လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္က ပဋိပကၡတစ္ခုေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ Consortium Danish NGOs (CDN) က အိမ္သာတြင္းမ်ားကုိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ ကြန္ကရစ္ေခြ(၅)ေခြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကြန္ကရစ္ေခြ(၂)ေခြျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဒုံးတုိက္ကြင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္သာမ်ားမွာ ဝါးေခြမ်ားက ကြန္ကရစ္ေခြမ်ား၏ အေလးကုိ မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္သာတြင္းမ်ား ၿပိဳပ်က္စီးသြားပုံ။ ဒုံးတုိက္ကြင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္သာမ်ားမွာ ဝါးေခြမ်ားက ကြန္ကရစ္ေခြမ်ား၏ အေလးကုိ မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္သာတြင္းမ်ား ၿပိဳပ်က္စီးသြားပုံ။
မိုးတြင္း၌ ေရမဝင္ရေအာင္၊ ဝမ္းေရာဂါ မျဖစ္ပြါးရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အိမ္သာအေဟာင္းမ်ားကို
CDN ၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ သတ္မွတ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေခြ(၅)ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
" က်ေနာ္တုိ႔ ဒုံးတုိက္ကြင္းမွာဆုိရင္ အိမ္သာအေဟာင္းေတြကုိ ကြန္ကရစ္ေခြ ငါးေခြနဲ႔ေဆာက္ေပးမယ္ဆုိလုိ႔ေျပာၿပီး တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ေခြနဲ႔ပဲေဆာက္ေပးပါတယ္။ အဲဒီ CDN က အိမ္သာေဟာင္းျဖစ္တ့ဲ ဝါးတြင္းအိမ္သာအေပၚမွာပဲ တင္ထားတယ္။ လူေတြမျမင္ရေအာင္လုိ႔ ေျမဖုံးထားခ့ဲပါတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး မုိးတႀကိမ္ရြာတာနဲ႔ ေျမကေပ်ာ္သြားတာေပါ့။ ဆုိေတာ့ ဝါးေခြေတြက ကြန္ကရစ္ေခြအေလးကုိ မခံႏုိင္တာနဲ႔ ၿပိဳက်လာတယ္။ ပုိက္ေတြ ျပဳတ္ထြက္သြားတယ္။ မုိးမ်ားမ်ားရြာတာနဲ႔ အိမ္သာေတြ အားလုံးပ်က္စီးသြားမယ့္ အေျခအေနရွိေနပါတယ္။ " ဟု စစ္ေတြၿမိဳရွိ ဒုံးတုိက္ကြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဒုံးတုိက္ကြင္း ဒုကၡသည္ခစန္းတြင္ အိမ္သာ (၆၀)လုံးရွိၿပီး လက္ရွိမွာ ဝါးေခြမ်ားက ကြန္ကရစ္ေခြမ်ား၏ အေလးကုိ မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ (၁၀)လုံးမွာ ပ်က္သြားၿပီး က်န္အိမ္သာမ်ားမွာလည္း အားလုံးနီးပါး ရြဲ႕ေစာင္းလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ဝါးေခြမ်ားက ကြန္ကရစ္ေခြမ်ား၏ အေလးကုိ မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္သာတြင္းမ်ား ရြဲ႕ေစာင္းေနပုံ။ ဝါးေခြမ်ားက ကြန္ကရစ္ေခြမ်ား၏ အေလးကုိ မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္သာတြင္းမ်ား ရြဲ႕ေစာင္းေနပုံ။
" အိမ္သာေတြကုိ ကြန္ကရစ္ေခြ ႏွစ္ေခြနဲ႔ ေဆာက္ေပးထားတာဟုတ္ မဟုတ္ဆုိတာကုိ Watch အဖြဲ႔လုပ္ၿပီးေတာ့ တူးေဖာ္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီဟာေတြကုိ မုိးရာသီနီးေနၿပီျဖစ္တ့ဲအတြက္ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ " ဟု ၄င္းဒုကၡသည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
မိုးရာသီ ဝမ္းေရာဂါ မျဖစ္ပြါးရေအာင္ႀကိဳတင္ စီစဥ္မႈရွိေသာ္လည္း အျခားရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာဇီရြာစက္႐ံုစု ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ မင္းဂံစဒုကၡသည္ခန္းမ်ားတြင္ ရွိသည့္ အိမ္သာတြင္းမ်ားကို အခုအခ်ိန္ထိျပဳျပင္မႈမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္သာတြင္းမ်ားမွာ ျပည့္လွ်ံလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
UN/INGOs မ်ားက ဘဂၤလီဒုကၡသည္ စခန္းႏွင့္ ရခုိင္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ တူညီသည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ရခုိင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ ရခုိင္ CSO အဖြဲ႔မ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔လုိမ်ိဳး Capacity ရွိရွိႏွင့္ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ရခုိင္ CSO အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ေျပာသည္။
ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားက ၄င္းအိမ္သာမ်ားကုိ UN/INGOs အဖြဲ႔မ်ားမွ အခ်ိန္မီ အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳျပင္ၾကသလဲဟု ေဝဖန္ေျပာဆုိထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြါးပါက တစ္ၿမိဳ႕လံုးကူးစက္သြားႏိုင္သည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
CDN မွ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ေခြ(၅)ေခြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အိမ္သာတြင္း ပုံစံ။CDN မွ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ေခြ(၅)ေခြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အိမ္သာတြင္း ပုံစံ။
ရခိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ CDN မွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္အိမ္သာတြင္းမ်ား စာရင္း။
၁) ဒံုးတိုက္ကြင္းစခန္း အေဆာင္ - ၂၀ လံုး အိမ္သာ ၆၀ လံုး ကြန္ကရစ္တြင္း ၆၀- တြင္း
၂) ေဘာလံုးကြင္းစခန္း အေဆာင္ - ၇ လံုး အိမ္သာ ၂၁ လံုး ကြန္ကရစ္တြင္း ၂၁- တြင္း
၃) မိုးေလဝသကြြင္းစခန္း အေဆာင္ - ၁၅ ေဆာင္ အိမ္သာ ၄၅-လံုး ကြန္ကရစ္တြင္း ၄၅ - တြင္း
စုစုေပါင္း အိမ္သာအေရ အတြက္ = ၁၂၆ လံုး တြင္းေပါင္း ၁၂၆ - တြင္း
စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ အသံုးျပဳရမည့္ ကြန္ကရစ္ေခြေပါင္း - ၁၂၆ တြင္း x ၅ ေခြ ၁တြင္းႏွဳန္း = ၆၃၀ ေခြ
CDN မွ ၁တြင္း ၂ ေခြႏႈန္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကြန္ကရစ္ေခြေပါင္း - ၁၂၆ x ၂ = ၂၅၂ ေခြ
CDN မွ လိမ္လည္ျဖတ္စားခဲ့သည့္ ကြန္ကရစ္ေခြေပါင္း - ၁၂၆ တြင္း x ၃ ေခြ = ၃၇၈ ေခြ
တစ္ေခြ၏ ကာလေပါက္ေစ်း တန္ဘိုး = ၁၅၀၀၀ က်ပ္
စုစုေပါင္း CDN မွ အလြဲသံုးစားျပဳသည့္ တန္ဘိုးေငြက်ပ္ေပါင္း - ၃၇၈ ေခြ x ၁၅၀၀၀ က်ပ္ = ၅၆၇၀၀၀၀ က်ပ္
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ- မိုးေဇာ္)