ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးေလ့ရွိေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအစုိးရလက္ထက္က သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည့္ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၌ ျပည္ေထာင္စုခမ္းမတြင္ လူေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္႐ုိးရာက်င္ကုိင္ေနစဥ္။ ရခုိင္႐ုိးရာက်င္ကုိင္ေနစဥ္။
၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ က်င္းပရျခင္းသည္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းထက္ ရခုိင္ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈ၊ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဖာ္ျပေပးေသာ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆုိသည္။
အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ေတးသီခ်င္းမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ရခုိင္႐ုိးရာ က်င္ပြဲ၊ ရခုိင္သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားျပပြဲ၊ ရခုိင္အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ပြဲႏွင့္ ရခုိင္အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ပြဲတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ႀကီးမွဴးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေဆာင္ရြက္၍ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း၊ ၄င္းအခမ္းအနားသုိ႔ ရခုိင္ပါတီမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကလည္း တက္ေရာက္ၾကၿပီး လူေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပကာ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
၄င္းနည္းတူ ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္း ရခုိ္င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ဝကၤဘာကြင္း၌ က်င္းပရာ ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိအားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ထုပ္ဆီးတိုး၊ ေခ်ာတုိင္တက္၊ လြန္ဆဲြ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာ အားကစားပြဲမ်ားပါဝင္ၿပီး ဆုရရွိသည့္ အားကစား အသင္းမ်ားအား ဦးဥတၱမ ခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ ေပးသြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ဆႏၵမ်ားျပင္းျပခ့ဲၾကေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတတိယ(မူၾကမ္း)တြင္ ပါဝင္လာၿပီး အတည္ျပဳျပဌာန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးကို က်င္းပခဲ့၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မဆလေခတ္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakan Times)