ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး ေကာ္မတီမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေကာက္ျခင္းကို အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာခ်ေရးအတြက္ ေက်းရြာရွိ လူငယ္မ်ား စံနမႈျပ အိတ္လုိက္ေကာက္ေနစဥ္။ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာခ်ေရးအတြက္ ေက်းရြာရွိ လူငယ္မ်ား စံနမႈျပ အိတ္လုိက္ေကာက္ေနစဥ္။
" ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ဆိုးႀကိဳးေတြ ရလာႏိုင္တာကို ရြာသားေတြ သိဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ အသိပညာေပးမႈေတြလုပ္ပါတယ္၊ ရြာသားေတြက ၾကြပ္ၾကြပ္ အိတ္အသံုးျပဳၿပီးတဲ့အခါမွလည္း စည္းစနစ္တက်နဲ႔ အသံုးျပဳ လြင့္ပစ္လာၾကဖို႔နဲ႔ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာက လူငယ္မ်ားေတြက စံျပအေနျဖင့္ စတင္ျပဳလိုက္တာျဖစ္တယ္။ " ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေကာက္ အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ေနသူ ေဒၚစိုးစိုးေဌးက ဆိုသည္။
အဆိုပါ အဖြဲ႔တြင္ လက္ရွိ လူငယ္မ်ား ၂၀ ခန႔္ရွိၿပီး ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အျပင္ ေက်းရြာသန္႔ရွင္းေရးအျဖစ္ အျခားအမႈိက္မ်ားကိုလည္း ေကာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
" ရြာမွာက ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာပါတယ္၊ သံုးၿပီးတဲ့ ပလစတစ္ကို ေခ်ာင္းထဲကို ပစ္ခ်ၾကတယ္၊ ပလစတစ္ေတြမ်ားလာေတာ့ ေခ်ာင္းမွာ ပိတ္ဆို႔လာတဲ့အတြက္ မိုးရာသီတိုင္းမွာ ေရႀကီးတဲ့ဒဏ္ကို ခံရပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ႏြမ္းလာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက ေက်းရြာရွိ လမ္းေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွ လြင့္ပစ္ထားတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြကို လိုက္ေကာက္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ရြာျပင္မွ ေျမက်င္းတူးၿပီး ရရွိလာတဲ့ ပလစတစ္ေတြကို ျမဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။ " ဟု ေကာ္မတီမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေကာက္ေသာ အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္သူ ေဒၚစိုးစိုးေဌးမွ ေျပာသည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕ႀကီး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံ ထဲတြင္ နံပါတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲ၌ ပါဆယ္ထုပ္ပုိးသည့္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဖာ့ဘူးမ်ားေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
လူစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ပလစတစ္၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မ်ိဳးစံုတုိ႔ျဖင့္ ထုပ္ပုိးေနၾကၿပီး အဆုိပါ ပလစတစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ " ပလတ္စတစ္ ဆုိက္ဇာ " ဆိုသည့္ ဓာတ္ႏွင့္ " စတုိင္းရင္း " ဟူေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားမွာ အပူဓာတ္၊ ဆီပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ အစားအေသာက္ အတြင္းေပ်ာ္၀င္ၿပီး စားသံုးရာမွာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ- ဇင္ကီး)