Tuesday, August 6, 2013

မင္းျပားၿမိဳ႕ ကမ္းၿပိဳထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျပည့္စုံေအာင္ မခ်ေပးျခင္းအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျမပုံအမတ္ေမးျမန္းခ့ဲ

ရခုိင္ျပည္ မင္းျပားၿမိဳ႕သည္ မုိးရာသီအတြင္း မုိးရြာသြန္းမႈျပင္းထန္၍ ေတာင္က်ေရမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရမ်ားစီးဆင္းမႈ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးေလ့ရွိၿပီး ၄င္းပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္မႈမရွိဘဲ သမာ႐ုိးက်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေနသည္ဆုိ သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္လဲ ေမးခြန္းႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားမျပည့္စုံသည့္အတြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ခ်ေပးျခင္းမရွိေသာ ေမးခြန္းတုိ႔ကုိ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ဇူလုိင္လ တတိယအပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခ့ဲရၿၿပီး ေနအိမ္မ်ားတခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲပါသြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓါတ္ပုံ - RSV)ဇူလုိင္လ တတိယအပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခ့ဲရၿၿပီး ေနအိမ္မ်ားတခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲပါသြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓါတ္ပုံ - RSV)
အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသာစိန္(ကုိယ္စား) ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက မင္းျပားၿမိဳ႕ ကမ္းၿပိဳထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမာ႐ုိးက် ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အက်ိဳးမရွိ အလဟသျဖဳန္းတီးရာေရာက္ပါသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကမ္းၿပိဳျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိလုိပါေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခ့ဲသည္ဟု သူကေျပာသည္။
မင္းျပားၿမိဳ႕ ျမစ္ကမ္းပါးကုိ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနပုံႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံလုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးလဲ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မလဲဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း သူက ယခုလုိ အာရ္ကန္တုိင္းသုိ႔ ေျပာသည္။
" ေဆာင္ရြက္ေနတာကေတာ့ သူတုိ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဘ႑ာေငြခ်ေပးၿပီးေတာ့ ေက်ာက္အိတ္ေတြခ်ေပးတယ္။ သဲအိတ္ေတြခ်ေပးတယ္။ သံလုံးေတြစုိက္တယ္။ အုပ္စီနံရံေတြလုပ္ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရက မင္းျပားကမ္းကုိတုိက္စားတာက ဟုိးအနက္ေပ တစ္ဆယ္ေလာက္က တုိက္စားတာဆုိေတာ့ အားလုံးၿပိဳက်သြားတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ ကမ္းကလဲ အလွ်ားဆုိရင္ တစ္မုိင္နဲ႔ ေလးဖာလုံ၊ အနံဆုိရင္ ေျခာက္ဖာလုံေလာက္ ၿပိဳက်သြားၿပီ။ အဲဒီမွာ အစုိးရအေဆာင္အဦးေတြ၊ ေဘာလုံးကြင္းေတြ၊ မီးသတ္ကြင္းေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ၊ သမ၀ါယာမဆုိင္ခန္းေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ေလာက္ဟာ အဲဒီမူလေနရာက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပ်က္စီးလုိ႔ လာတယ္။ တႏွစ္မွာ ေပ တစ္ဆယ္ကေန ေပ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ထိ ၿပိဳက်တယ္။ ဒီႏွစ္လုိမ်ိဳး မုိးႀကီးတယ္ဆုိရင္ ေပ ငါးဆယ္ထိၿပိဳက်သြားတယ္။ ၾကာလာရင္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။ က်ိန္းေတာင္ေျခရင္းထိ ေရာက္ရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ နည္းပညာအရ ကူညီဖုိ႔အတြက္ အစုိးရကုိတင္ျပတာပါ။ ေနာက္လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ မၿပိဳက်ရေအာင္ဆုိရင္ ရာေမာင္တံတား လုပ္တုန္းက ကမ္းၿပိဳေနတာကုိ အထက္က သံတုိင္ေတြကုိ စက္ကရိယာေတြ႐ုိက္တယ္။ အနက္ႀကီး႐ုိက္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေရလႊဲလုိက္တယ္ဆုိေတာ့ အခုဆုိရင္ ရာေမာင္တံတားဟာ ကမ္းမၿပိဳေတာ့ဘူး။ ကမ္းမၿပိဳတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပသြားတယ္ေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ိဳး အထက္က ျမစ္ေၾကာင္းကုိ လႊဲပစ္ရမယ္။ ၿမိဳ႕ဘက္ကမ္းကေရေၾကာင္းကုိ ေနာက္တစ္ဘက္ကမ္းကုိလႊဲပစ္ရမယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးမွ မင္းျပားၿမိဳ႕ရဲ႕ ကမ္းၿပိဳက်တာကုိ ထိန္းႏုိင္မယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
၄င္းေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဟံစိန္က ေျဖၾကားရာမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင္‌့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈရွိေသာ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ား၏ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရး ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေငြ လ်ာထားသတ္မွတ္ေတာင္းခံ၍ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မင္းျပားၿမိဳ႕ေရတိုက္စားမႈ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားပံ့ပိုး ကူညီမႈကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိေရးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးအရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေတာင္းခံ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဖသန္းမွ မင္းျပားၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ၌ ျပဌာန္းထားသည္မွာ ၀န္ထမ္း ၂၀ ဦးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စာရင္းထဲမွာသာ ျပထားၿပီး အမွန္တကယ္ခန္႔အပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၁၀ ဦးေက်ာ္သာ ခန္အပ္ထာားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျပည့္မီေအာင္ ခန္႔အပ္ေပးျခင္းမရွိေသာ ေမးခြန္းကုိလည္း ေမးျမန္းခ့ဲေၾကာင္းကုိ သူက ယခုလုိေျပာသည္။
" အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ေထြ/အုပ္တုိ႔၊ စစ္ဘဏ္တုိ႔၊ တကယ္လုိအပ္တ့ဲဌာနေတြေပါ့။ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ဆရာ၀န္ေတြေပါ့ေလ။ အဲဒါေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္း မျပည့္မီဘူးေပါ့။ ဆရာ၀န္ေတြဆုိရင္လည္း တၿမိဳ႕နယ္မွာ တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္သာ ရွိတယ္။ ေက်ာင္းဆရာဆုိရင္လည္း တေက်ာင္းမွာမွ တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္သာရွိတယ္။ စစ္ဘဏ္မွာဆုိရင္လည္း ေငြေခ်းဖုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြမရွိတ့ဲအေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ ေငြရဖုိ႔အခ်ိန္မွာ မရၾကဘူး။ အခ်ိန္ၾကတယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ိဳးအခက္အခဲေတြရွိတယ္။ အဆင္မေျပတာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္တ့ဲ၊ ဘြဲ႔ရထားတ့ဲ သူေတြလည္းရွိတယ္။ သူတုိ႔က အလုပ္ရဖုိ႔ေမွ်ာ္တာေတြရွိတယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးအဆင္ေျပေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္း လုပ္ေပးပါလုိ႔ တင္ျပခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု သူကဆုိသည္။
ထုိေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီမွ ေျဖၾကားရာ၌ တခ်ိဳ႕စီးပြားေရးဌာန အလုပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေငြႏွင့္ ရသုံးေငြ ခ်ိန္ကိုက္ၿပီးမွ ခန္႔အပ္ရသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုိအပ္ေသာ ဌာနမ်ားတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ အျပည့္ခန္႔အပ္ ေပးသြားမည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္လုိအပ္လာလုိ႔ရွိရင္ တုိးၿပီးေတာ့ ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း၊ ေနာက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္း ေနာက္ေနာင္ဆုိပါက လုိအပ္သလုိ အျပည့္ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ဟု အာမခံသြားေၾကာင္းကုိ ေျဖၾကားသြားသည္ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။
ဇူလုိင္လ တတိယအပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခ့ဲရၿၿပီး ေနအိမ္မ်ားတခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲပါသြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓါတ္ပုံ - RSV)ဇူလုိင္လ တတိယအပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခ့ဲရၿၿပီး ေနအိမ္မ်ားတခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲပါသြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓါတ္ပုံ - RSV)
 (သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)

Post a Comment