွာ  အျမင္ကေတာ့ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညီညြတ္ေရးကိုသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အရတည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ မတူကြဲျပားျခင္းနဲ႔ ညီညြတ္ေရးနည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ KNU က ဒီလုိပဲ ခံယူထားတယ္"ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP)၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)၊ KNU/KNLA  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ၊ တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ပအိုး၀္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အစည္းအ႐ံုး(PNLO)၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC)၊ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္(MNDAA)၊ ရခိုင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ(ANC)၊ "၀" အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(WNO)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ သမဂၢ (LDU)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF)၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA)ႏွင့္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ "၀" ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP/UWSA) ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA-ESS) အဖြဲ႕တို႔ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)
Post a Comment