Tuesday, November 26, 2013

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးရန္ ကုလသမဂၢ တိုက္တြန္း

ဘဂၤါလီ, ႐ုိဟင္ဂ်ာ, ကုလ သမဂၢ, လူ႔အခြင့္အေရး, ျမန္မာ, ရခိုင္, မြတ္စလင္
စစ္ေတြၿမိဳ႕ သဲေခ်ာင္းရြာ အနီးရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္း(ဓာတ္ပံု – ခင္ၾသ / ဧရာဝတီ)

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အဂၤါေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံမဲ့ ျဖစ္ေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) မ်ားအား ႏုိင္ငံသား အျပည့္အ၀ ျဖစ္သူမ်ားနည္းတူ တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။
အေထြေထြ ညီလာခံ၏ တတိယ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူၾကမ္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈအား ယမန္ေန႔က တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဘဂၤါလီႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္း ဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္လည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ယခု ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အထိအခုိက္မခံေသာ မလိုလားသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း သံုးထားသည့္ အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ညီလာခံတြင္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးက ကန္႔ကြက္ေျပာ ဆုိသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတခ်ိဳ႕က အခုအထိ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္”ဟု ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ(မြတ္စလင္)လူမ်ိဳး ၈ သိန္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းသူမ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား အမည္စာရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေပး ရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။
ယခင္ ျမန္မာအစုိးရမ်ား လက္ထက္က တခ်ိဳ႕ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏုိင္ငံသား ကတ္ျပား ထုတ္ေပးသည္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ေနာက္ ပုိင္း တြင္ အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားဟု ေခၚေသာ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရက ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူသည့္ စကားလံုးကို လက္မခံဘဲ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္မွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စကားေျပာဆုိ၍ ဘဂၤါလီဟုသာ ေခၚတြင္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အတုိင္းသာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရွိေၾကာင္းလည္း မၾကာခဏ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိထားသည္။
ကုလသမဂၢ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသတခ်ိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္း လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာ(ဘဂၤါလီ) မ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ ကုလသမဂၢက အလြန္အမင္းစုိးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုလသမဂၢက ျမန္မာအစုိးရ၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏၷိဌာန္ခ် လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္အေပၚ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးုေဖာက္မႈမ်ား ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး အေျခအေန ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈကိုလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလမ်ားမွ ေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာေနၿပီး လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိေနခ့ဲေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူအခြင့္အေရး အထူး စံုစမ္းေရးမႉး မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အုိေဟး ကင္တာနာ က လြန္ခဲ့သည့္ လက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားသည္။
ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံလာၿပီး ပြင့္လင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာတခုအေပၚ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခိုင္တုိင္းရင္းသူ မသီတာေထြး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ)မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း ဥကၠံ ၿမိဳ႕ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လည္း မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ားကို ႐ုိက္ခတ္လာေနေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ပဋိပကၡမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲဲ႔ ICG အပါအ၀င္ ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း သတိေပး ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
ယခု ရက္ပိုင္းတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာညိဳျပင္ ေက်းရြာ၌ ဦးေခါင္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ရခိုင္ကေလးငယ္တဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ လူသတ္မႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း အပူတျပင္း စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္ေတာ္ ရဲစခန္းမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ဦးက ထို အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး မငယ္ငယ္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ေသဆံုးသည္ကို စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိးၿငိမ္း ကလည္း အဆုိပါ မိန္းကေလး ငယ္ အသတ္ခံရသည္မွာ ၀မ္းနည္ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ ေသဆံုးရသည္ကို တိတိက်က် မသိရ ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ယခု ျဖစ္ရပ္သည္ ယမန္ေန႔က စတင္ကာ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား၍ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ပုိ၍ အရွိန္ရေစရန္ ေျပာဆုိေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ျမင့္မားလာေနသည္။
ယင္း ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မလုိလားအပ္သည့္ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ေဒသခံမ်ားအျပင္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား ကလည္း စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ မူရင္းသတင္းဌာနမ်ားတြင္ တင္ျပထားသည့္အတုိင္းသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
Post a Comment