Thursday, November 21, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔တို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕တို႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ OIC အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အီဂ်စ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဘီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ နားလည္သည္းခံေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑အသီးသီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ စသည့္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာမ်ား အၾကားႏွင့္ လူ႔အသိုက္အ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ နားလည္မႈကို အားေပးျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအ ပါအ၀င္ OIC အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လက္ရွိအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေနမႈမ်ားကို OIC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း၊ OIC အဖြဲ႕ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူမ်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳသည့္ အေျခခံမူအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ကို OIC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က အာမခံေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ျပင္ ဤအေျခခံမူအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္အရ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ ေပးအပ္ေရးကို ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)
Post a Comment