ႏုိင္ငံတကာ အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ႀကဳိတင္သိရွိထားသင့္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဦးေအးေမာင္က ANP ဗဟုိရုံးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
ANP ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ရုံးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားေနပုံ။ ANP ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ရုံးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားေနပုံ။
" က်ေနာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ လက္ခံတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအားလုံးက လက္ခံတယ္။ ဒီ အုိင္အန္ဂ်ီအုိေတြ၊ အန္ဂ်ီအုိေတြ ယူအန္ေအဂ်င္စီ အားလုံးက ကမၻာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ရွိမယ္။ ပန္းတုိင္ရွိမယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေပၚလစီလမ္းေၾကာင္းက အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဘာင္ထဲကပဲ သြားရမယ္။ အဲဒီေဘာင္ထဲကသြားဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက တည့္မတ္ေပးရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တည့္မတ္ေပးရမွာျဖစ္သလုိ ျပည္နယ္အစုိးရကလည္းပဲ တည့္မတ္ေပးရမယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေပၚလစီ၊ အုိင္အန္ဂ်ီအုိတစ္ခုရဲ႕ ေပၚလစီပဲထားပါေတာ့။ ဒီေပၚလစီဟာ အစုိးရနဲ႔ MOU လုပ္ရတယ္။ အဲေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘာရွိလဲ ဒါကုိ အစုိးရသိရမယ္။ ျပည္နယ္အစုိးရသိရမယ္ "
ထုိ႔ျပင္ လူထု အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေအာင္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတုိ႔က ဖန္တီးေပးႏုိင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုေတာင္းဆုိတုိင္း၊ လူထု ဆႏၵရွိတုိင္း အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထုိက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ယခုလုိ ဆက္ေျပာသည္။
" လူထု ေတာင္းဆုိတုိင္း၊ လူထု ဆႏၵရွိတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ဟုတ္မဟုတ္ မွန္မမွန္ဆုိတာ အစုိးရဟာ သုံးသပ္ေပးရမယ္။ ထုတ္ျပန္ေပးရမယ္။ အဲသလုိ ထုတ္ျပန္ေပးရုံမကဘူး ဒီအုိင္အန္ဂ်ီအုိ အန္ဂ်ီအုိေတြရဲ႕ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကုိလည္း လူထုကုိ အသိေပးရမယ္။ ပုိက္ဆံက သန္း ၁၀၀ ရွိတယ္။ သန္း ၈၀ ကုိ ကုိယ္တုိ႔အတြက္ သုံးၿပီးကာမွ သန္း ၂၀ ေလာက္နဲ႔ လူထုကုိ ျပန္ၿပီး ေခၽြးသိပ္တာ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံဘူး။ အဲေတာ့ အုိင္အန္ဂ်ီအုိ တစ္ခုဟာ mission ရွိတယ္။ သူ႕ရဲ႕ Goal ဆုိတာ ဘာလဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပရမယ္။ အစုိးရကလည္း ဒါကုိ လက္ခံရမယ္။ လက္ခံခဲ့လို႔ ရွိရင္ အစုိးရရဲ႕ ေပၚလစီအတုိင္း သူသြားရမယ္။ သြားတဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းဟာ ဘာဘာညာညာ ဆုိတာ လူထုသိေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပရမယ္ "
၎အျပင္ အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ မည္မွ် အက်ဳိးရွိႏုိင္မည္၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ မည္မွ် အသုံးျပဳမည္ စသည္တုိ႔ကုိပါ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ခ်ျပေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအေနျဖင့္လည္း အစုိးရ၊ ျပည္သူ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သြားမွသာလွ်င္ အစုိးရသည္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားသည္လည္းေကာင္း မွ်တစြာျဖစ္လာမည္ကုိလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)