ရခိုင္စာကို ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔ သင္ယူႏိုင္ရန္ ရခိုင္စာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီက မတ္လမွစ၍ ေဆြးေႏြး ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း စသည့္ အတန္းသံုးတန္းအတြက္ သင္ရိုးမ်ားကို ဧၿပီလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။
ရခိုင္စာကို ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔ သင္ယူႏိုင္ရန္ ရခိုင္စာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးေနစဥ္ရခိုင္စာကို ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔ သင္ယူႏိုင္ရန္ ရခိုင္စာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးေနစဥ္
ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို မတ္လ ၆ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း မူလတန္းသင္ရိုးမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္း သင္ရိုးမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။
" ပထမေဆြးေႏြးပြဲက ေဆြးေႏြးျပဳစုေပးလိုက္တဲ့မူၾကမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ခ်ေပးထားခဲ့တယ္။ ခ်ေပးထားတဲ့ အေပၚမွာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းကိုဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ သင္ရိုးမူၾကမ္းအားလံုးကိုေတာ့ ၃ ရက္အတြင္းမွာ အၿပီးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၌ က်င္းပရာ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္က ရခိုင္စာသင္ရိုး၀ိုင္း၀န္း ေရးဆြဲေပးၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္း သင္ရိုးမူၾကမ္းမ်ားကိုလာမည့္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ အၿပီးသတ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ မူေခ်ာကိုေတာ့ ဧၿပီလကုန္မွာ အားလံုးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဦးေဇာ္၀င္းႏိုင္က ဆိုသည္။
ယခုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၆ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ နယ္မွစစ္ေတြသို႔ လာေရာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ- ေနေဇာ္(သံတြဲ))