Wednesday, July 9, 2014

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပုစၦာမ်ားႏွင့္ ရခိုင္တို႔၏သေဘာထား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေမာင္ေမာင္အုန္း, ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္, ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္, ဘဂၤါလီ လူမ်ိဴး, ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ
ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းအတြက္ ေျဖရွင္းရမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားၿပီး ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲႏိုင္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္းေရးသာမက ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ အေရးကိစၥမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ရခိုင္အေရးကို စိတ္၀င္စားေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားက တူညီေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုသာရွိသည္။ ထိုေမးခြန္းသည္ကား “ရခိုင္ ပဋိပကၡကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ”ဟူသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္လူထု ႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုၾကားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ ေစေရးအတြက္ ရခိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳထားေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိ ေနသည္။
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးပါက မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆို ေသာ ေမးခြန္းကိုမူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အေျဖ မေပးႏိုင္ေသးေပ။
ထို႔ျပင္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးျပႆ     နာ၊ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးျပႆနာ၊ မၾကာမၾကာထိ ေတြ႔ေလ့ရွိေသာ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စု ၾကား ျပႆ     နာရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြား ေနသည့္ ျပႆနာတို႔ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္၏ ပုခံုးေပၚသို႔ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္က် ေရာက္လာေနသည္။ ထိုထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထုတ္ယူလွ်က္ရွိေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ မေက် လည္မႈမ်ား ကလည္း ၎၏သက္တမ္းတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး တစ္ၿပိဳင္တည္း ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဟန္ ခ်က္ညီညီ ထိန္းညိႇသြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားဖူးသည္။
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သန္းကို အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုေလသည္။
လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္း၊ ပုဏၰားကၽြန္း စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ငပလီကမ္းေျခေဒသ ဟိုတယ္စီမံကိန္းမ်ား ကိုလည္း သူတာ၀န္ယူရမည့္ သက္တမ္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရေပဦးမည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္က အခုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားအနည္းဆံုးျဖစ္တယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမင့္တက္သြားမယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ၎တာ၀န္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ ေျပာခဲ့ သည္။
ထိုပုစၦာမ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းကာလအတြင္း မည္သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ဆို သည္ကေတာ့ အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္ ေစာလြန္းေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က ရခိုင္ျပည္အေရး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ္လို႔မထင္
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ပထမေခါင္း ေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္လိုပဲေျဖ ရွင္းမယ္ေျပာေျပာ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ေျပာေျပာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ပံ႔ ပိုးေပးမွသာလုပ္ႏိုင္မယ္။ ဒီ ျပႆနာေတြကို သူေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ေႂကြးေၾကာ္ထားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သိပ္မထင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာအသီးသီးကို အကုန္အစင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပမယ့္ အစပ်ဳိး ႏိုင္ခဲ့ရင္ လမ္းစေဖာ္ ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရမွာေပါ့။ ဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရကိုလည္း ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့သြားလိမ့္မယ္။ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားတာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ က လက္ခံထားရတာကိုး”ဟု ဆိုေလသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္သလဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါ တီ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ဦး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးတို႔ လည္း ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းမရွိ ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္၀န္ခံထားသည္။
“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး”ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာၿငိမ္းက ေျပာသည္။
ရခိုင္ပါတီ၀င္ေတြ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာ
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တိုင္းရင္းသားပါတီ ျဖစ္ေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကရခိုင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွေမာင္တင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရမည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေၾကညာ ခ်က္သည္ တစ္ပတ္မွ် ပင္သက္တမ္းမရွိ ခဲ့ေပ။
ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ပါတီ၀င္မ်ားသည္ တစ္ပတ္ အတြင္းသေဘာထားႏွင့္ ေျပာစကားမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
“သမၼတႀကီးက အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္အျဖစ္အသံုးမျပဳသင့္ဘူး။ တိုင္းရင္း သား ေဒသေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒီလိုခန္႔အပ္လာရင္ အစဥ္အဆက္ျဖစ္သြားမွာစိုးတယ္” ဟု ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ သမၼတ အႀကံေပးေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာနမ္ဘီးယားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကိစၥမ်ား တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ရခိုင္အင္အားစုအဖြဲ႔မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ ႏွစ္ရက္ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ တစ္ပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာပါတီမူ၀ါဒ ရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က “ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္စစ္တပ္မွလာတယ္ ဆိုတာကို ေခတၱေမ့ထားပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးအတြက္ ေရွး႐ႈပါ”ဟု ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံ ျခင္းမရွိဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္သြားမယ္”ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚထားရွိေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ရခိုင္ေဒ သျပည္သူမ်ားအတြက္ နားလည္ရခက္ေသာပုစၦာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ သည္။ အရပ္သား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး မည္သို႔အေျဖထုတ္မည္ကို ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားတိုင္း စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္-  Mizzima)
Post a Comment