ရခုိင္ျပည္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တေက်ာ့ ျပန္ပဋိပကၡတြင္ အစိုးရမွ ပဋိပကၡအတြင္း ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္သူ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား (၄) ဦးမွာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံၿပီး မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္တုိင္းရင္း အမ်ိဳးသား(၄)ဦး မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာစဥ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ရခုိင္တုိင္းရင္း အမ်ိဳးသား(၄)ဦး မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာစဥ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္
အဆိုပါ ပဋိပကၡတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္အမ်ိဳးသား (၁၇) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယခုလ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ဦးေစာလွေအာင္(ၾကက္ေစ်းရပ္ကြက္)၊ ဦးထြန္းယဥ္(ၾကက္ေစ်းရပ္ကြက္)၊ စံသိန္းေက်ာ္(ေက်ာက္ရာဇ္ေကရပ္ကြက္)တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
" က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးသြားတာကေတာ့ ခုိး၀င္ဘဂၤလီေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္တာမွာ ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္တုိက္သူဆုိၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဖမ္းဆီးတာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳမႈႏွင့္ မီး႐ိႈ႕တာေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္တယ္လုိ႔ေျပာၿပီး အဖမ္းခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ ဦးလွေစာေအာင္က ေျပာသည္။
ဖမ္းဆီးခံ(၁၇)ဦးမွာ မီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳမႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္လာသူ ဦးလွေစာေအာင္က ဆိုသည္။
" ျပန္လြတ္လာတာကုိေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္လြတ္လာတာကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သူ/သားေတြက တခဲနက္ႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကုိ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဂုဏ္ေလးဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္လြတ္လာေပမယ့္ မလြတ္ဘဲက်န္ေနခ့ဲၾကတ့ဲ ရခုိင္သူရဲေကာင္းေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ လုံး၀ကုိ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ " ဟု ဆက္လက္ၿပီး ဦးလွေစာေအာင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ စစ္ေတြအက်ဥ္ေထာင္အတြင္း၌ က်ခံခ့ဲရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာစဥ္မွာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက စုေပါင္းကာ လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္က ႀကိဳဆိုခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသား(၄)ဦးအား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သူ/သားမ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိေနစဥ္မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသား(၄)ဦးအား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သူ/သားမ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိေနစဥ္