အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ထန္နန္ဆီျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ နာ့စ္အ္ဗီလီၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘလ ၁ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ အေမရိကန္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (All American Arakan Society-AAAS) ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အေမရိကန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္။ အေမရိကန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္။
အေမရိကန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံသို႔ ျပည္တြင္းမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား သမဂၢဥကၠဌ အရွင္ေခမာစာရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိုင္အို၀ါျပည္နယ္တြင္ သီတင္းသံုး သာသနာျပဳေနေသာ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ရခိုင္အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တသီး ပုဂၢလ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပး သေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (AAAS)ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (AAAS)ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (AAAS)ကို လာမည့္ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း အသင္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုအား စနစ္တက်ေရးဆြဲၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (AAAS)ကို ပိုမိုက်စ္လစ္ ခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ (၁) ဖြဲ႔စည္းပံုးေရးဆြဲေရး ေကာ္မီတီ၊ (၂) ဘ႑ာေရး ေကာ္မီတီ၊ (၃) ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မီတီႏွင့္ (၄) စည္း႐ံုးေရးေကာ္မီတီ စသည့္ ေကာ္မတီ ေလးရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)