ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလာသို႔ သစ္တင္ပို႔ရန္ လာေရာက္ေသာ သစ္ဘုတ္ႏွင့္ သစ္တန္ဖိုး တာကာ ၁၃ ကုေဋႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာသည့္ သစ္စီးပြားေရးသမား ၈ ဦးအား ဘဂၤလာ ေရတပ္က နတ္ျမစ္အတြင္းမွ ၾကာသပေတးေန႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလာ နတ္ျမစ္၀တြင္ လံုၿခံဳေရးယူထားေသာ ဘဂၤလာေရတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ေဇာ္ဆိမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။
 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလာသို႔ လာေရာက္တင္ပို႔ရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သစ္ဘုတ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလာသို႔ လာေရာက္တင္ပို႔ရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သစ္ဘုတ္။ဖမ္းဆီးခံရေသာ သစ္ဘုတ္ႏွင့္ သစ္၏ တန္ဖိုးမွာ ကာလေပါက္ေစ်း တာကာ ၁၃ ကုေဋ (သန္း ၁၃၀ က်ပ္)ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလာေရတပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမႉးျဖစ္သူ ေဇာ္ဆိမ္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလာသို႔ သစ္တင္ပို႔ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ၈ ဦး အေနျဖင့္ ယခုအခါ ဘဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအတိုင္း တာခ္နာရဲဌာန၌ စစ္ေဆးခံယူေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အျပန္အလွန္တင္ပို႔ ေနျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ၅ ရက္ေန႔ ကတည္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ေလ့ရွိၾကရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလာသို႔ လာေရာက္တင္ပို႔ရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သစ္ဘုတ္မွာ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္-ဘဂၤလာနယ္နမိတ္ျခားထားသည့္ ဆတ္မာတင္ကၽြန္းအနီး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakan Times)