Wednesday, November 5, 2014

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီး သံုးဦး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြတြင္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း


4-ministers-in-Sittwe
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္သိန္းႏိုင္၊ ဦးခင္ရီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုကို ယေန႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္းအနားအား စစ္ေတြျမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး  ရခိုင္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းအျပင္ စီမံကိန္းကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက ရွင္းလင္းျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူ ရပ္မိရပ္ဘမ်ားက ျပန္လည္ ေမးျမန္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုယ့္စာေပ ေဖၚထုတ္ေရးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တည္ရွိတဲ့အဓိက ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္လိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိပါဘူး။ ဒီျမစ္ႀကီးေလးသြယ္ကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္သူေတြက အသံုးခ်ႏိုင္ရပါမယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္ဘာသာနဲ႔ ျမန္မာဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ထုတ္ေ၀တဲ့ ေဒသသတင္းစာ ေပၚထြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္လိုထက္၀က္၊ ဗမာလို ထက္၀က္ ေဖၚျပၾကေပါ့။ မြန္ျပည္နယ္မွာေတာ့ အခုလိုမ်ိဳးသတင္းစာ ထြက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စြမ္းရည္ရွိေအာင္၊ က်န္းမာ သန္းစြမ္းမႈရွိေအာင္၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ၀န္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာတည္ေဆာက္ေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပန္းေျဖကမ္းေျခမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Institution မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပသြားပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလြယ္ကူၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္မ်ားကို သေဘာၤႀကီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု အသစ္ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အလ်င္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေတာင္းဆို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကိစၥမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံေပးသည့္အျပင္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သေဘာၤက်င္းကိုပါ တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပုဏၰားကၽြန္းႏွင့္ေပါက္ေတာကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကို တိုက္ရိုက္တင္ျပသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဂတိျပဳေျပာၾကားသြားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆတ္ရိုးက်ေခ်ာင္း ျပန္လည္တူးေဖၚျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပေျဖၾကားသြားသည္။
For-minister
ေမာလိပ္ရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဘ တစ္ေယာက္၏ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ အမိုးမ်ားကို ဆားငံခံႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္က စာသင္ေက်ာင္းေတြထဲမွာ ေက်ာင္းအဂၤါရပ္နဲ႔ညီညြတ္တဲ့ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွမရွိဘူး။ စာသင္ခန္းတစ္ခုတည္းမွာ တပည့္အေယာက္ ၈၀ ကို သင္ေပးေနရတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဆရာ မလံုေလာက္ တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈဖြဲ႔စည္းပံုလိုသြားတာ။ အထပ္ျမွင့္ေဆာက္လုပ္ေပးရပါမယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြ ကစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားကစားကြင္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးရပါမယ္။ ေက်ာင္းေခါင္မိုးသြပ္ျပားကို ဆားငံဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ဟာကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္ ”ဟု ယင္းရပ္မိရပ္ဘမွ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။
သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေဒသအလိုက္ ေဒသခံလူထု၏ေတာင္းဆိုမႈ၊ ယင္းေဒသ သဘာ၀ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး။ KG +12 ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)
Post a Comment