စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕အႏွံ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားလဲလွယ္ တပ္ဆင္ေနမႈ အပိုင္းတြင္ အတင္းအဓၶမ ေငြေတာင္းခံမူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံေတြ ၿငီးတြားေနရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဝင္ဝ။ ( ဓါတ္ပုံ - နိရဥၥရာ )စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဝင္ဝ။ ( ဓါတ္ပုံ - နိရဥၥရာ )
စည္ပင္က ေရပိုက္လိုင္းမ်ားကို လဲလည္ၿပီး ျပန္လည္တပ္ဆင္ရာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အေထာက္အထားမခိုင္လံုေသာ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
" တစ္အိမ္ကို ပိုက္ဆံ ၇၀၀၀ ေတာင္းတယ္။ ေငြမေပးႏိုင္တဲ့အိမ္ေတြ၊ တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းအိမ္ေတြ ရံုးတက္ခ်ိန္မွာ လူမရွိတဲ့အတြက္ ပိုက္ဆံမရလို႔ ပိုက္ေတြ ျဖဳတ္ထားခဲ့တယ္၊ ကၽြန္မအိမ္က အခု ေငြမေပးႏိုင္လို႔ ေရမလာတာ တစ္ပတ္ရွိၿပီ။ " ဟု ေဘာက္သီးစုရပ္ကြက္ ရြာႀကီးလမ္းတြင္ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက အာရ္ကန္တိုင္းမ္စ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးပိုက္လိုင္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ ဘက္ဂ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအပိုင္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က စစ္ေတြ စည္ပင္ အသံုစရိတ္သည္ ေကာက္ခံရရွိသည့္စည္ပင္ ခြန္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္မ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေကာက္ခံမႈမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုင္ၾကားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြ ကန္ေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီ ရရွိထားပါေၾကာင္း အာရ္ကန္တိုင္းမ္စ္၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားသြားသည္။
ၿမိဳ႕ခံေတြက ယခုေရပိုက္လိုင္း လဲလည္ေနမူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အသံုးစာရင္းမွ လံုလံုေလာက္ေလာက္ က်ခံသံုးစြဲေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေငြေတာင္းခံမူမွာစည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ား၏မရိုးမေျဖာင့္ေသာလုပ္ရပ္တစ္ခုလို႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)