ဘဂၤလီ - ရခုိင္ အေရးအခမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ UN/INGO မ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ားကုိသာ တစ္ဖက္သက္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕လူထုက UN/INGO မ်ား ၇ ရက္အတြင္း ထြက္ခြာသြားေပးဖုိ႔ ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိၿပီး ထြက္မသြားပါက ေနာက္ထပ္ဖိအားတစ္ခုခုျဖင့္ ဖိအားေပးသြားမည္ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။
ယေန႔ စစ္ေတြလူထု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္။ ယေန႔ စစ္ေတြလူထု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္။
ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီကေန ညေန ၃ နာရီေက်ာ္ထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေတာင္မ်ား အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၆ ေထာင္ခန္႔က လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိခ့ဲရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိခ့ဲေၾကာင္း ရခုိင္လူမႈကြန္ယက္၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္ သူလည္းျဖစ္သူ ေဒၚညိဳေအးက ေျပာသည္။
" က်မတုိ႔ ေစတနာနဲ႔ ေမတၱာနဲ႔ သတိေပးထားတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ အလုပ္လုပ္တတ္တ့ဲသူေတြက စုေဝးၿပီးေတာ့ အႀကံေပးၿပီးေတာ့ ထြက္သြားပါလုိ႔ ေျပာထားတာကုိ ထြက္မသြားဘဲနဲ႔ အုံၾကြလာတ့ဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈမ်ားလာတ့ဲအခါ သူတုိ႔ရဲ႕ ႐ုံးခန္းေတြ၊ ေစာ္ကားခံရတာေတြ၊ တုိက္ခုိက္ခံရတာ ေတြရွိလာၿပီဆုိရင္ က်မတုိ႔ အျပစ္မဟုတ္ဘူး။ က်မတုိ႔ကေတာ့ ၇ ရက္ျပည့္တာနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ ေပါင္းစုံ အစည္းအေဝးထုိင္မယ္။ အဲဒါကမွတစ္ဆင့္ က်မတုိ႔ ဘာလုပ္သင့္သလဲ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ထပ္မံၿပီး ဖိအားတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဖိအားေပးသြားပါမယ္။ " ဟု ဆုိသည္။
စစ္ေတြလူထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ " ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ White Card ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုံၿခံဳဖုိ႔ အစီအမံမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ တရားမဝင္ ဘဂၤလီမ်ားအား ဘက္လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား က်ဆုံးပါေစ၊ UN/INGO မ်ား အလုိမရွိ၊ MSF (AZG) ၇ ရက္အတြင္း ထြက္သြားေပးရန္။ " စေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ခ့ဲၾကသည္။
အလားတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္လူထုမွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဘူးသီးေတာင္ RNDP ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ဆုိသည္။
UN/INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ MSF (AZG) အဖြဲ႕ကုိ လက္ခံထားရွိၾကေသာ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေငြတစ္ခု တည္းကုိ မၾကည့္ဘဲ မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ႐ႈ႕ေထာင့္ကၾကည့္ကာ အိမ္ငွားရမ္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔ ေဒၚညိဳေအးက တုိက္တြန္းထားသည္။
ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနၾကသူမ်ား။ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနၾကသူမ်ား။
မၾကာေသးခင္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကင္းေစာင့္ေနသည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟုဆုိကာ ဘဂၤလီ ၃၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခ့ဲၿပီး ၁၀ ေက်ာ္ကုိ AZG က ေဆးကုေပးခ့ဲသည္ဟု လိမ္လည္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ယင္းကိစၥကုိ ျပည္နယ္အစုိးရဖက္မွလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းလည္းမရွိ၊ ဘဂၤလီမ်ားလည္း ေသဆုံးမႈမ်ားမရွိဟု ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ထားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ၌ ညအခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ထုိမီးေလာင္မႈသည္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလီမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိခ့ဲၿပီး၊ အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မွန္တြင္ ဘဂၤလီမ်ားက IDP ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥမ်ား ရယူလုိေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္အိမ္ကုိ မီး႐ႈိ႕ကာ တမန္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသလုိ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း ေျပာဆုိၾကသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakan Times)