ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းအား လက္မခံဟု သပိတ္ ေမွာက္ထားျခင္းကို ယေန႔ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ သပိတ္မ်ားအားလုံးကုိ လွန္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ဆုိသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံး သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲေသာ ရပ္ကြက္။ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံး သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲေသာ ရပ္ကြက္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ခုိး၀င္ဘဂၤလီမ်ားအား ေကာက္ခံရာတြင္ လူမ်ိဳးအမည္၌ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္အား ေကာက္ခံသြားမည္ဆုိျခင္းကုိ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားက သေဘာတူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ သန္းေခါင္စာရင္းအား သပိတ္ေမွာက္ထားခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔ ညေနပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤါလီ သန္းေခါင္စာရင္း နာမည္လိမ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ (စစ္ေတြ) တုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အစုိးရဘက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳပါဟု တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ သပိတ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ လက္ခံရန္ သပိတ္ကုိ ျပန္လွန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚညိဳေအးက ေျပာသည္။
" အန္တီတုိ႔ သပိတ္ေကာ္မတီနဲ႔ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီတုိ႔ မေန႔က ညေနပုိင္းမွာ ေတြ႔ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ႀကီးကေျပာတယ္ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ကုိ မေကာက္ခံပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အန္တီတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုတ္နဲ႔ေျပာတာကုိ မလုိပါဘူး။ စာနဲ႔ထုတ္ျပန္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ဖက္ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ကုိ လက္မခံပါလုိ႔ စာထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္တီတုိ႔ ေကာ္မတီကလည္း သပိတ္ကုိ လွန္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ သန္ေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ခံသြားပါမယ္။ " ဟု ေဒၚညိဳေအးက ဆုိသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား တာ၀န္လႊဲအပ္ခံထားရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ကုိယ္စား အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာ္ယဥ္ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးကာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္္ေစာင္ကုိ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္စာေစာင္၏ အပုိဒ္ (၃) တြင္ " ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖ်က္သမားမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးအမည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ လက္မခံပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ " ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုတ္အားျဖင့္ဆုိေစကာမူ၊ စာႏွင့္ထုတ္ျပန္ေစကာမႈ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေနခ်ိန္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ကုိ ေကာက္ခံထားပါက သပိတ္ကုိ ဆက္လက္ေမွာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအစီရင္ခံစာကုိလည္း ဤေကာ္မတီအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မေပးပါက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေသာ သူမ်ားထံမွ ေမးျမန္းကာ ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚညိဳေအးက DNJ သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)