Wednesday, February 4, 2015

၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္း အေပၚ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ကန္႕ကြက္

statement-of-anp-on-3-feb
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕က က်င္းျပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္  ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵမဲထည့္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္ကို စိစစ္ေနသည့္ အျဖဴေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ေၾကျငာခ်က္တြင္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို အဓိက ေဖာ္ျပထားသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ရည္ရွည္ အက်ိဳးကို မၾကည့္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ပြဲ အႏိုင္ရရွိေရးကိုသာ ေရွ႕ရႈ လုပ္ေဆာင္ေသာ ညံ့ဖ်င္းနိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမည္ခံမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ားအေရးသည္ ဤမွ်ၾကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သုိ႕ပင္ဆံုးျဖတ္ေစကာမူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေနျဖင့္ အျဖဴကတ္ကိုင္ေဆာင္ေသာ ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား မဲေပးခြင့္ မရရွိေရးနဲ႕ ပတ္သက္၍ မေလွ်ာ့စတမ္း တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူရည္ တည္ျပီး ကန္႕ကြက္မဲ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤအေရးတြင္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက ျမန္မာ ျပည္တရပ္လံုးကိုလည္း တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာင္ ေရးသားထားသည္။
အလားတူ ၀ိႈကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳသည့္အေပၚ နာမည္ၾကီးသတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ Eleven Media Group မွလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
Eleven Media Group ၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ဆဲ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင့္ဆံုး အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးခြင့္ ေပးအပ္ျခင္းမွာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သြယ္ဝိုက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႕  နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တဆင့္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အေျမာက္အမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တို္င္းရင္းသားမ်ား၏ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးႏုိင္ခြင့္အား ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား၏ ဆႏၵမဲ မ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုကဲ့သို႕ အျဖဴကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳသည့္အေပၚ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေျမပံုျမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႕ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကလည္း သူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ “ဤျဖစ္ရပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား တည္တ့ံေရးအတြက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိ ကုိယ္သာ ဖန္တီးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်က္ျပလုိက္ေသာ သာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။
အလားတူ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသာပြင့္ကလည္း သူ၏ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ “ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံလ်က္ သန္ေကာင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့ေသာ ၀ိႈက္ကတ္သူ ကုလားမ်ားကို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းသည္ မိမိေထြးထားေသာ တံေတြးကို ျပန္လည္ေကာက္ယူ မ်ိဳခ်ရာေရာက္ေနေၾကာင္း သိရွိသင့္၏” ဟု ေရးသားထားသည္။
ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႕တြင္ ၀ိူကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူ ဘဂၤါလ ီလူမ်ဳိးမ်ား ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဘရွိန္၊ ေဒၚခင္ေစာေ၀၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႕မွ မဲေပးခြင့္ မရရွိေရး အတြက္ ကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီမွ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ဦးေရႊေမာင္၊ “၀”ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ မိုင္းလားကိုယ္ စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ဆံုး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူ ၃၂၈ ဦး၊ ကန္႕ကြက္သူ ၇၉ ဦး၊ ၾကားေနသူ ၁၉ ဦး ရွိခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)
Post a Comment