Friday, November 14, 2014

႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းျခင္းေၾကာင့္ ဘန္ကီမြန္းထံ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေပးစာတစ္ေစာင္ပို႔

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာ ဘန္ကီမြန္း-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံုးစြဲခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွ္ျဖစ္ရၿပီး ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏    လူနည္းစုအခြင့္အေရးအေလးထားမႈကို နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးစြဲမႈမွာ ႏွစ္ဖက္အသိုက္အ၀န္းအတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ဘန္ကီမြန္းထံ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔လိုက္သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္  ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားအၿပီး မစၥတာဘန္ကီမြန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို အေလးထားသည့္အားျဖင့္ ယခင္ကတည္းက ကုလက သံုးစြဲထားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာစကားလံုးကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးတို႔အၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစသည္သာမက ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္လည္း နားလည္မႈလြဲမွားေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလံုးကို အသံုးျပဳရန္ အဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ေနသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ MSF ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ သံသယရွိမႈကို ပိုမိုႀကီးမားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမာင္ေမာင္အုန္း၏ ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အသိုက္ အ၀န္းႏွစ္ခုလံုး၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးကိုသာ    ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး   ႏွစ္ဖက္အ ၾကား ခြဲျခားျခားနားမႈကို တိုးပြား ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွား သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍   အသိုက္အ၀န္းႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္နား လည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ေျပာၾကားခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရရရွိထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚလည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဆက္လက္ထားရွိလိုသျဖင့္   ဘဂၤါလီကိစၥကုိ   ေရွ႕တန္းတင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္က ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ကုလ သမဂၢသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းၿပီး   စစ္ေျမျပင္တြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊  အဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ေပၚတာဆြဲျခင္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိစၥမ်ားအား ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
‘‘ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ရွိတုန္းေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းဘာေတြျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးက စိုးရိမ္ေနၿပီ။ ရခိုင္ကိစၥကိုအသားေပးလာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ လက္ခံမႈမရွိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဦးစားေပးထည့္လာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြလည္းလုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထားခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဆက္လုပ္ေနတာ’’ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္က ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ ထက္တြင္    လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍    ေထာက္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိလာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေန ေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာဘန္ကီမြန္းက  ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို     စိုးရိမ္ ေၾကာင္း’’  မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မစၥတာဘန္က ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားက လည္း ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။
‘‘မသင့္ေတာ္တဲ့စကားကို သံုးသြားတာ လံုး၀ကန္႔ကြက္တယ္’’ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕၀င္ ဦး သန္းထြန္းက ေျပာသည္။
‘‘ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျဖစ္ တည္မႈကို မေလးစားရာက်ပါ တယ္။ လိုအပ္လာရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ကန္႔ကြက္သြားမယ္’’ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦး တင္ထူးေအာင္က ဆိုသည္။
ရခိုင္အမ်ဳိးသားအင္အားစု မ်ားက ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအသိုက္အ ၀န္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပည္ပမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ ထိုးေဖာက္မႈအားေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အ၀ုိင္းမွာ   ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္ကို နားေယာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သံုးသပ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိး ၁ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔ ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ စိစစ္၍ မကိုက္ညီသူ မ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား က အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုထား ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ၁၉၈၂ႏုိင္ငံ သားဥပေဒအရ စိစစ္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ၁,၀၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္၄၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ကာ ႏုိင္ ငံသားျပဳခြင့္ ၁၇၀ခန္႔ရွိသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- 7 Days News)
Post a Comment