Wednesday, January 22, 2014

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေျမအား ေခတၱတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ စီမံကိန္းဦးစီး အရာရွိက ဂရန္ေဖာက္ကာ အပိုင္စီး

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ မင္းျပင္အုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္(၄၉၀)၊ မင္းျပင္ေျမာက္ကြင္း အတြင္းရွိ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲေသာေျမ (၁၁.၀၀)ဧကအား ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ စီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေမာ္က ကုန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) ျဖင့္ အမည္ေဖာက္ထားေၾကာင္း နစ္နာသူဦးေမာင္လွခင္မွ Coral Arakan News သို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အရင္တုန္းကဒီေျမေတြကို ဘယ္သူမွစိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲၾကတယ္ဆိုၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂရန္ေတြဘာေတြ ေဖာက္ရေကာင္းမွန္းလည္း မသိခဲ့ဘူး။ ခုေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴမွာ အထူးစီးပါြးေရးဇံုစီမံကိန္း ဆိုတာ အသံထြက္လာတာနဲ႔ လူေတြက ဟိုေနရာ ဂရမ္ေဖာက္ ဒီေနရာဂရမ္ေဖာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ကိုလည္း ဦးျမင့္ေမာ္တို႔က ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုၿပီး ကုန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဂရန္ေဖာက္ၿပီး အပိုင္သိမ္းထားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတဲ့အခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု(၄)ဦးပိုင္ဂရန္ေဖာက္ဖို႔ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္သူစိုးကိုပံုစံ(၁၀၅)ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔
ႏွစ္ခါေလာက္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သူကကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးမွတ္ခ်က္ခ်ေပးမယ္ဆိုၿပီးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခုခ်ိန္ထိလစ္လ်ဴ႐ႈထားတုန္းပါဘဲ”ဟု ဦးေမာင္လွခင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အဖိုးေသေတာ့လည္းအဲဒီေနရာမွာဘဲဂူသြင္းၿပီးျမွပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဂူက ခုခ်ိန္ထိရွိေနတုန္းပါဘဲ။ ဒီေျမေနရာကရြာနဲ႔ တစ္မိုင္ေလာက္ဘဲေ၀းပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္လွခင္ က ေျပာသည္။

“ ဒီေျမကိုသူတို႔က ျပန္ေရာင္းဖို႔ ႀကိဳးစား ေနၾကပါတယ္။ ဒီေျမကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေမာ္က အမည္ခံပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုေပမဲ့ သူ႔ေနာက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္သူစိုး၊ ေထြ/အုပ္
လက္ႏွိပ္စက္စာေရး ဦးေအာင္ထြန္းေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး ဦးေအး၀င္းစိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းစာေရး ဦးေက်ာ္မင္းဆန္း(ခ)တ႐ုတ္ႀကီး၊ မင္းျပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအာင္ပြင့္၊ ေခ်ာင္း၀အုပ္စု RNDP
ဥကၠဌ ဦးေမာင္ထီးေယတို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ပါတယ္ ေျမေရာင္းလို႔ရရင္ သူတို႔လည္းေ၀ပံုက် ရၾကမွာ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္မွာကအားကိုရာလည္းမရိွပါဘူး။ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးေက်ာ္မင္းဆန္း က ဆိုရင္ ဒီေျမကို အစိုးရသိမ္းတာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္ဘူး။ အစ္ကို မေက်နပ္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္လို႔ရတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၄ ဇြန္န၀ါရီလ တစ္ရက္ေန႔က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလိပ္မူၿပီးတစ္ေစာင္၊ျပည္နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကို လိပ္မူၿပီး တစ္ေစာင္
ဒီအေၾကာင္း ေတြကို တိုင္ထားပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိျပန္အေၾကာင္းၾကားတာတို႔၊ အေရးယူေပးတာတို႔ ဘာတစ္ခုမွမရွိေသးပါဘူး” ဟု နစ္နာသူ ဦးေမာင္လွခင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ အခန္း(၂)၊ နည္း(၁၀)၊ နည္းဥပေဒခဲြ(ခ)၊ နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၆)အရ ေက်းရြာႏွင့္ (၂)မိုင္အတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဟု မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ပါရွိေသာ္လည္း ရြာႏွင့္ တစ္မိုင္မွ်သာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဦးစီးမွဴးဦးျမင့္ေမာ္ အမည္ျဖင့္ဂရန္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ေနျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေဒသခံမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

(Coral Arakan News အတြက္ လိုင္းလံုးေခ် က ေရးသားသည္။)

=====================

ဓါတ္ပံု ရည္ညႊန္းစာသား - ဦးေမာင္လွခင္ ၏ အဖိုးအုတ္ဂူကို ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ ၄င္းတို႔ မိသားစုေဆြမ်ိဳး ေလးဦးစပ္ ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို ေတြ႔ရစဥ္။
ဤသတင္းအား Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Post a Comment