Monday, January 27, 2014

ဒုခ်ီးရားတန္းတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ RNDP ပါတီ ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 
 
၁။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္း ဘဂၤါလီေက်းရြာတြင္ ကင္းလွည့္ေနသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း မွာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ လုပ္ႀကံတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိရာ ၄င္းမွာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးၿပီးျဖစ္သည္ ဟု ယူဆရပါသည္။

၂။ ယင္းမတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းဖ်က္ဆီးေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဟန္႔တားသူ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦးအား ဘဂၤါလီမ်ားက တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးမွာ ဘဂၤါလီမ်ား လာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ဦးေခါင္းျပတ္ရွ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက အလားတူ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ေနခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

၃။ ထိုကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈျဖစ္ရၿပီး၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း ႏွင့္ ရဲတပ္သား သန္႔ဇင္၀င္း တို႔ ၏ မိသားစုမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိရပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း မရအရ ဖမ္းဆီးၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

၄။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကိုသာမက ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုပါ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားက တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ေနရေလရာ၊ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားက နယ္ျခားလံုၿခံဳေရး ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူလံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေပသည္။

၅။ ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပိုမို ထိေရာက္အဆင့္ျမင့္သည့္ လက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ကူညီပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ကဲ့သို႔ က႑သစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔မွာ မျဖစ္မေန စဥ္းစားၾကရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေပသည္။

၆။ ဒုခ်ီးရားတန္းျဖစ္ရပ္တြင္ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကသည့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရသူ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၊ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး ႏွင့္တကြ အမွန္တရားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစာ္ကားပုတ္ခတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွတ္ယူသည္။

၇။ ထိုသတင္းမွားမ်ားကို အေၾကာင္းခံ၍ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တရားမဲ့က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္သည့္အျပင္၊ ႏွစ္ဘက္အၾကား ျပႆနာ ထပ္ျဖစ္ေစရန္ မီးေမႊးေပးသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ မလံုၿခံဳမႈခံစားေနၾကရေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အေၾကာက္တရား ပိုမိုတိုးပြားခံစားရေစမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အသက္ဆံုးရံႈးေနၾကရမႈတို႔ကို ပ်က္ရယ္ျပဳရာ ေရာက္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၈။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ လံုၿခံဳမႈထက္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အခြင့္အေရး ရရွိေရးကိုသာ သိသာထင္ရွားစြာ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေနၾကသည္ ကိုလည္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။

၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
(ဤသတင္းကို Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment