Monday, December 1, 2014

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ၆ ပြင့္ဆုိင္တြင္ ပါ၀င္မည့္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရ

dr-aye-mg(1)
ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအား အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၂ ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ပါ၀င္မည့္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ရာ ယင္းေနရာကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ  ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။
ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ တုိင္းရင္း သားပါတီ ၁၄ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးမွ မဲျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္ရာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွာ   မဲ ၅ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။
ယခုကဲ့သုိ႕ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူ ေရြးခ်ယ္ခံရသျဖင့္ သူ႕အတြက္ တာ၀န္ ပိုၾကီးသြားသည္ဟု ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔  ညေနပုိင္း တြင္ နိရဥၥရာသတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကထိုသို႕ စတင္ ေျဖၾကား ေျပာဆို သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခုလိုေရြးခ်ယ္တာဟာ တုိင္းရင္းသားပါတီအားလံုးအတြက္ကုိယ္စားျပဳၿပီးေရြးတာျဖစ္လို႔ တာဝန္ ပုိႀကီးသြားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားလံုး၏ဆႏၵႏွင့္အညီ လုိလားခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးေစလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ခြဲၿပီး အဓိက အခ်က္ ၃ ခုကုိတင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။
“ ပထမအခ်က္အေနနဲ႕ကေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲက ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရန္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္း ခြင့္နဲ႕ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္လုိလားေနသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးဖို႕ စဥ္းစားထားၿပီး၊ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့  ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုထဲက  တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကဲ့သို႔ေသာ အျခား ပုဒ္မမ်ား အားလံုးအေပၚ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ အယူအဆမ်ားကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆုိသည္။
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက မည္သုိ႔ပံ့ပုိးေပးသင့္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးသြားရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
“ဒီသံုးခ်က္ကို အဓိက ကုိယ့္က႑နဲ႔ ကိုယ္ခြဲၿပီး တင္ျပသြားဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္”ဟု ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။
၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားထဲမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏိုဝင္ ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရေရႊမန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္္ေတာ္ နာယက သူရေရႊမန္းက ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္သာေဆြးေႏြးေနၾကမည္ ျဖစ္သည္ အတြက္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွကုိယ္စား လွယ္မ်ားပါဝင္ရန္မလုိဘဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္သာျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအး ေမာင္၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
“ ၆ ပြင့္ဆုိင္္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆုိတာ သိပ္သဘာဝမက်ပါ ဘူး။ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအလုိက္ တစ္ဦးစီပါဝင္ႏုိင္ဖု႔ိကုိ စီစဥ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္း အေပၚ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒က မီဒီယာမ်ားသို႕ ေျပာဆိုသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက) သူရေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး တို႕ပါ၀င္သည့္ ၆ ပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေသးေၾကာင္း သမၼတ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က မီဒီယာမ်ားသုိ႔ေျပာၾကားထားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)
Post a Comment