ရခုိင္ျပည္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ဆင္းကဒ္မ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္၊ ရြာအႀကီးအငယ္အလုိက္ မဲႏႈိက္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆင္းကဒ္။ (ဓါတ္ပုံ - အင္တာနက္)ဆင္းကဒ္။ (ဓါတ္ပုံ - အင္တာနက္)
လမုၿခီေက်းရြာအုပ္စု သရက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ဆင္းကဒ္ ၈ ကဒ္ရရွိၿပီး ၄င္းဆင္းကဒ္မ်ားကုိ မဲႏႈိက္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးခ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ စီ ေပးခ့ဲရေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္း ရြာသားျဖစ္သူ ဦးစံလွဘုိမွ ေျပာသည္။
" ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္၊ ရြာအႀကီးအငယ္လိုက္ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သရက္ေခ်ာင္းရြာဆိုရင္ လမုၿခီေက်းရြာအုပ္စုမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ လမုၿခီေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာပါတဲ့ ရြာက ၆ ရြာ ရွိပါတယ္။ တစ္ရြာကုိ တစ္ကတ္စီ ေပးပါတယ္။ ဖုန္းကဒ္လိုခ်င္တဲ့ သူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဆီမွာ သြားေလွ်ာက္ရပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးကေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိ ၃၀၀ က်ပ္စီ ေပးရပါတယ္။ နာမည္ရယ္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေတြရယ္ ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔ မဲႏႈိက္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက ရြာသူ၊ ရြာသား ၇၀ ေလာက္က မဲႏႈိက္ၾကပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္အား မဲႏႈိက္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာသားတစ္ဦးမွ မွတ္ပုံတင္ မယူလာခ့ဲမိေသာေၾကာင့္ မဲႏႈိက္ခြင့္မရရွိဘဲ မွတ္ပုံတင္ပါရွိသည့္ အျခားတစ္ေယာက္က မဲႏႈိက္ခြင့္ရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ယခု မဲႏႈိက္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲမေပါက္လုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ျပန္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေျမပုံေက်းရြာအုပ္စုတြင္လည္း ဆင္းကဒ္ ၈ ကဒ္ရရွိၿပီး ၆ ကဒ္ကုိ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအား မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ ၂ ကဒ္ကုိ ေျမပုံစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ သုဓမၼာေက်းရြာမွ မဲေပါက္သြားခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါရြာ၏ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ မျမင့္ျမင့္ေအးမွ ေျပာသည္။
" ေျမပုံ ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ကေတာ့ ၆ ကဒ္ က်ပါတယ္။ ေျမပုံအုပ္စုမွာေတာ့ ၆ ရပ္ကြက္ခြဲၿပီးေတာ့ တစ္ရပ္ကြက္ကို ၁ ကဒ္စီေပးပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ေျခာက္ကဒ္စလုံးကို မဲႏႈိက္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ၁ ကဒ္ကို တစ္ရပ္ကြက္လုံးက မဲႏႈိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲလိပ္ေတြကို အိုးထဲမွာထည့္ၿပီး ရြာထဲက ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ႏႈိက္ခိုင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လူအမ်ားေရွ႕မွာ မဲေပါက္တဲ့သူေတြကို ေၾကညာေပးပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
ဆင္းကဒ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးသည္မွာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕အတြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လမုၿခီေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး က်ပ္ ၃၀၀ ေပးရၿပီး ေျမပုံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး မေပးရေၾကာင္း သိရသည္။
၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္မ်ားအား ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ရွိ ေျမပုံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၈ ကဒ္၊ လမုၿခီ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၈ ကဒ္၊ ငရံ႕ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၈ ကဒ္ႏွင့္ တိုးၾကားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပထမအႀကိမ္ ၁၀ ကဒ္ႏွင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၃ ဒတ္ ျဖန္႔ခ်ိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ားအား က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (အမ္အီးစီ)၏ CDMA ဆင္းကဒ္အေရအတြက္ ၁ သန္းအဆင္သင့္ရွိၿပီး တစ္လလွ်င္ ဆင္းကဒ္ ၃ သိန္းခန္႔ေရာင္းရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ရလွ်င္ ရသလို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes၊ ေရးသားသူ- ျမတ္ႏိုးခင္)