Tuesday, February 4, 2014

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အဓိကဆိုက္ေရာက္ေသာ ဘဂၤလာ ဆိပ္ကမ္းတခုမွ တာကာ ၇၃၅၂၁၀၅၈ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို လက္ခံေနေသာ ဘဂၤလာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းတခုက ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ အေကာက္အခြန္မွာ တာကာ ၇၃၅၂၁၀၅၈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
နယ္စပ္ဂိတ္။ နယ္စပ္ဂိတ္။
ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳႏွင့္ ၇၉ ကီလိုမီတာ ေ၀းကြာေသာ တာခ္နာၿမ့ိဳနယ္ ဆိပ္ကမ္းမွ ယခုႏွစ္ပထမဆံုးလတြင္ ယင္းေငြအား ေကာက္ခံရရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဘဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြထက္ ပိုမိုရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းတာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။
ယင္းအေကာက္အခြန္မွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးသမားမ်ား တင္ပို႔ၾကေသာ အ၀တ္အထည္၊ ဆံပင္၊ သစ္၊ ငါးစိမ္းငါးေျခာက္၊ ကၽြဲႏြားအေရခြံ၊ ေဆး၊ အယ္လူမီနံယံႏွင့္ တျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြကို ဆိပ္ကမ္းအေကာက္ဌာန၏ ကာစတင္ လစဥ္စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္ ၂၉၁ ခုအရ လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ဘဂၤလာမွ ျမန္မာသို႔ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက တာကာ ၂၁၂၁၉၆၇၇ တန္ဖိုးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ လူဦးေရထူထပ္မႈမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၃ တြင္တည္ရွိေနၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ စားကုန္မ်ားကို အဓိထား အားကိုးေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakan Times)
Post a Comment