Thursday, August 29, 2013

သယံဇာတ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ စစ္ေတြ၌ ေဆြးေႏြး


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းမႈစံႏႈန္းအဖြဲ႔ (EITI)သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ေန႔လည္က စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္က သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အဆိုပါေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ သမၼတရုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။

ေကာ္မတီ၏ ၫႇိႏိႈင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒၚေကသီႏွင့္ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးခင္ေမာင္ေထြးတို႔က ေကာ္မတီ
တာ၀န္ေပးခ်က္အရ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔
ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔ ခံစားခြင့္နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက အစဥ္တစိုက္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရမွဖြဲ႔ထားသည့္ သယံဇာတႏွင့္ ဆုိင္သည့္
ေကာ္မတီက ထုိသို႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ ပြင္းလင္းျမင္သာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္ ဦးေကာင္းစံရႊီက “အဓိကခ်ျပတာက ႏိုင္ငံတကာ EITI ၀င္ေရာက္ေရး ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရင္ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ခ်ျပၿပီး အႀကံေတာင္းခံတာျဖစ္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

Extractive Industries Transparency Initiative(EITI) ဟုေခၚသည့္ သတၳဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ဝင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက အႀကိဳသေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ တင္ျပခဲ့တာက ႏိုင္ငံတကာ EITIအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပထမလုပ္သင့္တာက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြၾကားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀မႈ၊ သယံဇာတ စီမံခြင့္ခြဲေ၀မႈကို လုပ္သင့္တယ္။ ၿပီးမွသာလ်င္ EITI ကိစၥကို ဆက္လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသူ ၁၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၄ နာရီထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ရွိေသာ သယံဇာတအက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိေရး ေကာ္မတီက ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွစ၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လက္မွတ္ သံုးသိန္း ရသည္အထိ လက္မွတ္ ေကာက္ခံလ်ွက္ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
(Source: Mizzima Burmese)
Post a Comment