Thursday, September 5, 2013

ေက်ာက္ျဖဴ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ရခိုင္တို႔၏ ကံၾကမၼာ


ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းၿမိဳ႕အထိ သြယ္တန္းလ်က္ရွိတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း CNPC ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္တုန္းကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားရဲ႕စာခ်ဳပ္တို႔၏ထံုးစံအတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာ
ျဖစ္ေနျခင္း စတာေတြကို ေဒသခံမ်ားႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္။

ယင္းပိုက္လိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိမယ္။ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ မယ္လို႔အစိုးရက ေဒသခံမ်ားကို ကတိက၀တ္မ်ားေပးခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ပိုက္လိုင္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အုတ္သယ္၊ ေက်ာက္သယ္စေသာ အလုပ္ၾကမ္းအလုပ္သမားအနည္းစုသာ ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ဆိုျခင္းမွာ အစိုးရ၏လွည့္ကြက္ တစ္ခုသာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ရခိုင္တို႔၏ မူလအသက္ ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွားပါသည္ထက္ ရွားပါးလို႔လူေတြ တစ္ရပ္တစ္ေက်းထြက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွာၾကလို႔ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ား ရွားပါးၿပီးသက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသာ ဒီေဒသမွာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၊ထိုင္းႏိုင္ငံ၊မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔အမ်ားစု ထြက္ခြာကာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္အကိုင္မရွိေတာ့ ပညာတတ္သူေရာ၊ မတတ္သူပါ အားလံုးအျခားေနရာေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္လာၾကတယ္။ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္အသက္အရြယ္၊ အပိုင္းအျခားတစ္ခုဟာ လံုး၀ေပ်ာက္သြားတယ္” လို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က သယံဇာတအက်ဳိးခံစားခြင့္လက္မွတ္ေကာက္ခံျခင္း အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္းၿမိဳ႕ထိသြယ္တန္းထားတဲ့ ဒီပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံၾကရေပမယ့္ မွ်တတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မရရွိျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း စီတန္းလွည့္လည္ ခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားကာ လက္ရွိမွာအမႈရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

“ေဒသခံေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြမေတာင္းဆိုရဲေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဦးခ်ဳိးထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဆက္ေတာင္းဆိုသြားမွာပဲ” လို႔ ဆႏၵျပလို႔ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံရတဲ့ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာပါ တယ္။

ပင္လယ္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေအာက္ပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းျခင္း၊ ပင္လယ္ကူး ေရနံသေဘၤာမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေရေၾကာင္းလမ္း ေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ ေဆာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တန္းမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီး ဖယ္ရွားရေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာေက်ာက္တုံးမ်ားကို ပင္လယ္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္တယ္ လို႔ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပင္္လယ္ျပင္ရဲ႕ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးၿပီး၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွားပါးလာၾကပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေတာင္မ်ားၿဖိဳရသျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးျခင္းနဲ႔ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ လမုေတာမ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ မုိင္းခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွားပါးသႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရနံသေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္လာပါက ေရနံယိုဖိတ္မႈႏွင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ား၏ အညစ္အ ေၾကးမ်ားကို ဘယ္လိုတာ၀န္ယူေျဖရွင္းမွာလည္း ဆိုသည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း မသိရပါဘူး။ဒီသေဘၤာႀကီးေတြ ဆိုက္ကပ္လာပါက ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ေတြပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ေငြ႔မ်ား စတင္ပို႔လႊတ္ၿပီ

ေဒသခံတို႔၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမွာၿပီးစီးကာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ စတင္ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္က စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္က ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ ၿပီးပါၿပီ။ လက္ရွိ ပို႔လႊတ္လွ်က္ရွိတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပသန္းငါးရာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ရက္ကို သန္း၁၀၀ ရရွိမွာပါ။ ဒီသန္းတစ္ရာထဲက ယင္းဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အတြက္ ျမန္မာျပည္ အဖုိ႔
ေန႔စဥ္ ရရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္းတစ္ရာအနက္ သန္းႏွစ္ဆယ္ကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခြဲတမ္းခ်ထားေပးလို႔ အစိုးရက ဇူလိုင္၃၀ ရက္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကတစ္ဆင့္ ေၾကညာထားတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လည္ပတ္မည့္ ကာလမွာ ႏွစ္၃၀ ေက်ာ္
ၾကာျမင့္ပါမယ္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈၁ သန္း ရရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလားတူ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခအျဖစ္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ ရရွိမည္
ျဖစ္သည့္ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တင္ပို႔မည့္ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ ၃၀ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ကိုလည္းအစိုးရက ရရွိမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေန ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ေက်းရြာေပါင္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ၍ရွိၾကပါတယ္။လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသေတြမွာသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္ယူနစ္ လ်ွင္ ငါးရာက်ပ္ထက္ပိုေသာေစ်းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတြမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးဆိုတာသူတို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ သလိုပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသလို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လည္း နတ္ၱိပါပဲ။ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏ ေတာင္းဆိုမႈဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ကထြက္တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သယံဇာတအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လံုးအေနနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈစတင္ေနတဲ့ ကာလ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားအားလံုး ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးၿပီးအစိုးရထံကို လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ပါတီ၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က
ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ခြဲေ၀ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အားလံုး သယံဇာတထြက္တယ္။ ဒီသယံဇာတေတြကို တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြကို အက်ဳိးခံစားခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာေပးမယ့္ ဥပေဒရွိရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရးကို ေျဖ ရွင္းနည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဥပေဒအရာရွိ (ၿငိမ္း)ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆြန္ဒုတ္က်င့္ က ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကရရွိတဲ႔ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားေပမယ့္ မူရင္းထြက္တဲ့ေဒသျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္အစြန္အဖ်ားေလး ကိုေတာင္မွ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေတာင္းဆိုေနရတဲ႔အေျခအေနပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာနဲ႔ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဒုတိယအဆင့္အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒီသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ကံၾကမၼာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္တို႔ရဲ႕ကံၾကမၼာ အေပၚအစိုးရက ဆံုး ျဖတ္ေပးမယ့္အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ။
(Source : Mizzima Burmese, Photos: Internet)
Post a Comment