Wednesday, August 14, 2013

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ GSM ႏွင့္ UMTS တစ္သန္း တိုးခ်ဲ႔တပ္ဆင္မည္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးတြင္ GSM ႏွင့္ UMTS စနစ္ တစ္သန္းတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းက ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားသည္။

ဒု၀န္ႀကီးက မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္ ကုိယ္စားေမးျမန္းသည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တာ၀ါတိုင္အေသးစားႏွင့္အလတ္စားမ်ားကို သင့္ေတာ္ရာ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ထပ္မံ စိုက္ထူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းသံုးခု ေမးျမန္းၿပီး ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ “ဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆျမင့္မားလာေစရန္ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေဒသေတြကိုလည္း ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီးသက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရေတြနဲ႔အေသးစိတ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ေရဒီယို စခန္းေျခာက္ခု တပ္ဆင္ရန္ လ်ာထားကာ မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္းမ်ားလည္း တုိးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနကို တိုင္းတာကာ လိုအပ္ေသာ တာ၀ါတိုင္မ်ားအား စိုက္ထူလ်က္ရွိသည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ေရဒီယိုစခန္း စုစုေပါင္း ၄၇ ခုတည္ ေဆာက္ထားရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တာ၀ါတိုင္အမ်ားစုမွာ ၄၂ မီတာတုိင္ရွည္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္က ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပည္ပျပင္ပ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုကို မိုဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- မဇၩိမ)
Post a Comment