Wednesday, January 8, 2014

ေက်ာက္ျဖဴ-မအီ မဟာဓါတ္အားလိုင္း ဓါတ္တိုင္မ်ားစိုက္ထူမူေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ားပ်က္စီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ႏွင့္ မအီအၾကား မဟာဓါတ္အားလိုင္းအတြက္ ဓာတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူေနရာ လယ္ေျမမ်ားကို ျဖိဳခ် တူးပစ္သျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးေနသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက နိရဥၥၢရာသို႕ ေရးသားေသာစာထဲတြင္ ေဖၚျပသည္။
ယခုကဲ့သို႕ လယ္ေျမမ်ားထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျပီး ဓာတ္မီးတိုင္မ်ား စိုက္ထူရန္အတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို ျဖိဳခ်တူးပစ္ေေနေသာ္လည္း လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အသိေပးျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
မဟာလွ်ပ္စစ္လိုင္းအတြက္ ဓာတ္မီးတိုင္မ်ား စိုက္ထူမူေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ လယ္ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳရံုမွ်မက မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ရာေရာက္သည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက သူတို႕၏ ေပးပို႕ေသာစာထဲတြင္ေဖၚျပထားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)
Post a Comment